CONDIȚII PRIVIND PARIEREA ȘI DETERMINAREA REZULTATELOR

CONDIȚII PRIVIND PARIEREA ȘI DETERMINAREA REZULTATELOR

Art.16. Parierea

(1) Depunerea pariurilor se realizează nemijlocit prin intermediul contului de joc, creat și utilizat în condițiile stabilite de Organizator. Opțiunile de pariere se afișează în secțiunea corespunzătoare a site-ului.

(2) Responsabilitatea pentru operațiunile din conturile de joc o poartă personal participanții. Înainte de plasarea/acceptarea pariurilor aceștia, în mod obligatoriu, vor verifica dacă nu au comis erori în procesul selectării opțiunilor de pariere, confirmând în modul corespunzător intenția de pariere. Odată finalizată, operațiunea nu va putea fi anulată. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru mizele scăpate sau dublate ale clientului și nu va examina solicitările de modificare a mizei pentru că aceasta a fost scăpată sau se dublează. Clienții își pot vedea operațiunile la compartimentul ”Mizele mele” de pe site, după fiecare sesiune, cu scopul de a verifica faptul că toate mizele au fost acceptate.

(3) Este interzisă folosirea conturilor care aparțin altor persoane și a conturilor înregistrate de alte persoane. Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze pariurile făcute de persoana care nu este deținătorul contului.

(4) În cadrul jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice este interzisă folosirea sistemelor automatizate (orice tip de scanner și roboți). Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze mizele făcute cu folosirea sistemelor automatizate.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze orice pariu depus la coeficienți vădit greșiți , incorecți sau dacă pariul e făcut după începutul evenimentului.

(6) Organizatorul își rezervă dreptul să refuze, să limiteze, anuleze sau să micșoreze orice miză.

(7) Sumele maxime ale mizelor pentru toate evenimentele sportive sunt stabilite de Organizator și pot fi schimbate fără notificare prealabilă. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul să ajusteze limitele pentru conturi de joc separate.

(8) În privința conturilor cu sold negativ, Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze toate jocurile în așteptare, indiferent dacă mizele pe acestea au fost făcute din greșeală sau nu.

(9) Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului clientului fără notificarea prealabilă a acestuia.

(10) Secțiunea ”Actualizarea contului în timp real” este doar în scop de informare. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru erori și își rezervă dreptul să anuleze mizele dacă rezultatul deja se cunoaște sau în cazul în care coeficienții nu au fost actualizați corect din cauza problemelor tehnice.

Art.17. Determinarea rezultatelor

(1) Organizatorul își rezervă dreptul să stabilească rezultatele pariului după încheierea competiției sau după anunțarea rezultatelor finale ale acesteia.

(2) Câștigătorul este stabilit în ziua finalizării competiției/evenimentului. Organizatorul nu recunoaște deciziile contestate sau anulate privind pariurile. Decizia în privința evenimentului suspendat după startul competiției se ia conform regulilor în privința pariurilor, stabilite de Organizator pentru tipul concret de sport.

(3) Câștigul se calculează întotdeauna cu utilizarea coeficienților zecimali. Atrageți atenția că la transformarea coeficienților în standardul britanic, pot apărea erori de rotunjire, deoarece unii coeficienți nu pot fi convertiți în fracții britanice.

(4) Pentru pariurile de tipul Combo (express, parlay, mize multiple) - în cazurile în care rezultatele sunt legate între ele (de exemplu pariul pe victoria Barcelonei în La Liga este comasat cu pariul pentru victoria Barcelonei în meciul decisiv), pariurile se anulează.

(5) Totalurile (Outright bets) se calculează după principiul ”ALL-IN SAU NU” și, respectiv, se calculează drept pierdute în cazul neparticipării la competiție. Regula remizei se aplică la existența a mai mult de un câștigător. Mizele jucătorilor se împart mai întâi la numărul evenimentelor din cupon, care s-au încheiat cu remiză, după care partea obținută a pariului se consideră câștigătoare, iar cele rămase – pierdute.

(6) Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze mizele dacă rezultatul a fost schimbat în urma aplicării punctelor de penalizare, eliminare forțată sau din alte motive care fac rezultatul competiției diferit de rezultatul de bază al jocului/competiției.

(7) Toate deciziile în privința pariurilor se iau în baza informației oferite de organizatorul oficial al competiției în momentul obținerii rezultatului. Dacă vreun eveniment se desfășoară nu în cadrul competițiilor oficiale, pariurile se calculează în baza informației prezentate.

(8) Dacă unul dintre competitori nu participă la eveniment, Organizatorul anulează toate pariurile pentru acest eveniment.

(9) Dacă ambii competitori ajung la finiș, se consideră câștigător concurentul care a făcut mai puține cercuri. Dacă ambii competitori câștigă cu un număr egal de cercuri, Organizatorul anulează pariurile pe acest eveniment.

(10) Dacă toți concurenții ocupă același loc, Organizatorul anulează pariurile pe eveniment și marketele principale.

(11) Participanții pot face doar pariuri individuale, pariurile multiple nu se acceptă. Pariurile repetate pe aceleași rezultate/câștigători de la unii și aceeași participanți sau participanți diferiți pot fi ulterior calificate drept nevalabile. Chiar și după ce devine cunoscut rezultatul oficial al competiției sau al sportivilor, Organizatorul poate anula anumite pariuri, dacă va considera că Participanții acționează concertat sau ca un grup și că aceste pariuri au fost plasate de unul sau mai mulți participanți pe parcursul unui interval scurt de timp. Organizatorul are dreptul, de asemenea, să refuze să accepte pariurile sau să considere nevalabile pariurile făcute, dacă acestea au fost făcute de pe conturi de joc diferite, dar de pe aceeași adresă IP.

(12) În cazul pariurilor LIVE: dacă meciul se întrerupe sau se amână și nu este reluat în decurs de 48 de ore de la timpul planificat, mizele se anulează (excepție fac rezultatele stabilite clar în momentul opririi jocului).

(13) Datele statistice și textul redacțional, publicate pe site-ul 7777.md, în secțiunea ”Sport”, sunt examinate ca informații suplimentare. În același timp, 7777.md nu recunoaște și nu poartă responsabilitate dacă această informație nu este veridică. Responsabilitatea pentru informare cu referire la circumstanțele legate de evenimente îi revine întotdeauna și în orice condiții deținătorului contului/participantului.

Art.18. Plata câștigurilor

În cazul unei variante de joc câștigătoare, Organizatorul transferă câștigul în contul de joc al participantului, în condițiile prezentelor Reguli și în conformitate cu prevederile art. 19-22 din Regulile generale de organizare și desfășurare a jocurilor cu risc social redus prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

Art.19. Subiectele litigioase și examinarea reclamațiilor

(1) Demersurile în privința subiectelor litigioase se depun în termen de șapte zile din momentul acceptării pariului respectiv. După expirarea perioadei indicate, pretențiile nu se acceptă. Participantul poartă responsabilitatea deplină pentru operațiunile din contul său.

(2) Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru prejudiciul suportat de participant în urma defecțiunilor de sistem, altor defecțiuni, întârzieri, prelucrarea și erori la transmitere a datelor.

(3) Reclamațiile participanților se examinează de Organizator conform procedurilor stabilite la art. 27-28 din Regulile generale de organizare și desfășurare a jocurilor cu risc social redus prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Organizatorul răspunde reclamației prin e-mail, la adresa legată de contul de joc.

(4) În cazul suspiciunilor de joc trucat, Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze pariul integral sau orice parte a acestuia, fapt care face nevalabil pariul suspect (în astfel de situații, calcularea pariului se face cu un coeficient egal cu ”1.0”) sau să blocheze plățile către participant în vederea verificării pe un termen de 31 de zile calendaristice.