REGULAMENTUL PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE “GHICIȚI REZULTATUL MECIULUI ȘI AVEȚI ȘANSA SĂ CÂȘTIGAȚI 100 LEI FREEBET”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale “Ghiciți rezultatul meciului și aveți șansa să câștigați 100 de lei Freebet” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 14 Septembrie 2021 – 20 Octombrie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.

3.Participanții la Campania promoțională

3.1. La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont activ pe rețeaua de socializare Facebook, au dat „Îmi place” (în continuare „Like”) paginii de Facebook a Loteriei Naționale: https://www.facebook.com/7777.md .

3.2. Fiecare participant poate participa doar de pe un singur cont Facebook.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau în mize de tipul „Freebet” echivalentul a 100 lei, care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md și trei premii materiale: Notebook, Căști cu bluetooth și Сhipiu și fular al Clubului de fotbal Sheriff.

5.Etapele Campaniei Promoționale

5.1. Campania promoțională constă din mai multe etape. Fiecare etapă începe în momentul efectuării postării de către Organizator și se încheie în momentul stabilirii câștigătorului etapei respective. Etapele se pot desfășura atât succesiv cât și concomitent în conformitate cu condițiile publicate de Organizator prin intermediul textului sau imaginilor cu text (în continuare „postare”), pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/7777.md.

6. Desfășurarea Campaniei promoționale și ale etapelor acesteia

6.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, urmează să urmărească postările Organizatorului pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/7777.md.

6.2. Periodic, pe durata Campaniei, Organizatorul va anunța, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, despre demarare unei etape a Campaniei îndemnând participantul să facă un pronostic pentru un eveniment sportiv stabilit de acesta și, eventual, stabilind regulile specifice ale etapei respective. Pronosticul urmează a fi făcut până la începerea evenimentului sportiv.

6.3. Participantul urmează să scrie un comentariu la postarea prevăzută la pct.6.2. înaintând pronosticul/răspunsul său la evenimentul/întrebarea înaintată de Organizator.

6.4. Prin scrierea unui comentariu participantul confirmă că:

  • este familiarizat acceptă și se angajează să respecte prezentele Condiții precum și legislația aferentă jocurilor de noroc;
  • îndeplinește condițiile de participare la Campanie și este de acord să participe de bună voie la aceasta;
  • este familiarizat cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal din prezentele Condiții și este de acord ca datele sale de identificare (Nume, Prenume, cont de Facebook, etc) să fie publicate conform regulilor stabilite.

7. Stabilirea câștigătorilor

7.1. Se consideră câștigător al etapei Campaniei promoționale, participantul a cărui pronostic s-a adeverit ca urmare a rezultatelor evenimentului sportiv respectiv. Rezultatul evenimentului sportiv se stabilește în conformitate cu prevederile Regulilor privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, coordonate de Agenția Servicii Publice la 18.09.2020

7.2. În cazul în care, în cadrul unei etape ale Campaniei promoționale, mai mulți participanți au efectuat un pronostic care s-a adeverit, distribuția câștigului se va efectua prin tragere la sorți între aceștia, urmând să fie selectat trei câștigători, prin intermediul sistemului de determinare aleatorie deținut de Organizator.

7.3. Câștigătorii premiilor materiale a campaniei promoționale sunt determinați în baza rezultatelor participării la toate etapele competiției, adică participantul care a efectuat cel mai mare număr de pronosticuri corecte. În cazul în care, mai mulți participanți au înregistrat rezultate identice, se declară câștigător participantul care a efectuat ultimul pronostic mai devreme.

Premiile sunt acordate, după cum urmează:

Locul I.Notebook;

Locul II. Căști cu bluetooth;

Locul III. Сhipiu și fular al Clubului de fotbal Sheriff;

8. Anunțarea rezultatelor

8.1. Câștigătorii etapelor din cadrul Campaniei promoționale vor fi anunțați de organizator după finalizarea acestora si stabilirea rezultatelor evenimentelor pentru care s-au făcut pronosticurile.

8.2. Câștigătorii premiilor materiale vor fi anunțați după determinarea acestora, in conformitate cu pct. 7.3 a prezentului Regulament. Câștigătorii urmează a fi anunțați prin postarea numelui (și/sau a contului de Facebook) pe pagina de Facebook a Loteriei Naționale (www.facebook.com/7777.md).

9. Acordarea câștigurilor

9.1. Organizatorul va adăuga valoare câștigului sub formă de „Freebet” la contul de joc al câștigătorului primei etape a Campaniei promoționale, de pe site-ul 7777.md. Altă posibilitate intrare în posesia câștigului nu este posibilă sau prevăzută.

9.2. Pentru a fi transferat câștigul, participanții care nu au un cont pe site-ul 7777.md, pot să-și creeze unul, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul anunțării rezultatelor. Participanții care nu au un cont activ pe site-ul 7777.md sau nu și-au creat unul în termenii indicați, nu vor putea primi câștigul.

9.3. Câștigurile în formă de bunuri materiale, se eliberează de către Organizator la adresa, mun.Chișinău str.Arborilor, 17/2, urmând să fie revendicate (inclusiv ridicate) nu mai târziu de 10 zile lucrătoare din momentul extragerii. În cazul în care câștigătorul nu intră în posesia câștigului în termenul indicat, acesta rămâne la dispoziția Organizatorului.

9.4. Câștigurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori. Transferul câștigului către terți nu este permis. Organizatorul poate solicita participanților să-și dovedească identitatea prin furnizarea informațiilor sau prezentarea actelor de identitate. Refuzul câștigătorului de a se identifica sau de a trece etapa de verificare a identității, poate servi ca temei pentru refuzul de a elibera câștigul.

10. Utilizarea câștigurilor

Mizele de tipul „Freebet”, acordate în conformitate cu prezentele Condiții, vor fi utilizate conform regulilor specifice prevăzute de organizator pe site-ul 7777.md. Câștigurile obținute urmare mizelor de tipul „Freebet” se transferă în contul de joc urmând să fie utilizate în conformitate cu Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, coordonate de Agenția Servicii Publice la 25.06.2019.

11. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

11.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md. Participantul menționând în notificare datele sale reale de identificare.

11.2. În cazul în care se stabilește că aceeași persoană participă la Campanie utilizând mai multe înregistrări pe site-ul www.facebook.com, sau nu întrunește condițiile stabilite la pct.3.1. Organizatorul are dreptul de a descalifica participantul respectiv.

11.3. Dacă Participantul, prin intermediul postărilor sau altor acțiuni ale sale încalcă prevederile legislației în vigoare, sau oricare alte părți ale prezentelor Condiții, Organizatorul este obligat să îl elimine din Campanie.

11.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a descalifica participanții care, prin comentariul lăsat, sau prin alte acțiuni similare, încalcă sau lezează bunele moravuri, practicile comerciale și/sau imaginea Organizatorului.

11.5. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

12. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

13. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

14. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

15. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.777.md.