CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „E TIMPUL PENTRU BONUSURI”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale „E TIMPUL PENTRU BONUSURI” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 19 octombrie 2021, 15:00 – 25 octombrie 2021, 23:59 din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova și dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

În cadrul Campaniei promoționale vor fi oferite:

a) 25 % FREEBET din depozitul bonus;

b) jocuri promoționale (gratuite) – în cazul îndeplinirii misiunilor înaintate prealabil de Organizator;

c) 50 (cincizeci) câștiguri sub formă de surse bonus pentru joc – transferați în compartimentul „Bonus” al contului. Contravaloarea totală a surselor bonus acordate este de 50.000,00 lei, acestea vor fi distribuite participanților care au ocupat locurile 1-50, după cum urmează:

альтернативный текст

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Fiecare participant la campanie poate accesa pagina de campanie și poate primi o ofertă unica de depunere pe toată durata campaniei și poate primi un FREEBET în mărime de 25% din depunere (pariu gratuit) ca cadou. Bonusul trebuie activat de către participant făcând clic pe butonul „Activare” din secțiunea „Bonusuri” după finalizarea depunerii. Pariurile Freebet plasate în conformitate cu acești Termeni și Condiții vor fi utilizate în conformitate cu regulile directe stabilite de organizator pe site-ul www.7777.md. Câștigurile generate de pariurile Freebet sunt transferate în contul de jocuri și vor fi utilizate în conformitate cu Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, coordonate de Agenția de Servicii Publice la 25 iunie 2019 și anexele la aceasta.

5.2. Fiecare participant care îndeplinește condițiile prevăzute la pct.3 va primi o notificare de la Organizator cu o propunere de a îndeplini 3 misiuni în secțiunea sport de pe site-ul www.7777.md. În cazul îndeplinirii misiunilor participantului îi vor fi oferite jocuri promoționale.

5.3. Suplimentar câștigurilor oferite la pct.5.1 și 5.2, orice deținător al unui cont de joc pe site-ul www.7777.md, care în perioada 19 octombrie 2021 – 25 octombrie 2021, va efectua o miză în conformitate cu prevederile pct.5.4. din prezentele Condiții va fi înregistrat într-un clasament pentru acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4 lit.c).

5.4. În cadrul prezentei Campanii promoționale, se consideră mize de calificare, doar mizele care corespund următoarelor criterii:

  • Miza este efectuată/plasată în intervalul de timp stabilit de Organizator pentru unul sau mai multe meciuri de fotbal. Ultimul pariu pentru participarea la această Campanie poate fi făcut cel târziu către sfârșitul ultimului meci de fotbal desfășurat pe data de 25 octombrie 2021.
  •  Miza este egală sau mai mare de 100 lei - în cazul misiunilor înaintate în condițiile pct.5.2. Mizele mai mici de 100 lei nu vor fi luate în calcul;
  • Miza urmează a fi efectuate din bani reali. Pariurile efectuate din fonduri bonus, inclusiv dar fără a se limita la FREEBET, nu vor fi luate în considerare, chiar dacă îndeplinesc alte cerințe ale prezentelor Condiții;
  • Pariul urmează a fi câștigător;
  • Pariul poate fi „SINGLE” sau combinat („EXPRESS”), cuprinzând doar evenimente le sportive menționate mai sus. Pariurile care în combinația lor conțin alte evenimente sportive decât cele menționate nu acordă puncte de calificare, prin urmare, nu vor fi luate în considerare la stabilirea locului în clasament;
  • Pariurile pentru care a fost utilizată opțiunea CASHOUT, pariuri precum handicapuri, pariuri pe termen lung (OUTRIGHT) nu dau puncte de calificare, prin urmare nu vor fi luate în considerare la stabilirea locului în clasament;
  • Mizele cu utilizarea opțiunii „COMBOBOOST” nu vor fi luate în considerare la stabilirea locului în clasament.

5.5. Fiecare pariu plasat în conformitate cu prevederile pct.5.4. este înregistrat în clasamentul pentru a determinarea câștigătorilor (premiilor prevăzute la pct.4 lit.c) Companiei promoționale, ținând cont de următoarea formulă:

Număr de puncte = (Diferență pozitivă între pariu și câștiguri după pariu) * (numărul de meciuri selectate)

Exemplul 1: În cazul unui pariu în valoare de 100 lei pe un meci, cu coeficientul de 1,50, care s-a dovedit a fi câștigător, având în vedere rezultatele evenimentului sportiv: „Diferența pozitivă dintre pariu și câștig”beste 50 lei (100 lei * 1,50 - 100 lei = 50 lei). Numărul de puncte obținute este „50” (50 * 1 = 50);

Exemplul 2: În cazul unui pariu de 100 lei pe două meciuri cu coeficientul de 1,80 și respectiv 2,00, care s-a dovedit a fi câștigător, având în vedere rezultatele evenimentelor sportive: „Diferența pozitivă dintre pariu și câștig” este 260 lei (100 lei * 1,80 * 2,00 - 100 lei = 260 lei). Numărul de puncte obținute este „520” (260 * 2 = 520).

În clasament se iau în considerare toate pariurile (mizele pe competițiile și evenimentele sportive) efectuate/plasate în conformitate cu prezentele Condiții, pe întreaga durată a Campaniei promoționale.

5.6. În orice moment al Campaniei promoționale, Organizatorul, la discreția sa, poate sista desfășurarea acesteia, anunțând participații despre acest fapt, prin plasarea unui anunț pe site-ul www.7777.md.

6. Determinarea câștigătorilor și anunțarea rezultatelor

6.1. Se consideră câștigători ai Campaniei promoționale primii 50 participanți care au acumulat cele mai multe puncte pe întreaga durată a campaniei, conform formulei descrise la pct.5.5.

6.2. Pentru o determinarea corectă a locului din clasament, în cazul în care acesta modifică valoarea câștigului, în situația unei egalități la puncte, va avea prioritate participantul cu cele mai multe mize făcute și luate în calcul în cadrul prezentei Campanii.

6.3. În cazul egalității, urmare indicatorilor aplicați în conformitate cu prevederile pct.6.1 și 6.2., va avea prioritate participantul care a efectuat cel mai devreme (ca timp) ultima miză ce corespunde cerințelor de calificare în cadrul Campaniei. Dacă sunt participanți care, urmare aplicării prezentului punct, sunt pe poziții de egalitate, determinarea participantului, care are prioritate, se face prin determinarea jucătorului care și-a creat cel mai devreme contul de joc pe site-ul www.7777.md.

6.4. Clasamentul final și participanții câștigători vor fi anunțați în termen de până la 24 de ore de la sfârșitul Campaniei, prin publicarea unui mesaj informativ pe site-ul Organizatorului: www.7777.md.

6.5. Organizatorul poate efectua recalcularea punctelor obținute de participanți în cadrul Campaniei în cazul în care s-a produs o eroare tehnică, o eroare legată de factorul uman, sau au fost modificate rezultatele oficiale ale unui sau mai multe meciuri care au stat la baza Clasamentului participanților la prezenta Campanie.

7. Utilizarea câștigului și a surselor bonus pentru joc

7.1. Organizatorul, nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la sfârșitul Campaniei, va adăuga valoare câștigurilor acordate în conformitate cu prezentele Condiții la compartimentul „Bonus” al contului de joc al câștigătorului. Acestea vor putea fi utilizate doar on-line, pentru procurare biletelor promoționale sau pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive accesibile pe site-ul www.7777.md, având la bază Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, aprobate prin Ordinul „NGM Company” S.R.L. nr.12/B-1 din 28 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Sursele bonus pentru joc acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 7 zile calendaristice de la acordare. Transferul bonusului către terți nu este permis.

7.3. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile promoționale, sau de x5 în cazul mizelor pentru competițiile și evenimentele sportive.

7.4. Suma câștigurilor obținute ca rezultat al îndeplinirii condițiilor bonusului se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior poate fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc, sau retrasă din contul de joc, urmând să fie impozitată, la retragere, în corespundere cu legislația în vigoare.

7.5. După expirarea perioadei indicate la pct.7.2., dacă Bonusul nu este utilizat în totalitate, sau condițiile acestuia (prevăzute la pct.7.3.) nu vor fi îndeplinite, acesta va fi anulat automat, iar Organizatorul nu datorează despăgubiri participantului.

7.6. Organizatorul afișează în contul de joc al participantului câștigător al câștigului sub formă de surse bonus informația cu referire la utilizarea și rulajul bonusului.

7.7. În cadrul Campaniei promoționale un participant nu poate primi mai mult de un câștig prevăzut la pct.4 lit.c) din prezentele Condiții.

8. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

8.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

8.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

9. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți.

10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4, fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

  • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
  • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul, conform solicitării Organizatorului;
  • participantul, sau beneficiarul câștigului este un angajat al Organizatorului.

11. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

12. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web www.7777.md.

13. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții, precum și orice alte regulamente care reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md și a produselor furnizate de către acesta și se obligă să le respecte.

14. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

15. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie promoțională și să nu distribuie câștigurile stabilite în cadrul acesteia, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților, sau să returneze contravaloare mizelor efectuate.

16. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.