CONDIȚII GENERALE PRIVIND PARTICIPAREA LA JOCURILE DE NOROC, ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA CONTULUI DE JOC

CONDIȚII GENERALE PRIVIND PARTICIPAREA LA JOCURILE DE NOROC, ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA CONTULUI DE JOC

Art.3. (1) Orice persoană care îndeplinește cerințele Legii nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc poate fi Participant al jocurile de noroc prevăzute de prezentele Reguli.

(2) Persoanele ce nu au atins vârsta de optsprezece ani nu au voie să se înregistreze pe site-ul www.7777.md, iar orice mijloace bănești sau banii câștigați de aceste persoane vor fi reținuți în favoarea Organizatorului.

(3) Organizatorul își rezervă dreptul ca în orice moment, fără careva argumente, de a refuza deschiderea contului participantului/jucătorului.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a închide unilateral contul participantului/jucătorului. Repartizarea mijloacelor / restituirea mijloacelor participantului/jucătorului sau confiscarea acestora în favoarea Organizatorului este evaluată pentru fiecare caz aparte. Participantului i se aduce la cunoștință decizia luată.

(5) Jucătorii care depun sau retrag mijloace bănești trec prin procedura de verificare a utilizatorilor.

Art.4.(1). Înregistrarea în sistemul www.7777.md (înregistrarea profilului) se efectuează prin completarea personală a formularului de înregistrare de către participant şi expedierea acestuia către Organizator, conform procedurilor stabilite de către ultimul.

(2) Participanții trebuie să se înregistreze personal în sistem şi să fie pe deplin responsabili pentru exactitatea datelor furnizate de ei.

(3) Orice participant are dreptul să înregistreze un singur cont de utilizator. La modificarea datelor personale participantul este obligat să actualizeze informațiile furnizate de el la înregistrarea inițială. Responsabil pentru furnizarea informațiilor actuale în cont este în întregime participantul/jucătorul. Organizatorul nu este responsabil pentru înregistrarea, care nu a fost făcută personal de participant/jucător, precum şi pentru înregistrarea, la care au fost introduse date personale eronate, incorecte sau ne-actuale ale participantului. În aceste cazuri, Organizatorul are dreptul să închidă contul participantului. În cazul în care înregistrarea se face cu informații incorecte, contul se închide. În astfel de cazuri, după realizarea unei examinări, după caz, toate fondurile din contul de joc vor fi returnate participantului/jucătorului sau transferate în favoarea Organizatorului. Înregistrarea oricărui participant/jucător poate fi respinsă sau întreruptă la discreția Organizatorului, dar angajamentele convenite anterior vor fi îndeplinite. Datele furnizate de participanți sunt date cu caracter personal în sensul legislației aplicate privind protecția datelor și vor fi prelucrate de Organizator în conformitate cu cerințele specifice stabilite de lege.

(4) Toţi participanții/jucătorii trebui să fie întotdeauna în măsură să asigure următoarele: - să nu acţioneze din numele unei persoane terţe; - să nu depună mijloace care au o provenienţă dubioasă; - să nu depună bani de pe un card de bancar, pe care nu au dreptul să-l utilizeze sau să nu primească banii pe un astfel de card de credit; - să nu folosească serviciile oferite de Organizator pentru spălarea banilor. Jucătorii nu au voie să vândă, să transmită sau să cumpere mizele de la alți jucători. Toți participanții/jucătorii au dreptul să-şi închidă contul în conformitate cu procedura stabilită de închidere a contului.

(5) Nu este permisă utilizarea roboților, mijloacelor mecanice, electronice şi/sau a altor mijloace de luare automată a deciziilor.

(6) Participantul/jucătorul poate folosi doar un singur cont de joc. Toate celelalte conturi, chiar şi cele valabile, vor fi închise.

(7) Făcând clic pe butonul de finalizare a înregistrării, plasată în formularul de înregistrare a site-ului, participantul este de acord cu toate condițiile, descrise în mod corespunzător în formularul de înregistrare, şi garantează că le-a înțeles pe deplin şi le-a acceptat şi că el acceptă prezentele Reguli obligatorii de joc.

Art.5.(1) Pentru a beneficia de serviciile oferite de Organizator, participantul trebuie să aibă o înregistrare valabilă şi să deţină în contul său o sumă suficientă de mijloace bănești.

(2) Suma minimă a depozitului în cont este determinată de Organizator.

(3) Depozitele în cont pot fi făcute într-una din valutele indicate pe site Organizatorul poate percepe un comision la retragerea mijloacelor bănești. Tarifele pentru retragerea mijloacelor sunt indicate pe site-ul organizatorului. Depozitele mijloacelor dintr-un cont de joc al participantului nu pot fi transferate într-un alt cont de joc.

(4) Achitarea sumelor din contul participantului va fi efectuată folosind metodele utilizate de Organizator pentru plăți prin virament.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul, ca până și după autorizarea plăţii (introducerea/retragerea mijloacelor), de a solicita o copie clară şi vizibilă a documentului de identitate cu fotografie, card de debit/credit şi/sau a altor documente care confirmă autenticitatea informațiilor privind contul şi garantează originea mijloacelor (extrasul de la bancă, factura pentru serviciile comunale etc.).Organizatorul poate decide asupra veridicității copiilor și a documentelor furnizate.

(6) Fiecare Participant este obligat să păstreze datele contului său de joc, inclusiv numele de utilizator, numărul contului de joc şi parola, precum şi să întreprindă toate măsurile necesare împotriva divulgării acestor date terților. Organizatorul nu își asumă răspunderea dacă oricare dintre participanți şi-a divulgat în vreun fel numele de utilizator, numărul contului personal şi parola altor persoane. Organizatorul nu rambursează pierderile suportate în rezultatul utilizării datelor participantului/jucătorului de către terți. Participantul nu are dreptul la nici o obiecție bazată pe relația sa cu terții.

(7) Participantul/jucătorul nu trebuie să permită oricărei terțe părți să utilizeze datele sale pentru legitimizarea (autorizarea) pe Site-ul web, respectiv în ceea ce privește Organizatorul.

(8) Contul de joc, care nu este utilizat o perioadă stabilită de Organizator, este considerat inactiv.

(9) Dacă într-o perioadă de timp stabilită de Organizator nu se înregistrează acţiuni şi/sau tranzacții de pe un anumit cont de joc, Organizatorul va percepe o taxă lunară. Mărimea plăţii lunare este indicată pe site-ul Organizatorului.

(10) Participantul înregistrat, prin notificare scrisă sau electronică adresată Organizatorului, poate pentru o anumită perioadă de timp: - să limiteze sumele mizelor/pierderilor; - să limiteze suma depozitelor pentru o anumită perioadă de timp; - să stabilească o limită de timp în care se poate juca în orice sesiune. Participantul care şi-a stabilit limita sau şi-a închis contul în conformitate cu această prevedere poate modifica sau anula limita sau poate solicita activarea propriului cont de joc prin notificarea scrisă sau electronică expediată în adresa Organizatorului.

Art.6. (1) Miza minimă este stabilită de Organizator şi este anunțată pe site. Participantul, folosind opțiunile tehnice ale Site-ului, de sine stătător, personal alege parametrii pariului (prognoze) și anume: tipul sportului, evenimentul pe care pariază, tipul pariului, pentru fiecare tip de parii - rezultatele evenimentului pariat și coeficientul concret, suma mizei.

(2) Mizele în credit nu sunt acceptate. Mijloacele bănești necesare trebuie să fie disponibile în contul de joc înainte ca oferta să fie acceptată de Organizator.

(3) Mizele sunt acceptate numai înainte de începerea evenimentului sportiv sau a altui moment indicat de Organizator. În ceea ce privește evenimentele cu mize în timp real, mizele vor fi acceptate până la finalizarea evenimentului. În sensul acestor reguli, „eveniment” înseamnă o miză pentru cazul apariției sau lipsei faptului corespunzător.

(4) În cazul în care Organizatorul acceptă miza după expirarea timpului indicat la alin.(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a declara miza nevalabilă.

(5) Făcând miza (pariind), jucătorii declară că ei nu cunosc rezultatul evenimentelor pe care pariază şi că nu pot influența în nici un fel aceste rezultate şi evenimente.

(6) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea oricărui mize sau o parte a acesteia şi de a declara invalidarea mizelor dubioase, despre care va informa jucătorul prin e-mail, telefon sau fax, iar suma mizei va fi returnată în contul clientului. În cazul în care această opțiune este declarată nevalabilă, sumele depuse în mize unice sunt returnate. Pentru mizele pe mai multe opțiuni, suma mizei rămâne pentru opțiunile rămase, iar în cazul anunțării alegerii nevalabile, alegerea este considerată recunoscută cu un coeficient de 1,00.

(7) Solicitările repetate care conţin aceeași alegere de la aceiaşi jucători sau jucători diferiţi pot fi ulterior invalidate în următoarele circumstanţe: - când Organizatorul consideră că clienţii acţionează în complicitate sau în grupare. - când solicitările de mize se înregistrează rapid una după alta.

(8) În oricare dintre cazurile enumerate la alin.(7) Organizatorul poate achita doar acea sumă, care va fi acceptată pentru un jucător care a făcut o miză.

(9) Jucătorul nu are dreptul să solicite anularea mizei din partea Organizatorului atât înainte de începerea evenimentului, cât și în timpul evenimentului. Pariind, jucătorul declară că înțelege pe deplin condițiile generale, este de acord cu acestea şi că el a verificat în prealabil miza sa la existența erorilor înainte de o expedia pentru aprobare.

(10) Toate mizele vor fi acceptate de Organizator şi vor fi confirmate jucătorului în momentul efectuării mizei sau imediat după aceasta.

(11) Înainte de a confirma o solicitare de miză, jucătorul trebuie să se asigure că înțelege condițiile de solicitare a mizei, inclusiv compartimentul „Reguli”.

(12) Pariind, participantul/jucătorul este singurul responsabil pentru tranzacțiile din contul său. Înainte de expediere, participantul/jucătorul trebuie să se asigure că şi-a verificat miza la existența erorilor. După finalizarea tranzacției, ea nu poate modificată. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele pariuri pierdute sau dublate, efectuate de client şi nu examinează reclamațiile privind divergențele cauzate de lipsa sau dublarea jocului.

(13) Toate mizele depuse pe www.7777.md sunt considerate făcute şi primite în Republica Moldova. Toate contractele dintre Organizator şi participanți/jucători sunt considerate încheiate în Republica Moldova.

(14) Jucând, participantul garantează că, este familiarizat cu regulile acestui joc și confirmă că regulile sunt prezentate pe www.7777.md.

(15) Organizatorul poate stabili mize maxime pentru anumite tipuri de sport, campionate, ţări, meciuri, participanți etc..

(16) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili suma mizei, în funcţie de care va stabili să accepte sau nu miza şi în ce condiții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita plasarea mizei în orice moment, fără o notificare prealabilă, atât pentru un grup de jucători, cât şi individual pentru fiecare participant.

(17) În cazurile în care Organizatorul afișează informații, statistici, rezultate curente şi alte date legate de evenimente, el nu este responsabil pentru veridicitatea informațiilor furnizate.

(18) Organizatorul își rezervă dreptul de a declara miza nevalabilă în conformitate prevederile prezentelor reguli.

Art.7.(1). Organizatorul stabilește câștigurile maxime într-o singură coloană (una sau câteva întâlniri) pentru diferite ligi, campionate, țări, tipuri de competiții sportive etc. și le promovează pe site.

(2) Participanții nu au voie să efectueze mai mult de o miză utilizând aceeași combinație sau o combinație similară de evenimente, dacă câștigul posibil îl depășește cel stabilit de Organizator în conformitate cu alin.(1) a prezentului articol.

(3) Toate câștigurile vor fi achitate prin acumularea sumelor în contul de joc al jucătorului.

(4) Câștigurile sunt achitate în valuta națională.

(5) Organizatorul oferă participanților câștiguri suplimentare în bani şi/sau premii, bonusuri, stabilește programe bonus, programe de loialitate etc., precum şi formează şi achită „Jackpot”. Regulile privind premiile bănești suplimentare şi premiile în obiecte, modalitățile de formare şi distribuire a mijloacelor „Jackpot” sunt stabilite la propria discreție de Organizator şi anunțate pe site-ul www.7777.md.

(6) Organizatorul poate oferi pariuri „pariuri gratuite” (ca premiu sau la discreția sa), care se aplică pentru o anumită perioadă de timp. Plata pariurilor gratuite depinde de condițiile fiecărei promoții sau de ofertele anunțate pe site-ul Organizatorului. Organizatorul poate stabili cerințe privind utilizarea pariurilor gratuite.

Art.8.(1) Organizatorul propune doar mize cu coeficienți ficși. Plățile pentru toate mizele vor fi calculate la coeficienții oferiți la momentul primirii mizei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica coeficientul în orice moment.

(2) Prin mizarea sau confirmarea mizei, fiecare participant declară că este de acord cu prezentele reguli şi condiții, cu regulile individuale şi specifice pentru anumite tipuri de jocuri, precum şi cu orice alte reguli ale Organizatorului cu privire la miza dată.

Art.9. Orice presupusă încălcare a jocului sau a unui eveniment sportiv poate duce la întârzierea plăților de către Organizator până la finisarea examinării complete. Orice miză efectuată pentru astfel de evenimente poate fi declarată nevalabilă, iar sumele promise returnate.

Art.10.(1) Organizatorul nu este responsabilă pentru erorile de tipar care pot apărea pe site-ul său și în materialele tipărite. Organizatorul nu este responsabilă pentru erori, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: (1) inexactități în oferta de coeficienți / handicap / suma încasării mizei; (2) operatorul continuă să accepte mize pentru piețele închise sau blocate; (3) operatorul calculează sau achită incorect suma la calcularea mizei, inclusiv în cazul în care miza este retragerea mijloacelor pentru suma totală de calcul.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau de a lua o altă decizie cu privire la coeficienții aplicați pentru a determina câștigul la fiecare miză făcut pe o linie evident greșită şi/sau miza făcută după începerea evenimentului.

(3) În cazul apariției unor circumstanțe speciale, la discreția sa, Organizatorului are dreptul la un anumit sfârșit, rezultat, meci, prognoză şi/sau prognoze, acceptate pentru acest interval de timp, pentru a determina că acestea sunt cunoscute cu coeficientul „1”, de a anula sau de a lua altă decizie cu privire la coeficientul valabil pentru stabilirea câștigurilor. Circumstanțele speciale includ, printre altele, erorile tehnice comise la publicarea informațiilor în programul curent, informațiile preliminare în mass-media sau în alte surse etc. În cazul în care, din cauza unei erori tehnice pe site este introdus un coeficient inexact, Organizatorul are dreptul la toate prognozele, adoptate la acest coeficient, pentru a determina că acestea sunt cunoscute la coeficientul „1”, sau de a plăti câștigurile pentru aceste prognoze, după ce coeficientul introdus greșit a fost corectat de către Organizator.

(4) Mizele târzii – dacă, din oricare motiv, miza pentru eveniment este acceptată după începerea evenimentului sportiv sau evenimentul corespunzător a avut loc, mizele sunt calculate după cum urmează:

a) Dacă evenimentul este oferit în direct, mizele vor fi calculate la coeficienții corectați sau vor fi anulate la discreția Organizatorului.

b) Dacă evenimentul nu este oferite în direct, Organizatorul va face tot posibilul pentru a lua cea mai corectă decizie pentru astfel de mize și îşi rezervă dreptul de a anula astfel de mize în orice moment şi de a retrage orice câștig obținut din astfel de mize.

Art.11.(1). Conținutul site-ului Organizatorului este furnizat în forma „aşa cum este”. În conformitate cu legislația în vigoare și nu presupune nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește exactitatea, bunăvoința sau conținutul paginilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a edita paginile sau de a retrage accesul la ele în orice moment.

(2) Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru materialele pregătite sau publicate de terţi, linkurile către care sunt prezentate pe pagina web www.7777.md.

(3) În nici un caz Organizatorul nu poartă răspundere pentru orice daune indirecte sau ulterioare cauzate în careva fel.

(4) Organizatorul nu este responsabil pentru defectele în funcționarea calculatorului, deteriorarea serviciilor de telecomunicații sau de conectare la Internet, precum și pentru încercarea utilizatorilor de a participa la jocuri prin moduri, mijloace sau metode, ce nu sunt prevăzute de către Organizator.

(5) În pofida pașilor întreprinși pentru a se asigura că software-ul şi fișierele să nu conțină viruși de calculator, Organizatorul nu garantează că software-ul şi fișierele nu conțin astfel de probleme.

(6) Organizatorul poate suspenda temporar serviciul sau o parte din acesta din orice motiv, la discreția sa. În astfel de cazuri, organizatorul notifică utilizatorii atât cât este necesar.

(7) În cazul în care Organizatorul va fi recunoscut responsabil în baza unei decizii a unei careva instanțe, răspunderea acesteia se limitează la suma mizei corespunzătoare sau sumei din cont pentru mizele clientului, în funcție de ceea ce este mai puțin.

Art.12.(1) Conținutul site-ului Organizatorului prin intermediul căruia sunt organizate și desfășurate jocuri de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice(www.7777.md) este protejat prin drepturile de autor şi toate drepturile rezervate. Reproducerea, transmiterea, distribuirea sau stocarea unei părți sau a întregului conținut în orice formă fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorului este interzisă. Organizatorul acordă consimțământul de a salva pe computerul dumneavoastră sau în formă de copii imprimate ale extrasului de pe aceste pagini, numai pentru uz personal. Asupra unor documentele aparte de pe site-ul nostru pot fi impuse unele condiții suplimentare specificate în documente.

Art.13.(1). În calitate de condiție a utilizării de către participant a site-ul Organizatorului, este garanția că jucătorul nu v-a folosi site-ul în scopuri ilegale sau interzise.

(2) Dacă o anumită parte a acestor Reguli va fi considerată nulă sau neaplicabilă în conformitate cu legislația națională privind jocurile de noroc, inclusiv, printre altele, refuzul de a acorda garanții şi limitări de răspundere, prevederea nevalabilă sau neaplicabilă va fi considerată schimbată cu o prevedere în vigoare aplicabilă, care corespunde cel mai mult scopului prevederii inițiale, iar restul rămâne în vigoare.

(3) Toate drepturile, care nu sunt acordate în mod explicit în conformitate cu prezentele reguli, rămân în proprietatea Organizatorului.

Art.14. (1) Organizatorul oferă participanților/jucătorilor diverse modalități de suplinire sau retragere a mijloacelor bănești din conturile de joc. În același timp, participanții/jucătorii nu trebuie să perceapă Organizatorul ca o instituție financiară sau să aștepte dobânzi de la mijloacele investite. Depunerea mijloacelor se efectuează prin metode permise de legislația în vigoare. Metodele utilizate pentru depunerea mijloacelor sunt descrise în Regulile Generale pentru Organizare și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice și pe site-ul www.7777.md.

(2) Organizatorul are dreptul de a introduce restricții privind retragerile surselor financiare din contul de joc care se plasează pe site-ul www.7777.md.

Art.15.(1). Fiecare miză poate fi declarată nevalabilă şi calculată cu coeficientul 1.00 dacă îndeplinește condițiile stabilite în regulile pentru anumite tipuri de sport şi jocuri, stabilite de Organizator și publicate pe www.7777.md.

(2) Organizatorul îşi rezervă dreptul, la propria discreție, de a declara miza nevalabilă, dacă există suspiciuni că:  mizele sunt declarate, executate şi/sau acceptate din cauza unei erori;  pariul a fost făcut după începerea evenimentului;  au fost efectuate mize comune;  s-a depus o miză de arbitraj;  s-a efectuat miza cu influență (mize suspecte); şi/sau  rezultatul este direct sau indirect influențat de acțiuni criminale;  cash-out este rezultatul unei erori, iar suma plătită la plasarea mizei este calculată incorect;  în alte cazuri în care există suspiciuni rezonabile că miza este una frauduloasă.

(3) Termenul „Eroare” poate fi înțeles ca o eroare umană, o eroare de scriere, o înțelegere greșită a textului tipărit sau a declarației orale, o traducere greșită, o eroare de ortografie, o eroare tehnică, o eroare de înregistrare, o eroare de tranzacție, o eroare de anunț, circumstanță de forță majoră şi / sau circumstanțe similare.

(4) „Miza comună”, este o practică interzisă de Organizator și se consideră astfel când proprietarul contului de joc ocolește direct sau indirect regulile stabilite de joc.

(5) Miza cu influența (miza dubioasă) (Influence Betting) - este o practică interzisă de către Organizator și se consideră atunci când proprietarul contului de joc sau a persoanei legate de utilizatorul contului de joc, direct sau indirect, afectează rezultatul întâlnirii sau al evenimentului.

(6) „Mizele de arbitraj” este o practică interzisă de Organizator și se consideră atunci când jucătorul utilizează aşa-numitele „erori” pentru a obține profit.

(7) Câștigurile participanților sunt determinate în baza rezultatelor oficiale anunțate de Organizator și în conformitate cu regulile anumitor competiţii.

(8) Mizele efectuate pentru evenimentele cu care Jucătorul este legat direct sau are acces la informații interne despre rezultatele evenimentelor nu sunt permise. Dacă există suspiciuni de încălcare a acestei reguli, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a declara miza nevalabilă şi de a refuza plata oricărui câștig. În plus, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare pentru a-și proteja interesele şi pentru a respecta legislația aplicabilă.

(9) Organizatorul îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a anula mizele chiar şi mai târziu, dacă jucătorul a câștigat ca urmare a unei erori, inclusiv a unei erori în transmiterea informațiilor. În orice caz, miza este returnată în contul de joc al participantului/jucătorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face participantul/jucătorul responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de el/ea, atunci când utilizează în mod deliberat o eroare tehnică sau administrativă la efectuarea/primirea plăților.

(10) Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda plata câștigurilor, dacă se va constata că există presupunerea rezonabilă că careva tip de activitate a fost efectuat de unul sau de un grup de participanți cu scopul de a prezice rezultatul acestei competiții sau, în caz de dubii în privința veridicității desfășurării evenimentului. Toate pariurile pe astfel de evenimente pot fi declarate nevalabile, iar sumele mizate să fie returnate.