CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA JOCUL „LUNA DARURILOR”

  CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

 LA JOCUL „LUNA DARURILOR

organizat în baza extragerilor - suplimentare

din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale”

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aceste Condiții de participare stabilesc, în conformitate cu prevederile art. (16) pct. (251) al Regulilor generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și Regulile Jocurilor Televizate organizate și desfășurate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, condițiile și ordinea desfășurării Jocului „Luna darurilor”, organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale” SA.

1.2. Câștigurile sunt garantate și furnizate de Organizator, și anume S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L. „NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a evenimentelor în domeniul organizării jocurilor de loterie ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII

2.1 Pentru participare la Joc, participanții se pot înscrie de la ora 00:00, data de 02.12.2019 până la ora 23:59, data de 13.01.2020.

3. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Pot participa la Jocul „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare, doar persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani, cu capacitatea de exercițiu deplină, care îndeplinesc și respectă prezentele Condiții, utilizând site-ul 7777.md sau înregistrându-se la numărul de telefon 022-333-777.

3.2. Participarea la extragerea câștigurilor suplimentare are loc prin intermediul codului unic (de verificare/înregistrare a biletului), format din 14 cifre, care se află sub stratul de protecție răzuibil a fiecărui bilet de loterie momentană și are ca câștig opțiunea „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV”.

3.3. Participanții trebuie să înregistreze numărul codului unic, pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022-333-777

3.4. Jocul „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale” SA se desfășoară în perioada 3 decembrie 2019 - 14 ianuarie 2020. Data extragerii, pentru care este înregistrat codul, va fi stabilită în ziua înregistrării.

3.5. Repartizarea perioadei de participare și a zilelor extragerilor a Jocului „Luna darurilor”:

Începutul înregistrării

Sfârșitul înregistrării

Data extragerii

1

02.12.2019 0:00

02.12.2019 23:59

03.12.2019

2

03.12.2019 0:00

03.12.2019 23:59

04.12.2019

3

04.12.2019 0:00

04.12.2019 23:59

05.12.2019

4

05.12.2019 0:00

05.12.2019 23:59

06.12.2019

5

06.12.2019 0:00

08.12.2019 23:59

09.12.2019

6

09.12.2019 0:00

09.12.2019 23:59

10.12.2019

7

10.12.2019 0:00

10.12.2019 23:59

11.12.2019

8

11.12.2019 0:00

11.12.2019 23:59

12.12.2019

9

12.12.2019 0:00

12.12.2019 23:59

13.12.2019

10

13.12.2019 0:00

15.12.2019 23:59

16.12.2019

11

16.12.2019 0:00

16.12.2019 23:59

17.12.2019

12

17.12.2019 0:00

17.12.2019 23:59

18.12.2019

13

18.12.2019 0:00

18.12.2019 23:59

19.12.2019

14

19.12.2019 0:00

19.12.2019 23:59

20.12.2019

15

20.12.2019 0:00

22.12.2019 23:59

23.12.2019

16

23.12.2019 0:00

23.12.2019 23:59

24.12.2019

17

24.12.2019 0:00

24.12.2019 23:59

25.12.2019

18

25.12.2019 0:00

25.12.2019 23:59

26.12.2019

19

26.12.2019 0:00

26.12.2019 23:59

27.12.2019

20

27.12.2019 0:00

29.12.2019 23:59

30.12.2019

21

30.12.2019 0:00

30.12.2019 23:59

31.12.2019

22

31.12.2019 0:00

01.01.2020 23:59

02.01.2020

23

02.01.2020 0:00

02.01.2020 23:59

03.01.2020

24

03.01.2020 0:00

05.01.2020 23:59

06.01.2020

25

06.01.2020 0:00

06.01.2020 23:59

07.01.2020

26

07.01.2020 0:00

07.01.2020 23:59

08.01.2020

27

08.01.2020 0:00

08.01.2020 23:59

09.01.2020

28

09.01.2020 0:00

09.01.2020 23:59

10.01.2020

29

10.01.2020 0:00

12.01.2020 23:59

13.01.2020

30

13.01.2020 0:00

13.01.2020 23:59

14.01.2020

Codurile unice înregistrate vineri, sâmbătă și duminică vor participa la extragerea de luni. De exemplu, codurile înregistrate de la ora 00:00, data de 06.12 până la ora 23:59, data de 08.12 participă la extragerea din data de 09.12.2019.

Excepție: Codurile înregistrate de la ora 00:00, data de 31.12.2019 până la ora 23:59, data de 01.01.2020, participă la extragerea din data de 02.01.2020.

3.6. Codul unui bilet cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” oferă dreptul la o singură participare la extragerea Jocului „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale”.

4. CÂȘTIGURI

4.1. Participanții la extragerile Jocului pot câștiga un automobil de tip „Renault Clio” sau suma de bani în mărime de 150 000 lei.

4.2. Deținătorul Biletului cu codul extras trebuie să se prezinte în ziua și la ora indicată de către Organizator și să aleagă în conformitate cu art.16 pct. 26 al Regulilor generale pentru organizare și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, forma câștigului pe care îl dorește: mașina ”Renault Clio” sau 150 000 lei.

4.3. Numărul câștigurilor prevăzute în perioada Jocului „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale” este de 30 de automobile sau 30 de cîștiguri bănești în mărime de 150 000 lei.

5. MECANISMUL DE STABILIRE AL CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. Câștigătorii Jocului „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale” sunt stabiliți în baza următoarelor reguli:

5.2. Participantul înregistrează codul unic al biletului său pe site-ul www.7777.md sau sună la 022-333-777.

5.3. După ce a înregistrat cu succes codul biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV”, el vede pe ecran data indicată și numărul total de participări la extragerea viitoare pentru oferirea câștigurilor sau confirmă înregistrarea cu succes prin telefon.

5.4. Fiecare participant are dreptul la un număr nelimitat de participări la tragerile la sorți, adică poate înregistra un număr nelimitat de coduri pentru următoarea tragere la sorți.

5.5. La extragerea câștigurilor iau parte toți participanții în conformitate cu pct. 3.4 din prezentele Condiții, care au înregistrat codul biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV”. Extragerile se desfășoară zilnic de către Organizator, de luni până vineri, cu excepția zilei de 01.01.2020, cu folosirea unui soft special certificat, bazat pe un generator de numere aleatorii.

5.6. Conform rezultatului extragerii a Jocului respectiv în baza pct. 5.5., dacă participantul câștigător și-a indicat numărul de telefon și a dat consimțământul pentru utilizarea acestui număr de către Organizator, câștigătorul va fi anunțat despre câștig la numărul de telefon indicat, în emisie directă, la televiziune. Dacă nu este posibil să-l informeze prin telefon, câștigătorul va fi înștiințat despre câștig prin e-mailul indicat de acesta.

6. OBȚINEREA CÂȘTIGULUI

6.1. Câștigătorul în primul rând, trebuie să prezinte Biletul de loterie cu codul câștigător în original. Organizatorul va verifica dacă Biletul este valid, și doar după aceasta va declara că participantul este câștigător. Biletul cu codul câștigător va fi ridicat în original de către Organizator de la câștigător și va fi anexat la procesul-verbal de constatare a biletului câștigător.

6.2. În cazul în care, în decurs de 24 ore de la extragere, participantul câștigător: nu va răspunde la telefon; nu va putea fi identificat; nu va fi disponibil prin orice altă cale; nu va prezenta în original Biletul cu codul câștigător – atunci Organizatorul va anula rezultatele extragerii date și la următoarea tragere de sorț va efectua 2 extrageri în aceleași condiții. La extragerea repetată vor participa anume acele coduri de Bilete cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” care au fost înregistrate pentru extragerea anulată.

6.3. Câștigătorul are dreptul de a alege una dintre opțiunile de câștiguri anunțate - Autoturismul ”Renault Clio” sau 150 000 lei. Câștigătorul completează documentele necesare pentru a primi cîștigul ales.

6.4. Dacă Câștigătorul alege câștigul bănesc, în valoare de 150 000 lei, Organizatorul va transfera suma respectivă în contul bancar indicat de participant în termenul stabilit de Organizatorul Jocului, dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare.

6.5. În cazul în care Câștigătorul alege autoturismul ”Renault Clio”, câștigul va fi însoțit de actele ce vor demonstra dreptul de proprietate asupra autoturismului. Organizatorul nu este responsabil de condițiile tehnice necalitative ascunse ale autoturismului, și toate obiecțiile și pretențiile cu privire la automobil vor fi adresate direct producătorului respectiv sau a reprezentanței acestuia în Republica Moldova, în termenul garanție a acestuia.

6.6. Organizatorul nu este responsabil de câștigurile nesolicitate și neprimite în termen de 40 de zile de la data extragerii și nu este obligat să le elibereze după expirarea termenului, dacă acesta nu va fi prelungit prin decizia Organizatorului.

6.7. Toate câștigurile care vor fi acordate/eliberate după data de 01.01.2020, vor fi impozitate în condițiile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6.8. Se consideră că fiecare participant, care a înregistrat codul biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” pentru a lua parte la Jocul „Luna Darurilor” organizat în baza extragerilor suplimentare din cadrul Emisiunilor televizate a „Loteriei Naționale”, a acceptat aceste condiții și este de acord să le respecte.

6.9. Organizatorul are dreptul în orice moment să schimbe unilateral aceste Condiții, iar modificările intră în vigoare în conformitate cu pct. 6.10. al prezentelor Condiții.

6.10. Aceste Condiții intră în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.7777.md.

M O D I F I C A R E A
REGULILOR GENERALE PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DE LOTERIE MOMENTANĂ DE CĂTRE S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”
.