HOT BALL

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC
DE LOTERIE MOMENTANĂ „HOT BALL”

Art. 1. (1) Jocul electronic de loterie momentană  „HOT BALL” este organizat și desfășurat de către Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, în condițiile Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a cadrului normativ subsecvent.
(2) Organizatorul stabilește data plasării biletelor electronice de tip „HOT BALL” pe serverul sistemului electronic de loterie și data distribuției lor.

Art. 2. (1) Biletele electronice pentru loteria momentană de tip „HOT BALL” sunt create în 10 varietăți  în dependență de prețul lor nominal, fiecare varietate a câte 5.000.000 bilete.
(2) Prețul unui bilet electronic „HOT BALL” în dependență de varietate este de 2,00 lei 5,00 lei, 10,00 lei, 20,00 lei, 30,00 lei, 50,00 lei, 100,00 lei, 200,00 lei, 300,00 lei și 500,00 lei.

Art. 3. Designul biletelor electronice pentru loteria momentană „HOT BALL” este elaborat de Organizatorul jocului.

Art. 4. (1) La joc pot participa doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, îndeplinesc cerințele stabilite de legislația Republicii Moldova față de participanții la jocurile de noroc, care s-au înregistrat pentru participarea la jocurile online desfășurate de către Organizator și au un cont de joc deschis în conformitate cu Condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md.

(2) Prin înregistrarea pe site-ul www.7777.md și prin participarea la jocul  „HOT BALL“ se subînțelege că participantul este familiarizat cu regulile în vigoare, le acceptă și se obligă să le respecte.

Art. 5. (1) La începerea jocului, participantul alege varietatea de bilet, reieșind din costul acestuia. De exemplu, la alegerea biletului cu un cost de 2.00 lei, se încarcă jocul „ HOT BALL”. Jocul începe prin apăsarea butonului „Joacă”, prin care se lansează 3 sfere. Acestea se mișcă pe terenul de joc și acumulează puncte de joc. Jucătorul câștigă suma acumulată, în funcție de numărul punctelor adunate.
(2) Pe lângă puncte standard, jucătorul mai poate primi puncte bonus pentru:

 • Formarea triunghiului albastru – bonus 100 de puncte;
 • Cazul în care sfera ajunge în gaura de foc – mingea este lansată din zona ”Fire Ball” și la fiecare atingere aduce puncte cu multiplicator, care este indicat deasupra zonei ”Fire Ball”;
 • Lovitura asupra mingii în zona ”V8” – jucătorul obține posibilitatea să conducă automobilul și să colecteze monede care îi aduc puncte bonus.

Art. 6. (1) În cadrul jocului electronic de loterie momentană „HOT BALL” jucătorii pot obține câștiguri de tipul JACKPOT, care sunt unice pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „HOT BALL”. Valoarea acestor câștiguri nu va depăși 1,5% din valoare la vânzarea totală a acestui tip de bilet electronic.
(2) Suma inițială a acestor câștiguri (Jackpot) începe de la 5000 de lei (dar poate fi și mai mare) și crește treptat până în momentul în care este câștigată. După aceasta, se generează un nou Jackpot, cu o nouă sumă de start. Suma Jackpot-ului crește din contul alocărilor de până la 1,5% din suma biletelor electronice vândute de tipul ”HOT BALL” de toate varietățile.
(3) Sumele acordate în calitate câștiguri, de tipul „Jackpot”, sunt parte a fondului general de câștiguri pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „HOT BALL”.

Art.7.(1) Biletele electronice pentru jocul de loterie momentană „HOT BALL” sunt generate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(2) Biletele de loterie electronice se generează cu cel puțin 24 de ore înainte de distribuția/punerea în vânzare a acestora. Emiterea, din numărul total de bilete al jocului de noroc, fiind periodică, conform necesității, la decizia Organizatorului.

Art.8. Biletele de loterie electronice conțin următoarele informații prezentate pe site-ul organizatorului:
- denumirea organizatorului loteriei,
- denumirea loteriei
- numărul biletului de loterie electronic,
- prețul biletului de loterie
- data și timpul creării biletului de loterie,
- tabelul de distribuire și achitare a câștigurilor. Pentru a vizualiza integral  informația  respectivă jucătorul accesează prin clic butonul „Informație”.

Art.9. (1) Fondul de câștig pentru Jocul electronic de loterie momentană „HOT BALL”, desfășurat cu 5.000.000 de bilete de fiecare varietate, are următoarea structură:

 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 2,00 lei, este stabilită în Anexa nr.1 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 5,00 lei, este stabilită în Anexa nr.2 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 10,00 lei, este stabilită în Anexa nr.3 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 20,00 lei, este stabilită în Anexa nr.4 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 30,00 lei, este stabilită în Anexa nr.5 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 50,00 lei, este stabilită în Anexa nr.6 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 100,00 lei, este stabilită în Anexa nr.7 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 200,00 lei, este stabilită în Anexa nr.8 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 300,00 lei, este stabilită în Anexa nr.9 la prezentele Reguli;
 • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 500,00 lei, este stabilită în Anexa nr.10 la prezentele Reguli.

(2) Suplimentar câștigurilor stabilit la alin.(1), în Fondul de câștiguri sunt incluse câștigurile de tipul „Jackpot” care sunt unice pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „HOT BALL”.

Art. 10. Determinarea și plata câștigurilor:
(1) Câștigurile bănești obținute în urma jocului cu biletul electronic de loterie momentană „HOT BALL” se achită la sfârșitul evenimentului de joc prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost cumpărat biletul.
(2) Suma câștigurilor din Jocurile Bonus este adăugată la suma câștigului obținut din jocul de bază, iar câștigul total este transferat în contul de joc al jucătorului de pe site-ul www.7777.md.

Art. 11. (1) Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a asigura  desfășurarea Jocului și/sau pentru întreruperea Jocului, în situații care nu depind de aceasta, incluzând, dar fără a se limita la: cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de rețea, probleme legate de conexiunea la Internet etc.
(2) Dacă, după cumpărarea biletului, dar înainte de pornirea Jocului sau în timpul desfășurării Jocului, participantul nu poate începe sau finisa Jocul, din cauza circumstanțelor menționate alin.(1), starea sesiunii de joc se păstrează timp de 5 (cinci) minute, timp în care participantul are următoarele opțiuni:
a) să continue același Joc pe biletul achiziționat sau
b) să înceapă un nou joc prin achiziționarea unui nou bilet. Dacă participantul alege această opțiune, atunci când începe un joc nou, jocul anterior se întrerupe automat, iar participantul își pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă, la apariția oricăreia dintre circumstanțele menționata la alin.(1), serverul a generat un câștig pentru participant în jocul întrerupt, suma câștigată îi este transferată în contul de joc din care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă participantul a început sau nu un nou joc.
(3) În cazul în care Participantul nu și-a exercitat unul dintre drepturile menționate la lit.a) și b) din alin.(2) în timpul specificat, după expirarea acestuia, Jocul este întrerupt automat și participantul pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă în momentul apariției oricăror circumstanțe specificate la alin.(1) participantul a obținut un câștig, acesta este eliberat prin transfer în contul participantului de pe care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă acesta a folosit sau nu unul dintre drepturile sale, la care se face referire la lit.a) și b) din alin.(2).
(4) Organizatorul nu este obligat să ramburseze sumele achitate  de participant la procurarea biletului de loterie electronic, în jocurile care au fost întrerupte automat, inclusiv în legătură cu apariția și expirarea circumstanțelor specificate în alin.(1), indiferent dacă participantul și-a exercitat în această perioadă drepturile prevăzute la lit. a) și b) din alin.(2).
(5) Organizatorul poate decide suspendarea și/sau stoparea desfășurării jocului, doar după informarea participanților prin intermediul  paginii sale web. Decizia respectivă se aduce la cunoștință de către Organizator autorității competente.

Art.12. Reclamațiile participanților la jocul electronic de loterie momentană „HOT BALL”  se examinează în conformitate cu art.27 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Art.13. (1) Prezentele Reguli sunt elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și SRL „NGN Company” SRL,  intră în vigoare din momentul coordonării lor de Agenția Servicii Publice și publicării  pe site-ul www.7777.md.
(2) Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentul  coordonării și publicării lor pe site-ul www.7777.md.

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ „HOT BALL”.