Comoara Egipteană 2

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ

„COMOARA EGIPTEANĂ 2”

Art. 1. Organizatorul stabilește data plasării biletelor electronice de tip „Comoara Egipteană 2” pe serverul sistemului electronc de loterie și data distribuției lor.

Art. 2. (1) Biletele electronice pentru loteria momentană de tip „Comoara Egipteană 2” sunt create în 10 varietăți în dependență de prețul lor nominal, fiecare varietate a cîte 10 000 000 bilete.

(2) Prețul unui bilet electronic „Comoara Egipteană 2”în dependență de varietate este de 2,00 lei 5,00 lei, 10 lei, 20 lei, 30 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 300 lei și 500 lei.

Art. 3. Designul biletelor electronice pentru loteria momentană „Comoara Egipteană 2” este elaborat de Organizatorul jocului.

Art. 4. (1) La joc pot participa doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, îndeplinesc cerințele stabilite de legislația Republicii Moldova față de participanții la jocurile de noroc, care s-au înregistrat pentru participarea la jocurile online desfășurate de către Organizator și au un cont de joc deschis în conformitate cu Condițiile de utilizare a site-ului 7777.md.

(2) Prin înregistrarea pe site-ul 7777.md și prin participarea la jocul „Trifoiul norocos“ se subînțelege că participantul este familiarizat cu regulile în vigoare, le acceptă și se obligă să le respecte.

Art. 5. (1) Jucătorul alege suma biletului electronic pe care îl va achiziționa. Jocul începe cu aplicarea unui clic pe butonul "Joacă". Când se începe jocul, pe ecran se afișează o zonă cu Simboluri de joc și o zonă cu Simboluri câștigătoare. Fiecare combinație de simboluri constă în:

a) simboluri câștigătoare - un grup de 4 simboluri, care se deschid în momentul când jucătorul aplică clic pe butonul „Joacă”

b) simboluri de joc - un grup de 16 simboluri poziționate pe segmente separate cu notarea clară a premiului în bani sau bun material pe simbol.

c) simboluri bonus - împreună cu simbolurile de joc, participantul are posibilitatea de a obține și simboluri bonus , care sunt afișate în zona de simboluri de joc. Simbolurile bonus sunt de 2 tipuri diferite: simbol bonus 1 – „Piramida” și simbol bonus 2 –„ Gîndac Scarabeu”. Simbolurile suplimentare colectate sunt valabile numai pentru un joc și sunt resetate la pornirea jocului următor.

d) nivel bonus - o opțiune în joc, în care participantul este inclus după colectarea a 3 simboluri bonus de un singur tip. În nivelul bonus, participantul primește oportunitatea de a juca jocuri suplimentare cu câștiguri suplimentare. În jocul "Comoara egipteană 2" sunt prevăzute 2 nivele bonus.

e) posibilitatea de câștig momentan - este o opțiune în joc, în care, participantul are posibilitatea de a câștiga în mod direct (fără condiții suplimentare și joc) un câștig în bani sau premiul „Excursie la Dubai.“ Organizatorul indică tipul câștigului în simbolul câștigător și în simbolul de joc, câștigul respectiv este obținut în caz de coincidență a simbolului câștigător și a celui de joc, într-un singur joc. Premiul de tip ”Excursie la Dubai” – este de 5 zile pentru două persoane, inclusiv bilete de avion". Premiul ”Excursie la Dubai” poate fi înlocuit cu o sumă în numerar în mărime de 40.000 de lei. Echivalentul în numerar al câștigului momentan este inclus în distribuția premiilor din joc.

(2) În cazul în care, în cadrul jocului de bază „Comoara egipteană 2“, participantul colectează numărul necesar de 3 simboluri bonus identice, în mod automat va fi inclus în nivelul bonus corespunzător tipului de simboluri bonus colectate. Jocul de bază se întrerupe până la finalizarea nivelul bonus, după care participantul are posibilitatea de a-și finaliza jocul de bază, indiferent de rezultatul nivelului bonus.

(3) În cazul în care, în cadrul jocului de bază „Comoara egipteană 2“, nu vor fi colectate cele 3 simboluri bonus identice, respectiv nu se va activa nivelul bonus și jucătorulv-a continua să joace până la deschiderea tuturor simbolurilor din jocul de bază.

(4) La deschiderea tuturor simbolurilor într-un singur joc sau la jucarea tuturor rundelor în jocul bonus, jocul se consideră încheiat.

După terminarea jocului, participantul poate alege un nou bilet electronic de același tip sau din tipurile menționate la art. 2. (2). din Regulament și să înceapă un nou joc.

Art. 6. (1) În funcție de tipul simbolurilor bonus, participantul intră în unul dintre cele două nivele bonus. Dacă jucătorul a fost inclus într-un nivel bonus, el poate juca în el doar o singură dată.

(2) Nu fiecare bilet electronic de la „Comoara egipteană 2“ participă la nivelul bonus.

(3) Pentru participarea la nivelul bonus, jucătorul nu plătește suplimentar.

(4) Participarea la nivelul bonus nu garantează câștigarea unui premiu suplimentar la acesta sau a unui premiu în jocul de bază „Comoara egipteană 2“.

(5) La deschiderea Nivelului bonus 1 - „Joc bonus pentru Jackpot“, participantul are posibilitatea de a juca pentru un câștig bănesc și un premiu de tip „Jackpot“. Jackpot-ul este comun pentru toate tipurile de bilete electronice de loterie, de tipul „Comoara egipteană 2“. Jackpot-ul începe să crească de la o sumă de pornire de 50 000 de lei și crește progresiv până când acesta este câștigat. Suma Jackpot-ului se acumulează cu deducerea de până la 1% din suma biletelor electronice vândute „Comoara egipteană 2“. Participantul câștigător al Jackpot-ului primește suma în contul său la 7777.md (ln.md). La câștigarea jackpot-ului, se lansează un nou Jackpot cu aceeași sumă de pornire.

În Nivelul bonus 1, participantul începe un joc, în care primește 9 simboluri. Caracterele pot fi câștigătoare și/sau necâștigătoare. Este posibil ca într-un singur joc, participantul să poată obține doar simboluri necâștigătoare, după care ar trebui să se inițieze un nou joc pentru a obține noi simboluri prin apăsarea butonului „Joacă“. Scopul jocului din Nivelul bonus 1 este de a colecta un anumit număr de simboluri câștigătoare identice, care sunt identificate în mod clar după tipul și numărul necesar pe pagina nivelului bonus. Simbolurile necâștigătoare nu sunt colectate și nu aduc câștiguri. La terminarea nivelului bonus, suma se adaugă la câștigurile din jocul de bază „Comoara egipteană 2“. După încheierea nivelului bonus, participantul revine la jocul de bază „Comoara egipteană 2“, pentru a continua cu deschiderea de simboluri câștigătoare și vizualizarea câștigului total din acest joc.

(6) La deschiderea Nivelului Bonus 2 - "Joc Bonus", participantul primește șansa de a obține premii suplimentare în bani sau bunuri materiale. Participantul urmează să activeze o "rotire" pe o roată cu simboluri colorate pe ea. La oprirea roții, se determină sectorul câștigător. Simbolul din sector este adăugat colecției personale a jucătorului pentru acel joc. Scopul jocului este de a colecta numărul necesar de simboluri identice după culoare și formă. În funcție de sectoarele câștigătoare determinate, jocul se poate prelungi mai mult de 1 rotire și se termină cu colectarea numărului necesar de simboluri identice, pentru a câștiga un premiu în numerar, în baza combinației corespunzătoare de simboluri. Jocul se încheie cu colectarea numărului necesar de simboluri câștigătoare identice, cu care participantul câștigă respectivele premii. În caz că participantul câștigă un premiu în bani în nivelul bonus, suma se adaugă la câștigurile jocului de bază „Comoara egipteană 2“. După închiderea nivelului bonus, participantul se întoarce la jocul de bază „Comoara egipteană 2“, pentru a continua cu deschiderea numerelor câștigătoare.

În cazul în care participantul a colectat 5 simboluri „diamant“, acesta a câștigat un automobil de model TOYOTA C-HR (modificarea și specificațiile concretă a acestui model este stabilită de organizator). În termen de 3 zile de la câștigare, participantul este în drept de a se adresa cu o cerere scrisă către Organizator privind înlocuirea câștigului în bani. Organizatorul, poate înlocui câștigul respectiv cu un premiu în bani în sumă de 400 000 lei.

Modul de obținere și caracteristicile tehnice a automobilului concret vor fi specificate de către organizator la momentul înmânării câștigului. Folosirea în joc a imaginilor și vizualizării automobilului TOYOTA C-HR ar trebui să fie considerate ca fiind ilustrative și nu angajează organizatorul cu obligația de a furniza premiul material cu aceeași culoare și modificații ale automobilului. Echivalentul în numerar a premiului din nivelul bonus 2 – ”Joc Bonus” este inclusă în distribuția câștigurilor. Organizatorul are dreptul de a schimba câștigul obținut cu unul similar.

Art.7.(1) Biletele de loterie electronice pentru jocul de loterie instant „Loteria Națională - Comoara egipteană 2“ sunt generate, în conformitate și conform modalității, prevăzute de Lege.

(2) Biletele de loterie electronice se generează cu cel puțin 24 de ore înainte de distribuirea acestora.

Art.8. Biletele de loterie electronice conțin următoarele informații prezentate pe site-ul organizatorului:

- denumirea organizatorului loteriei,

- denumirea loteriei

- numărul biletului de loterie electronic,

- prețul biletului de loterie

- data și timpul creării biletului de loterie,

- tabelul de distribuire și achitare a câștigurilor. Pentru a vizualiza integral informația rspectivă jucătorul accesiază prin clic butonul „Setări”.

Art.9.(1) Fondul de câștig pentru desfășurarea jocului electronic de loterie momentană „Comoara egipteană 2", în funcție de variante, au următoarele structuri ale câștigurilor:

(2) Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 2.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

1

Automobil

400 000 MDL

1

Excursie în Dubai

40 000 MDL

480

400 MDL

192 000 MDL

320

200 MDL

64 000 MDL

3 850

100 MDL

385 000 MDL

13 500

40 MDL

540 000 MDL

22 500

30 MDL

675 000 MDL

80 000

20 MDL

1 600 000 MDL

62 500

12 MDL

750 000 MDL

196 400

10 MDL

1 964 000 MDL

176 000

8 MDL

1 408 000 MDL

385 000

6 MDL

2 310 000 MDL

528 000

4 MDL

2 112 000 MDL

1 120 000

2 MDL

2 240 000 MDL

2 588 552

14 680 000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 5.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

1

Automobil

400 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

1 000 MDL

480 000 MDL

320

500 MDL

160 000 MDL

3 850

250 MDL

962 500 MDL

13 500

100 MDL

1 350 000 MDL

22 500

75 MDL

1 687 500 MDL

80 000

50 MDL

4 000 000 MDL

62 500

30 MDL

1 875 000 MDL

219 600

25 MDL

5 490 000 MDL

176 000

20 MDL

3 520 000 MDL

385 000

15 MDL

5 775 000 MDL

528 000

10 MDL

5 280 000 MDL

1 120 000

5 MDL

5 600 000 MDL

2 611 754

36 700 000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 10.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

2 000 MDL

960 000 MDL

320

1 000 MDL

320 000 MDL

3 850

500 MDL

1 925 000 MDL

13 500

200 MDL

2 700 000 MDL

22 500

150 MDL

3 375 000 MDL

80 000

100 MDL

8 000 000 MDL

62 500

60 MDL

3 750 000 MDL

214 000

50 MDL

10 700 000 MDL

176 000

40 MDL

7 040 000 MDL

385 000

30 MDL

11 550 000 MDL

528 000

20 MDL

10 560 000 MDL

1 120 000

10 MDL

11 200 000 MDL

2 606 156

73 400 000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 20.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

4 000 MDL

1 920 000 MDL

320

2 000 MDL

640 000 MDL

3 850

1 000 MDL

3 850 000 MDL

13 500

400 MDL

5 400 000 MDL

22 500

300 MDL

6 750 000 MDL

80 000

200 MDL

16 000 000 MDL

62 500

120 MDL

7 500 000 MDL

227 200

100 MDL

22 720 000 MDL

176 000

80 MDL

14 080 000 MDL

385 000

60 MDL

23 100 000 MDL

528 000

40 MDL

21 120 000 MDL

1 120 000

20 MDL

22 400 000 MDL

2 619 356

146.800.000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 30.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

6 000 MDL

2 880 000 MDL

320

3 000 MDL

960 000 MDL

3 850

1 500 MDL

5 775 000 MDL

13 500

600 MDL

8 100 000 MDL

22 500

450 MDL

10 125 000 MDL

80 000

300 MDL

24 000 000 MDL

62 500

180 MDL

11 250 000 MDL

231 600

150 MDL

34 740 000 MDL

176 000

120 MDL

21 120 000 MDL

385 000

90 MDL

34 650 000 MDL

528 000

60 MDL

31 680 000 MDL

1 120 000

30 MDL

33 600 000 MDL

2 623 756

220200000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 50.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

10 000 MDL

4 800 000 MDL

320

5 000 MDL

1 600 000 MDL

3 850

2 500 MDL

9 625 000 MDL

13 500

1 000 MDL

13 500 000 MDL

22 500

750 MDL

16 875 000 MDL

80 000

500 MDL

40 000 000 MDL

62 500

300 MDL

18 750 000 MDL

235 120

250 MDL

58 780 000 MDL

176 000

200 MDL

35 200 000 MDL

385 000

150 MDL

57 750 000 MDL

528 000

100 MDL

52 800 000 MDL

1 120 000

50 MDL

56 000 000 MDL

2 627 276

367000 000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 100.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

20 000 MDL

9 600 000 MDL

320

10 000 MDL

3 200 000 MDL

3 850

5 000 MDL

19 250 000 MDL

13 500

2 000 MDL

27 000 000 MDL

22 500

1 500 MDL

33 750 000 MDL

80 000

1 000 MDL

80 000 000 MDL

62 500

600 MDL

37 500 000 MDL

237 760

500 MDL

118 880 000 MDL

176 000

400 MDL

70 400 000 MDL

385 000

300 MDL

115 500 000 MDL

528 000

200 MDL

105 600 000 MDL

1 120 000

100 MDL

112 000 000 MDL

2 629 916

734000 000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 200.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

40 000 MDL

19 200 000 MDL

320

20 000 MDL

6 400 000 MDL

3 850

10 000 MDL

38 500 000 MDL

13 500

4 000 MDL

54 000 000 MDL

22 500

3 000 MDL

67 500 000 MDL

80 000

2 000 MDL

160 000 000 MDL

62 500

1 200 MDL

75 000 000 MDL

239 080

1 000 MDL

239 080 000 MDL

176 000

800 MDL

140 800 000 MDL

385 000

600 MDL

231 000 000 MDL

528 000

400 MDL

211 200 000 MDL

1 120 000

200 MDL

224 000 000 MDL

2 631 236

1.468.000.000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 300.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

60 000 MDL

28 800 000 MDL

320

30 000 MDL

9 600 000 MDL

3 850

15 000 MDL

57 750 000 MDL

13 500

6 000 MDL

81 000 000 MDL

22 500

4 500 MDL

101 250 000 MDL

80 000

3 000 MDL

240 000 000 MDL

62 500

1 800 MDL

112 500 000 MDL

239 520

1 500 MDL

359 280 000 MDL

176 000

1 200 MDL

211 200 000 MDL

385 000

900 MDL

346 500 000 MDL

528 000

600 MDL

316 800 000 MDL

1 120 000

300 MDL

336 000 000 MDL

2 631 676

2.202.000.000 MDL

Structura câștigurilor pentru jocul, desfășurat cu 10 000 000 bilete, fiecare în valoare de 500.00 lei, este după cum urmează:

Număr de câștiguri

Câștig

Fondul de câștig

3

Automobil

1 200 000 MDL

3

Excursie în Dubai

120 000 MDL

480

100 000 MDL

48 000 000 MDL

320

50 000 MDL

16 000 000 MDL

3 850

25 000 MDL

96 250 000 MDL

13 500

10 000 MDL

135 000 000 MDL

22 500

7 500 MDL

168 750 000 MDL

80 000

5 000 MDL

400 000 000 MDL

62 500

3 000 MDL

187 500 000 MDL

239 872

2 500 MDL

599 680 000 MDL

176 000

2 000 MDL

352 000 000 MDL

385 000

1 500 MDL

577 500 000 MDL

528 000

1 000 MDL

528 000 000 MDL

1 120 000

500 MDL

560 000 000 MDL

2 632 028

3.670.000.000 MDL

Art. 10. Determinarea câștigurilor:

(1). Câștigurile bănești obținute în urma jocului cu biletul electronic de loterie momentană „Comoara egipteană 2” se achită la sfârșitul evenimentului de joc prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost cumpărat biletul.

(2) În cazul câștigării Jackpot-ului, sau în cazul înlocuirii Jackpot-ului sau câștigului obținut la nivelul bonus 2-”Joc Bonus”, cu un câștig momentan, se aplică următoarele reguli:

A) Jackpot-ul câștigat se acumulează în contul participantului câștigător pe 7777.md (ln.md)

B) În cazul în care Organizatorul a primit o cererea scrisă privind înlocuirea câștigului momentan „Călătorie la Dubai“ cu o sumă de bani în mărime de 40 000 de lei, participantul este obligat să se prezinte la sediul central al Organizatorului la adresa mun.Chișinău str.Arborilor,17/4 nu mai târziu de 40 de zile de la data determinării câștigului, pentru a se verifica dacă acesta este titularul contului de pe 7777.md (ln.md), de pe care a fost realizat jocul câștigător și să semneze documentația necesară pentru a obține câștigul.

Câștigul „Călătorie la Dubai“, se consideră obținut, din momentul când participantului câștigător ea fost înmînat de către Organizator voucher-ul care îi dă dreptul la a o astfel de vacanță. Participantul câștigător trebuie să facă uz de acesta o singură dată în zilele și perioada, specificată în voucher. În cazul în care participantul nu realizează vacanța în zilele și perioadele specificate, Organizatorul nu poartă răspundere și se consideră că câștigul a fost eliberat. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate de terți, cum ar fi agențiile de turism, companii aeriene, aeroporturi și altele.

B) În cazul în care Organizatorul a primit o cererea scrisă privind înlocuirea câștigului momentan „automobil TOYOTA C-HR“ cu o sumă de bani în mărume de 400 000 de lei, participantul este obligat să se prezinte la sediul central al Organizatorului la adresa mun.Chișinău str.Arborilor,17/4 nu mai târziu de 40 de zile de la data determinării câștigului, pentru a se verifica dacă acesta este titularul contului de pe 7777.md (ln.md), de pe care a fost realizat jocul câștigător și să semneze documentația necesară pentru a obține câștigul.

Câștigul, "automobil TOYOTA C-HR", se consideră obțiunut din momentul când participantului câștigător ea fost înmînat de către Organizator documentele ce confirmă dreptul de proprietate a jucătorului asupra automobilului respectiv. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea cîștigurilor furnizate de terțe părți și toate obiecțiile și revendicările privind garanția vehiculului se referă la producătorul respectiv sau importatorul în cauză.

(3). Suma câștigului din nivelul bonus se adaugă la suma din jocul de bază și câștigul total este transferat în contul de joc al participantului de pe site-ul 7777.md (ln.md).

Art. 11.(1) Organizatorul nu este responsabilă pentru incapacitatea de a asigura desfășurarea Jocului și/sau pentru întreruperea Jocului, în situații care nu depind de aceasta, incluzând, dar fără a se limita la: cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de rețea, probleme legate de conexiunea la Internet etc.

11.(2). Dacă, după cumpărarea biletului, dar înainte de pornirea Jocului sau în timpul desfășurării Jocului, participantul nu poate începe sau finisa Jocul, din cauza circumstanțelor menționate în clauza precedentă 11.1, starea sesiunii de joc se păstrează timp de 5 (cinci) minute, timp în care participantul are următoarele opțiuni:

a) să continue același Joc pe biletul achiziționat sau

b) să înceapă un nou joc prin achiziționarea unui nou bilet. Dacă participantul alege această opțiune, atunci când începe un joc nou, jocul anterior se întrerupe automat, iar participantul își pierde dreptul de a juca în continuare în baza biletului respectiv.

Dacă, la apariția oricăreia dintre circumstanțele stipulate în clauza 11.1, serverul a generat un câștig pentru participant în jocul întrerupt, suma câștigată îi este transferată în contul de joc din care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă participantul a început sau nu un nou joc.

11.(3). În cazul în care Participantul nu și-a exercitat unul dintre drepturile menționate în paragrafele "a" și "b" din clauza 11.2. în timpul specificat, după expirarea acestuia, Jocul este întrerupt automat și participantul pierde dreptul de a juca în continuare în baza biletului respectiv.

Dacă în momentul apariției oricăror circumstanțe specificate în clauza 11.1 participantul a obținut un câștig, acesta este eliberat prin transfer în contul participantului de pe care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă acesta a folosit sau nu unul dintre drepturile sale, la care se face referire la punctele (a) și (b) din clauza 11.2.

11.(4). Organizatorul nu este obligat să ramburseze sumele achitate de participant la procurarea biletului de loterie electronic, în jocurile care au fost întrerupte automat, inclusiv în legătură cu apariția și expirarea circumstanțelor specificate în clauza 11.1, indiferent dacă participantul și-a exercitat în această perioadă drepturile prevăzute la punctele a) și b) din clauza 11.2.

11.(5). Organizatorul poate decide suspendarea și/sau stoparea desfășurării jocului, doar după informarea participanților prin intermediul paginii sale web. Decizia respectivă se aduce la cunoștință de către Organizator autorității competente.

Art.12.(1). Prezentele Reguli sunt elaborate de către Loteria Națională a Moldovei și SRL „NGN Company” , intră în vigoare din momentul coordonării lor de Agenția Servicii Publice și publicării pe site-ul 7777.md

12.(2). Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentul Coordonării și publicării lor pe 7777.md