EGYPTIAN TREASURE

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ
„EGYPTIAN TREASURE”

Art. 1. (1) Jocul electronic de loterie momentană  „EGYPTIAN TREASURE” este organizat și desfășurat de către Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, în condițiile Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a cadrului normativ subsecvent.
(2) Organizatorul stabilește data plasării biletelor electronice de tip „EGYPTIAN TREASURE” pe serverul sistemului electronic de loterie și data distribuției lor.
Art. 2. (1) Biletele electronice pentru loteria momentană de tip „EGYPTIAN TREASURE” sunt create în 10 varietăți  în dependență de prețul lor nominal, fiecare varietate a câte 5.000.000 bilete.
(2) Prețul unui bilet electronic „EGYPTIAN TREASURE” în dependență de varietate este de 2,00 lei 5,00 lei, 10,00 lei, 20,00 lei, 30,00 lei, 50,00 lei, 100,00 lei, 200,00 lei, 300,00 lei și 500,00 lei.
Art. 3. Designul biletelor electronice pentru loteria momentană „EGYPTIAN TREASURE” este elaborat de Organizatorul jocului.
Art. 4. (1) La joc pot participa doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, îndeplinesc cerințele stabilite de legislația Republicii Moldova față de participanții la jocurile de noroc, care s-au înregistrat pentru participarea la jocurile online desfășurate de către Organizator și au un cont de joc deschis în conformitate cu Condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md.

(2) Prin înregistrarea pe site-ul www.7777.md și prin participarea la jocul  „EGYPTIAN TREASURE“ se subînțelege că participantul este familiarizat cu regulile în vigoare, le acceptă și se obligă să le respecte.
Art.5. (1) La începerea jocului, participantul alege varietatea de bilet, reieșind din costul acestuia. Jocul începe cu accesarea prin clic a butonului „Joacă”. Când începe jocul, pe ecran se afișează două zone, „Numerele de joc” și „Numere câștigătoare”:
a) numere câștigătoare – un grup de 20 de numere, pe care participantul le dată activând prin clic butonul „Joacă”;
b) numerele de joc – un grup de 47 de numere, care sunt împărțite pe rânduri, fiecare conținând de la 1 la 6 numere și care poate aduce diferite câștiguri.
c) nivelul bonus – o opțiune din joc, în care participantul este inclus după principiul aleatoriu. În nivelul bonus, participantul primește dreptul de a juca un joc suplimentar cu posibilitatea de a obține un câștig adițional.
(2) În cazul în care în cadrul jocului de bază „EGYPTIAN TREASURE”, participantul este inclus în nivelul bonus, jocul de bază se întrerupe pe durata jucării nivelului bonus, după care participantul finalizează jocul de bază, indiferent de rezultatul nivelului bonus.
(3) În cazul în care, în cadrul jocului de bază „EGYPTIAN TREASURE” nu se generează nivelul bonus, participantul continuă să joace jocul, până la deschiderea tuturor numerelor din jocul de bază.
(4) La deschiderea tuturor numerelor dintr-un joc sau la deschiderea tuturor numerelor și selecția unui simbol în nivelul bonus, jocul este considerat ca finalizat. Câștigurile de pe biletul electronic se achită la finalizarea jocului prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost procurat biletul.
După terminarea jocului, participantul poate alege un nou bilet electronic de același tip prin accesarea butonului „Joacă”, sau de altă varietate din cele menționate la art. 2. alin.(2) a Regulilor, activând butonul „Joc nou”, procură un bilet și începe un nou joc.
Art.6. (1) În cazul în care, a fost inclus într-un nivel bonus, jucătorul primește posibilitatea de a juca un joc suplimentar cu selecția și deschiderea unuia dintre cele trei simboluri propuse. În fiecare nivel bonus, câștigurile sunt distribuite după cum urmează: un simbol cu premiu în numerar și două carduri cu simboluri bonus. Într-un nivel bonus, Jucătorul are opțiunea de a alege o singură dată. La deschiderea unui simbol cu premiu în numerar, suma se adaugă la câștigurile totale ale jocului.
(2) Câștigarea unui simbol bonus - acest simbol se adaugă colecției personale a jucătorului potrivit varietății biletului procurat. Simbolurile bonus care se colectează sunt specifice pentru fiecare varietate de bilet electronic și nu pot fi combinate. Atunci când se colectează un anumit număr de simboluri de un tip corespunzător, participantul câștigă premiile pentru linia respectivă cu simboluri bonus. Valoarea premiului se adaugă la premiul din jocul principal. La câștigarea premiului de la acumularea unui anumit tip de simboluri bonus, simbolurile bonus colectate sunt eliminate și colectarea de simboluri pentru completarea liniei respective se începe din nou. Simbolurile bonus sunt stocate în istoria personală a jocului „EGYPTIAN TREASURE” pentru un minim de 60 de zile și nu pot fi transferate către un alt jucător. Suma câștigurilor în numerar se adaugă la suma câștigurilor totale în joc, după ce a fost jucat„ Jocul bonus”.
Art.7.(1) Biletele electronice pentru jocul de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE” sunt generate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(2) Biletele de loterie electronice se generează cu cel puțin 24 de ore înainte de distribuția/punerea în vânzare a acestora. Emiterea, din numărul total de bilete al jocului de noroc, fiind periodică, conform necesității, la decizia Organizatorului.
Art.8. Biletele de loterie electronice conțin următoarele informații prezentate pe site-ul organizatorului:
- denumirea organizatorului loteriei,
- denumirea loteriei
- numărul biletului de loterie electronic,
- prețul biletului de loterie
- data și timpul creării biletului de loterie,
- tabelul de distribuire și achitare a câștigurilor. Pentru a vizualiza integral  informația  respectivă jucătorul accesează prin clic butonul „Informație”.
Art.9. (1) Fondul de câștig pentru Jocul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN desfășurat TREASURE”, cu 5.000.000 de bilete de fiecare varietate, are următoarea structură:

  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 2,00 lei, este stabilită în Anexa nr.1 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 5,00 lei, este stabilită în Anexa nr.2 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 10,00 lei, este stabilită în Anexa nr.3 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 20,00 lei, este stabilită în Anexa nr.4 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 30,00 lei, este stabilită în Anexa nr.5 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 50,00 lei, este stabilită în Anexa nr.6 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 100,00 lei, este stabilită în Anexa nr.7 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 200,00 lei, este stabilită în Anexa nr.8 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 300,00 lei, este stabilită în Anexa nr.9 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 500,00 lei, este stabilită în Anexa nr.10 la prezentele Reguli.

(2) Structura câștigurilor, este diferită pentru fiecare varietatea de bilet în parte. Organizatorul publică pe pagina sa web structura câștigurilor, pentru fiecare varietatea de bilet reieșind din prețul nominal al acestuia.
Art. 10. Determinarea și plata câștigurilor:
(1) Câștigurile bănești obținute în urma jocului cu biletul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE” se achită la sfârșitul evenimentului de joc prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost cumpărat biletul.
(2) Suma câștigurilor din Jocurile Bonus este adăugată la suma câștigului obținut din jocul de bază, iar câștigul total este transferat în contul de joc al jucătorului de pe site-ul www.7777.md.
Art. 11. (1) Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a asigura  desfășurarea Jocului și/sau pentru întreruperea Jocului, în situații care nu depind de aceasta, incluzând, dar fără a se limita la: cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de rețea, probleme legate de conexiunea la Internet etc.
(2) Dacă, după cumpărarea biletului, dar înainte de pornirea Jocului sau în timpul desfășurării Jocului, participantul nu poate începe sau finisa Jocul, din cauza circumstanțelor menționate alin.(1), starea sesiunii de joc se păstrează timp de 5 (cinci) minute, timp în care participantul are următoarele opțiuni:
a) să continue același Joc pe biletul achiziționat sau
b) să înceapă un nou joc prin achiziționarea unui nou bilet. Dacă participantul alege această opțiune, atunci când începe un joc nou, jocul anterior se întrerupe automat, iar participantul își pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă, la apariția oricăreia dintre circumstanțele menționata la alin.(1), serverul a generat un câștig pentru participant în jocul întrerupt, suma câștigată îi este transferată în contul de joc din care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă participantul a început sau nu un nou joc.
(3) În cazul în care Participantul nu și-a exercitat unul dintre drepturile menționate la lit.a) și b) din alin.(2) în timpul specificat, după expirarea acestuia, Jocul este întrerupt automat și participantul pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă în momentul apariției oricăror circumstanțe specificate la alin.(1) participantul a obținut un câștig, acesta este eliberat prin transfer în contul participantului de pe care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă acesta a folosit sau nu unul dintre drepturile sale, la care se face referire la lit.a) și b) din alin.(2).
(4) Organizatorul nu este obligat să ramburseze sumele achitate  de participant la procurarea biletului de loterie electronic, în jocurile care au fost întrerupte automat, inclusiv în legătură cu apariția și expirarea circumstanțelor specificate în alin.(1), indiferent dacă participantul și-a exercitat în această perioadă drepturile prevăzute la lit. a) și b) din alin.(2).
(5) Organizatorul poate decide suspendarea și/sau stoparea desfășurării jocului, doar după informarea participanților prin intermediul  paginii sale web. Decizia respectivă se aduce la cunoștință de către Organizator autorității competente.
Art.12. Reclamațiile participanților la jocul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE” se examinează în conformitate cu art.27 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
Art.13. (1) Prezentele Reguli sunt elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și SRL „NGN Company” SRL,  intră în vigoare din momentul coordonării lor de Agenția Servicii Publice și publicării  pe site-ul www.7777.md.
(2) Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentul  coordonării și publicării lor pe site-ul www.7777.md.

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ „EGYPTIAN TREASURE””.