CASH PUZZLE

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ

„CASH PUZZLE”

Art. 1. (1) Jocul electronic de loterie momentană„CASH PUZZLE” este organizat și desfășurat de către Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, în condițiile Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a cadrului normativ subsecvent.

(2) Organizatorul stabilește data plasării biletelor electronice de tip „CASH PUZZLE” pe serverul sistemului electronic de loterie și data distribuției lor.

Art. 2. (1) Biletele electronice pentru loteria momentană de tip „CASH PUZZLE” sunt create în 10 varietățiîn dependență de prețul lor nominal, fiecare varietate a câte 5.000.000 bilete.

(2) Prețul unui bilet electronic „CASH PUZZLE” în dependență de varietate este de 2,00 lei 5,00 lei, 10,00 lei, 20,00 lei, 30,00 lei, 50,00 lei, 100,00 lei, 200,00 lei, 300,00 lei și 500,00 lei.

Art. 3. Designul biletelor electronice pentru loteria momentană „CASH PUZZLE” este elaborat de Organizatorul jocului.

Art. 4. (1) La joc pot participa doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, îndeplinesc cerințele stabilite de legislația Republicii Moldova față de participanții la jocurile de noroc, care s-au înregistrat pentru participarea la jocurile online desfășurate de către Organizator și au un cont de joc deschis în conformitate cu Condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md.

(2) Prin înregistrarea pe site-ul www.7777.md și prin participarea la jocul„CASH PUZZLE“ se subînțelege că participantul este familiarizat cu regulile în vigoare, le acceptă și se obligă să le respecte.

Art. 5. (1) Înainte de a începe jocul, jucătorul alege tipul de bilet în funcție de valoarea acestuia. De exemplu: la alegerea tipului de bilet în valoare de 2 lei, începe jocul „Cash Puzzle”. Jocul începe prin apăsarea butonului „Joacă”, după care se deschid 4 „Piese câștigătoare”, care trebuie comparate cu cele 15 simboluri din „Piesele dumneavoastră”. Dacă „Piesele câștigătoare” coincid cu „Piesele dumneavoastră”, jucătorul câștigă suma indicată sub simbolul din „Piesele dumneavoastră”. Este posibilă mai mult de o potrivire a „Pieselor câștigătoare” cu „Piesele dumneavoastră”. În acest caz, jucătorul câștigă suma colectată sub ele. Toate simbolurile se deschid automat prin apăsarea butonului „Joacă”.

(2) Pe lângă simboluri și sume, după ce se întorc „Piesele dumneavoastră”, jucătorul poate primi un multiplicator bonus. Dacă într-un joc (pentru o miză) jucătorul colectează 2, 3 sau 4 piese câștigătoare, care formează un grup de elemente conexe, suma tuturor câștigurilor se înmulțește cu un multiplicator de 2, 3 sau respectiv 4.

(3) În afară de apariția simbolurilor, sumelor și multiplicatorilor, după întoarcerea „Pieselor dumneavoastră”, jucătorul poate câștiga Jocul Bonus dacă colectează 3 simboluri „J”:

- JOCUL BONUS - format din 2 etape. Un câmp cu plăci hexagonale va apărea în prima etapă a jocului. Jucătorul este situat pe una dintre plăci și are ocazia să se deplaseze în jurul terenului. Dacă jucătorul ajunge la țiglă cu o sumă, se dovedește a fi câștig și jocul bonus se încheie. Dacă jucătorul ajunge la „Simbolul Jackpot”, atunci trece la a doua etapă a jocului. Aici se afișează 6 totemuri, unul dintre care trebuie selectat de jucător prin clic pe el. Eroul se deplasează pe teren până la totemul selectat și astfel apar câștigurile jucătorului.

(4) Pe lângă câștiguri și simboluri „J”, jucătorul poate câștiga 10 jocuri bonus gratuite de bază fără a fi necesară o miză suplimentară. Jocurile bonus gratuite de bază pot fi câștigate, în cazul în care va fi câștig în fiecare piesă din ”Piesele dumneavoastră”. Când câștigi într-un anumit câmp, acest câmp este marcat prin conturarea puzzle-ului. Piesele se marchează diferit pentru fiecare tip de bilet.

Art. 6. (1) În cadrul jocului electronic de loterie momentană „CASH PUZZLE”, la a doua etapă a jocului bonus, jucătorul poate câștiga un JACKPOT. Acesta făcând parte din seria de JACKPOT-URI CU DENUMIREA CONVENȚIONALĂ: „TEMPLE”, care sunt COMUNE pentru toate varietățile și tipurile de bilete electronice care au stabilite un astfel de JACKPOT COMUN („TEMPLE”).

(2) Suma inițială a câștigurilor stabilite la alin.(1) [JACKPOT-URI COMUNE TEMPLE] începe de la 5000 de lei (dar poate fi și mai mare) și crește treptat până în momentul în care este câștigată. După aceasta, se generează un nou JACKPOT, cu o nouă sumă de start. Suma JACKPOT-ului crește din contul alocărilor de până la 1,5% din veniturile din vânzări ale biletelor electronice de loterie momentană, de toate varietățile și tipurile, care au stabilite un astfel de JACKPOT COMUN(„TEMPLE”).

(3) Mărimea prestației (sumelor alocate) în fondul comun de acoperire a JACKPOT-URILOR „TEMPLE”, din cadrul tuturor varietăților de bilete electronice de loterie momentană „CASH PUZZLE”, sunt parte a fondului general de câștiguri pentru jocul electronic de loterie momentană „CASH PUZZLE”.

Art.7.(1) Biletele electronice pentru jocul de loterie momentană „CASH PUZZLE” sunt generate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(2) Biletele de loterie electronice se generează cu cel puțin 24 de ore înainte de distribuția/punerea în vânzare a acestora. Emiterea, din numărul total de bilete al jocului de noroc, fiind periodică, conform necesității, la decizia Organizatorului.

Art.8. Biletele de loterie electronice conțin următoarele informații prezentate pe site-ul organizatorului:

- denumirea organizatorului loteriei,

- denumirea loteriei

- numărul biletului de loterie electronic,

- prețul biletului de loterie

- data și timpul creării biletului de loterie,

- tabelul de distribuire și achitare a câștigurilor. Pentru a vizualiza integralinformațiarespectivă jucătorul accesează prin clic butonul „Setări/Informație”.

Art.9. (1) Fondul de câștig pentru Jocul electronic de loterie momentană „CASH PUZZLE”, desfășurat cu 5.000.000 de bilete de fiecare varietate, are următoarea structură:

  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 2,00 lei, este stabilită în Anexa nr.1 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 5,00 lei, este stabilită în Anexa nr.2 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 10,00 lei, este stabilită în Anexa nr.3 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 20,00 lei, este stabilită în Anexa nr.4 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 30,00 lei, este stabilită în Anexa nr.5 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 50,00 lei, este stabilită în Anexa nr.6 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 100,00 lei, este stabilită în Anexa nr.7 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 200,00 lei, este stabilită în Anexa nr.8 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 300,00 lei, este stabilită în Anexa nr.9 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 500,00 lei, este stabilită în Anexa nr.10 la prezentele Reguli.

(2) Suplimentar câștigurilor stabilit la alin.(1), în Fondul de câștiguri este inclusă mărimea prestației (sumelor alocate) din venitul din vânzări al biletelor de loterie momentană „CASH PUZZLE”, în fondul comun de acoperire a JACKPOT-URILOR „TEMPLE”, acordate conform prezentelor reguli care sunt comune pentru toate varietățile și tipurile de bilete electronice care au stabilite un astfel de JACKPOT COMUN („TEMPLE”).

Art. 10. Determinarea și plata câștigurilor:

(1) Câștigurile bănești obținute în urma jocului cu biletul electronic de loterie momentană „CASH PUZZLE” se achită la sfârșitul evenimentului de joc prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost cumpărat biletul.

(2) Suma câștigurilor din Jocurile Bonus este adăugată la suma câștigului obținut din jocul de bază, iar câștigul total este transferat în contul de joc al jucătorului de pe site-ul www.7777.md.

Art. 11. (1) Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a asigura desfășurarea Jocului și/sau pentru întreruperea Jocului, în situații care nu depind de aceasta, incluzând, dar fără a se limita la: cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de rețea, probleme legate de conexiunea la Internet etc.

(2) Dacă, după cumpărarea biletului, dar înainte de pornirea Jocului sau în timpul desfășurării Jocului, participantul nu poate începe sau finisa Jocul, din cauza circumstanțelor menționate alin.(1), starea sesiunii de joc se păstrează timp de 5 (cinci) minute, timp în care participantul are următoarele opțiuni:

a) să continue același Joc pe biletul achiziționat sau

b) să înceapă un nou joc prin achiziționarea unui nou bilet. Dacă participantul alege această opțiune, atunci când începe un joc nou, jocul anterior se întrerupe automat, iar participantul își pierde dreptul de a juca în continuare în bazabiletului respectiv.

Dacă, la apariția oricăreia dintre circumstanțele menționata la alin.(1), serverul a generat un câștig pentru participant în jocul întrerupt, suma câștigată îi este transferată în contul de joc din care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă participantul a început sau nu un nou joc.

(3) În cazul în care Participantul nu și-a exercitat unul dintre drepturile menționate la lit.a) și b) din alin.(2) în timpul specificat, după expirarea acestuia, Jocul este întrerupt automat și participantul pierde dreptul de a juca în continuare în bazabiletului respectiv.

Dacă în momentul apariției oricăror circumstanțe specificate la alin.(1) participantul a obținut un câștig, acesta este eliberat prin transfer în contul participantului de pe care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă acesta a folosit sau nu unul dintre drepturile sale, la care se face referire la lit.a) și b) din alin.(2).

(4) Organizatorul nu este obligat să ramburseze sumele achitatede participant la procurarea biletului de loterie electronic, în jocurile care au fost întrerupte automat, inclusiv în legătură cu apariția și expirarea circumstanțelor specificate în alin.(1), indiferent dacă participantul și-a exercitat în această perioadă drepturile prevăzute la lit. a) și b) din alin.(2).

(5) Organizatorul poate decide suspendarea și/sau stoparea desfășurării jocului, doar după informarea participanților prin intermediulpaginii sale web. Decizia respectivă se aduce la cunoștință de către Organizator autorității competente.

Art.12. Reclamațiile participanților la jocul electronic de loterie momentană „CASH PUZZLE” se examinează în conformitate cu art.27 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Art.13. (1) Prezentele Reguli sunt elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și SRL „NGN Company” SRL,intră în vigoare din momentul coordonării lor de Agenția Servicii Publice și publicăriipe site-ul www.7777.md.

(2) Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentulcoordonării și publicării lor pe site-ul www.7777.md.

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ „CASH PUZZLE”.