CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „GHICEȘTE CAMPIOANA EUROPEI LA FOTBAL 2020”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale „GHICEȘTE CAMPIOANA EUROPEI LA FOTBAL 2020 (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 31 mai 2021 – 11 iulie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova și dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

4.1. Câștigul de bază al Campanie promoționale îl reprezintă o călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare (la decizia câștigătorului) în valoare de 40.000 lei, considerat câștig oferit unei persoane câștigătoare.

4.2. Suplimentar câștigului prevăzut la pct.4.1. în cadrul Campaniei vor mai fi oferite, în calitate de câștiguri de consolare, următoarele surse bonus pentru joc: 20 х 1.000 lei, 40 х 500 lei, 80 х 250 lei.

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Pentru a participa la Campania promoțională, posesorul contului de joc de pe site-ul www.7777.md, în perioada 01.06.2021 – 19.06.2021 ora 23:59:59, va intra în contul său și, în meniul POP-up/ BONUSURI „Jocul special al Campionatului European 2020” va efectua un pronostic, selectând țara care, după părerea sa, va deveni campioană la Campionatul European de Fotbal 2020.

5.2. Pentru ca pronosticul să fie considerat efectuat corect, adică să-i ofere participantului dreptul de a fi înregistrat pentru extragerea câștigurilor prevăzute la pct.4, este necesar ca acesta să facă clic pe (PARTICIPAȚI CU / țara selectată / PENTRU EXTRAGERE). Numai în acest caz, pronosticul va fi considerat valabil.

5.3. În cadrul prezentei Campanii, un participant poate selecta doar o singură țară din meniul POP-up. După pronosticului efectuat în condițiile pct.5.1. și 5.2. participantul nu-și va putea modifica pronosticul.

5.4. După 19.06.2021 ora 23:59:59 efectuarea de pronosticuri și rectificări ale acestora nu vor fi admise.

5.5. Pronosticul efectuat în conformitate cu prezentele condiții nu reprezintă o miză, în sensul Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Fiecare participant care a înaintat pronosticul în condițiile pct.5.1. și 5.2. participă o singură dată la extragerea câștigurilor din cadrul prezentei Campanii.

5.6. După efectuarea pronosticului, în compartimentul Bonus a contului de joc, se va activa secțiunea cu informațiile privind pronosticul efectuat de participant (țara selectată de către acesta), când va fi efectuată extragerea și câte participări are posesorul contului de joc la extragerea de câștiguri în conformitate cu prezentele Condiții, mai multe participări însemnând mai multe șanse de câștig.

5.7. Dacă, după efectuarea pronosticului în conformitate cu prezentele Condiții și până la sfârșitul meciului final din data de 11 iulie 2021, participantul a efectuat mize (din sursele reale), în secțiunea „Sport” de pe site-ul www.7777.md, în mărime de peste 200 (două sute) lei, la meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, acesta primește câte o participare suplimentară la extragerea de câștiguri.

Exemplu:

  • Participantul a efectuat o miză la meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 în mărime de 199 lei – nici o participare suplimentară;
  • Participantul a efectuat o miză la meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 în mărime de 200 lei – o (una) participare suplimentară;
  • Participantul a efectuat o miză la meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 în mărime de 399 lei – o (una) participare suplimentară;
  • Participantul a efectuat o miză la meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 în mărime de 400 lei – două participări suplimentare.

5.8. În vederea aplicării corecte și uniforme a prevederilor pct.5.7. în cazul în care participantul utilizează opțiunea „CASHOUT”, participarea aferentă mizei respective se anulează.

6. Determinarea câștigătorilor și anunțarea rezultatelor

6.1. Determinarea câștigătorului premiului sub formă de „Călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare” se va face prin intermediul generatorului de numere aleatorii, deținut de organizator, prin tragere la sorți, între toți participanții care au făcut un pronostic corect, astfel ghicind țara campioană a Campionatului European de Fotbal 2020.

6.2. Pentru situațiile în care Organizatorul nu va putea lua legătura, timp de 3 zile lucrătoare din momentul extragerii, cu participantul câștigător al premiului sub formă de „Călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare”, acesta (Organizatorul) poate selecta un supleant, sau organiza o extragere suplimentară.

6.3. Câștigurile de consolare prevăzute la pct.4.2. vor fi oferite, cu ajutorul generatorului de numere aleatorii, deținut de organizator, prin tragere la sorți între toți participanții a căror pronosticuri, referitoare la țara campioană a Campionatului European de Fotbal 2020, nu s-au adeverit.

6.3. Tragerea la sorți în condițiile pct. 6.1 și 6.3. va avea loc pe 13 iulie 2021.

6.4. După efectuarea tragerii la sorți, prevăzute la pct.6.1. câștigătorului selectat îi va fi expediat un mesaj la profilul utilizatorului (la contul de joc) de pe care a fost efectuat pronosticul. În cazurile în care participantul a oferit datele sale de contact (email și telefon), precum și a dat acceptul de a primi mesaje informative și promoționale la acestea, respectivului îi pot fi expediate și mesaje de informare la email-ul sau telefonul indicat.

6.5. Câștigurile de consolare prevăzute la pct.4.2. vor fi oferite prin transfer în compartimentul „Bonus” al contului de joc, fără o notificare suplimentară.

7. Utilizarea câștigului și a surselor bonus pentru joc

7.1. Pentru a intra în posesia câștigului material sub formă de „Călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare”, deținătorul contului de joc selectat prin extragere, de pe care a fost făcut pronosticul, urmează să ia legătura cu Organizatorul Campaniei la numărul de telefon 022/333777, să prezinte datele sale de identitate și contact și cele legate de contul de joc, precum și să-și onoreze obligațiunile sale fiscale aferente câștigului material din cadrul Campaniei promoționale.

7.2. Câștigul material sub formă de „Călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare” poate fi preschimbat pe contravaloarea acestuia, în baza unei cereri adresate Organizatorului de către câștigător. În acest caz, câștigul va fi acordat prin transfer bancar la contul care aparține participantului câștigător, cu reținereaimpozitului în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3. Câștigul de bază sub formă de „Călătorie în țara campioană pentru câștigătorul Campaniei și alte 3 persoane însoțitoare”, se consideră obținut, din momentul când participantului câștigător ia fost înmânat de către Organizator voucher-ul care îi dă dreptul la a o astfel de vacanță. Participantul câștigător trebuie să facă uz de acesta o singură dată în condițiile (țara, perioada, numărul de beneficiari) specificate în voucher. În cazul în care participantul nu realizează vacanța în condițiile specificate, Organizatorul nu poartă răspundere și se consideră că câștigul a fost eliberat.

7.4. Organizatorul va adăuga valoare câștigurilor acordate în conformitate cu prevederile pct.6.3. la compartimentul „Bonus” al contului de joc al câștigătorului. Acestea vor putea fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru procurare bietelor promoționale sau pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive. Un participant nu poate primi mai mult de un câștig în cadrul extragerii.

7.5. Sursele bonus pentru joc acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 7 (șapte) zile de la acordare. Transferul bonusului către terți nu este permis.

7.6. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile promoționale, sau de x5 în cazul mizelor pentru competițiile și evenimentele sportive.

7.7. Suma câștigurilor obținuteca rezultat a îndeplinirii condițiilor bonusului se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior poate fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc, sau retrasă din contul de joc, urmând să fie impozitate, la retragere, în corespundere cu legislația în vigoare.

8. Impozitare

Organizatorul, după caz, va reține la sursa de plata un impozit pentru câștigurile care intră în categoria câștigurilor impozabile, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă. Pentru câștigurile rezultate ca urmare a îndeplinirii condițiilor bonusului, reținerea impozitului are loc în cazul solicitării de retragere a mijloacelor bănești din contul de joc.

9. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

9.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

9.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

10. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți (agențiile de turism, companiile aeriene), care sunt asociate câștigului de bază.

11. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigului de bază prevăzut la pct.4.1., fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

  • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
  • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul;
  • participantul nu s-a prezentat să intre în posesia câștigului la adresa și ora indicată de Organizator;
  • participantul, sau beneficiarul câștigului de bază, este un angajat al Organizatorului.

12. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

13. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

14. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

15. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.