CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „JOCUL SĂPTĂMÂNII”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale „JOCUL SĂPTĂMÂNII” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 30 august 2021 – 05 septembie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau din:

  • jocuri gratuite (promoționale) contravaloarea acestora fiind determinată raportându-se la suma medie a mizelor efectuate în procesul îndeplinirii misiunilor înaintate de Organizator și alte jocuri promoționale, la discreția Organizatorului;
  • surse bonus pentru joc, în cazul ocupării locurilor 1-50, conform tabelului de mai jos:
tableROM

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, va primi o notificare de la Organizator cu propunerea de a îndeplini 3 misiuni în jocul ”Fast”, desfășurat prin intermediul site-ului www.7777.md, numit generic „Jocul săptămânii”, iar în cazul îndeplinirii misiunii, acestuia urmează să-i fie acordate jocuri gratuite (promoționale) conform ofertei din notificarea făcută de Organizator. Misiunile sunt îndeplinite în același timp.

Exemplul 1:

Misiune: Faceți 50 de mize în Jocul electronic de loterie momentană „FAST” și veți obține 5 jocuri promoționale.

Îndeplinind misiunea participantul efectuează mize în valoare totală de: 1 250 lei, după cum urmează:

  • 10 mize a câte 5 lei fiecare;
  • 20 mize a cate 10 lei fiecare;
  • 20 mize a câte 50 lei fiecare.

Suma medie a mizei: 25 lei.

Participantului îi vor fi acordate 5 jocuri promoționale în valoare de 20 lei fiecare.

Important!!!

Cu aplicabilitate pentru toate situațiile și exemplele descrise în prezentele Condiții, Organizatorul acordă jocurile promoționale doar la solicitarea participantului, acesta urmând să acționeze butonul „Primește cadoul” din secțiunea corespunzătoare a Campaniei promoționale de pe site-ul www.7777.md, valoarea biletelor (jocurilor promoționale) fiind determinată prin raportarea la suma medie a mizei înregistrate în procesul îndeplinirii misiunii sau misiunilor. Participantul va primi jocuri promoționale în valoare exactă sau cea mai mică valoare apropiată a biletului promoțional (Suma medie 20 lei => jocuri promoționale în valoare de 20 lei; Suma medie 19 lei => jocuri promoționale în valoare de 10 lei).

Solicitarea „Primește cadoul”, rămâne la discreția participantului și poate fi efectuată după fiecare misiune separat, sau după realizarea mai multor misiuni.

Exemplul 2:

Misiunea 1: Faceți 50 de mize în Jocul electronic de loterie momentană „FAST” și veți obține 5 jocuri promoționale.

Îndeplinind misiunea participantul efectuează mize în valoare totală de: 1 250 lei.

Misiunea 2: Acumulați 3 bilete câștigătoare consecutiv și veți obține 10 jocuri promoționale.

Participantul efectuează 100 mize în valoare totală de 200 lei, îndeplinind misiunea.

Suma totală a mizelor din misiunea 1 și 2: 1450 lei (1250+200);

Numărul total de mize: 150;

Suma medie a mizei: 9.66;

Participantului îi vor fi acordate 15 jocuri promoționale în valoare de 5 lei fiecare.

Exemplul 3:

Misiunea 1: Faceți 50 de mize în Jocul electronic de loterie momentană „FAST” și veți obține 5 jocuri promoționale.

Îndeplinind misiunea participantul efectuează mize în valoare totală de: 1 250 lei.

Misiunea 2: Acumulați 3 bilete câștigătoare consecutiv și veți obține 10 jocuri promoționale.

Participantul efectuează 100 mize în valoare totală de 200 lei, îndeplinind misiunea.

Misiunea 3: Acumulați un câștig cu un coeficient mai mare sau egal cu 10,00 (multiplicați miza ordinară de 10 ori) și veți obține 15 jocuri promoționale.

Îndeplinind misiunea participantul efectuează 150 mize în valoare totală de: 3 000 lei.

Suma totală a mizelor din misiunea 1-3: 4 450 lei (1250+200+3000);

Numărul total de mize: 300;

Suma medie a mizei: 14.83

Participantului îi vor fi acordate 30 jocuri promoționale în valoare de 10 lei fiecare.

5.2. Suplimentar celor descrise la pct.5.1., fiecare miză făcută în cadrului „Jocului zilei”, efectuată îndeplinind misiunile înaintate de Organizator, fie direct – în afara acestor misiuni, este înregistrată într-un clasament pentru determinarea câștigătorilor clasamentului săptămânii. Participanții care vor ocupa primele 50 de locuri în clasamentul săptămânii vor primi câștiguri sub forma de surse bonus pentru joc, în conformitate cu prevederile din pct. 4, al. 2. Pe prima poziție se va clasa jucătorul care va obține cele mai multe puncte, calculate conform formulei:

1 miză = 1 punct în cadrul Jocului săptămânii / mărimea mizei nu are importanță pentru stabilirea punctelor.

5.3. În vederea aplicării corecte și uniforme a prevederilor pct.5.2., pentru determinarea locului din clasament, în situația unei egalități a punctelor, va avea prioritate participantul care a efectuat cel mai devreme (ca timp) ultima miză ce corespunde cerințelor de calificare. Dacă sunt participanți care, urmare aplicării prezentului punct, sunt pe poziții de egalitate, determinarea participantului cu prioritate, se va face prin determinarea jucătorului care și-a creat cel mai devreme contul de joc pe site-ul www.7777.md.

5.4. Mizele efectuate din compartimentul „Bonus” al contului de joc, sau câștigurile înregistrate din sursele bonus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.5.1. și 5.2.

6. Acordarea câștigurilor

6.1. Organizatorul acordă câștigurile, oferite în cadrul prezentei Campanii promoționale, prin transferul acestora în compartimentul „Bonus” al contului de joc. Acestea vor putea fi utilizate doar on-line, pentru participarea la jocurile de loterie promoționale, accesibile pe site-ul Organizatorului, www.7777.md,având la bază Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, aprobate prin Ordinul „NGM Company” S.R.L. nr.12/B-1 din 28 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare. Din sursele bonus nu pot fi efectuate mize pe competițiile si evenimentele sportive.

6.2. Câștigurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 7 zile de la acordare. Transferul câștigului către terți nu este permis.

6.3. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile de loterie, disponibile pe site-ul www.7777.md. Participantul pierde sumele oferite în calitate de „Bonus”,dacă solicită retragerea de fonduri (orice sumă) din contul său de joc până la îndeplinirea condițiilor bonusului prevăzute de prezentul punct.

6.4. Participantul va putea utiliza sumele oferite în calitate de „Bonus” doar atunci când în contul său de joc de bază nu sunt mijloace financiare (acesta va utiliza mai întâi mijloacele financiare din contul său de joc ulterior având acces la sursele bonus pentru joc).

6.5. Suma câștigurilor obținute din jocurile promoționale, și/sau după îndeplinirea condițiilor stabilite la pct.6.3, se transferă în contul de joc al participantului.

7. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

7.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

7.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

8. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți.

9. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4, fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

  • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
  • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul;
  • participantul, sau beneficiarul câștigului este un angajat al Organizatorului.

10. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

11. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

12. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

13. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.