CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „EXPERȚII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL 2020”

1. Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale „EXPERȚII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL 2020” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2. Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

2.1. Campania promoțională se desfășoară în perioada 11 iunie 2021 – 11 iulie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

2.2. Campania promoțională se poate prelungi automat, în totalitate sau în parte, fără un anunț prealabil, în cazul amânării anumitor competiții sau evenimente sportive determinante în stabilirea câștigătorilor prezentei Campanii.

3. Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova și dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

4.1. În cadrul Campaniei promoționale vor fi oferite:

 • 400 câștiguri sub formă de surse bonus pentru joc, în cadrul fiecărei etape intermediare a Campaniei – transferați în compartimentul „Bonus” al contului. Contravaloarea tuturor sumelor bonus care urmează a fi acordate, în cadrul unei etape intermediare, este de 100.000 lei (în total 4 etape intermediare a câte 400 câștiguri). Sursele bonus pentru joc vor putea fi utilizate doar pentru procurare biletelor promoționale sau pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive accesibile pe site-ul www.7777.md;
 • 50 câștiguri sub formă de mijloace financiare, acordate la etapa finală a Campaniei, transferate în contul de joc. Suma totală a câștigurilor care urmează a fi transferate în contul de joc este de 100.000 lei.

4.2. Distribuția câștigurilor, sub formă de surse bonus pentru joc, în funcție de locul ocupat în cadrul fiecărei etape intermediare, luate în parte, este după cum urmează:

table

4.3. Distribuția câștigurilor, sub formă de mijloace financiare transferate în contul de joc, în funcție de locul ocupat în cadrul etapei finale a Campaniei, este după cum urmează:

table

5. Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Campania promoțională se desfășoară în cadrul a patru etape intermediare și a unei etape finale.

5.2. Se vor considera etape ale prezentei Campanii promoționale următoarele perioade:

 • Etapa intermediară I: 11 iunie 2021 – 15 iunie 2021;
 • Etapa intermediară II: 16 iunie 2021 – 19 iunie 2021;
 • Etapa intermediară III: 20 iunie 2021 – 23 iunie 2021;
 • Etapa intermediară IV: 24 iunie 2021 – 11 iulie 2021;
 • Etapa FINALĂ (Clasamentul Final): 11 iunie 2021 – 11 iulie 2021.

5.3. Orice posesor al unui cont de joc de pe site-ul www.7777.md care, în perioada 11 iunie 2021 – 11 iulie 2021, va efectua o miză în conformitate cu prevederile pct. 5.4. din prezentele Condiții, va fi înregistrat într-un clasament pentru determinarea câștigurilor prevăzute la pct. 4.2. și 4.3.

5.4. În cadrul prezentei Campanii se vor considera ca fiind mize de calificare, doar mizele care corespund următoarelor condiții:

5.4.1 În cadrul prezentei Campanii pariurile "ComboBoost" nu sunt luate în considerare.

 • Miza este făcută, în termenii stabiliți de Organizator, la unul sau mai multe meciuri incluse în Programul de bază al Campionatului European de Fotbal 2020. Ultima miză de înscriere în prezenta Campanie promoțională poate fi efectuată nu mai târziu de sfârșitul ultimului meci din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020;
 • Miza urmează a fi făcute din surse reale. Mizele făcute din surse bonus, inclusiv, dar nelimitându-se la cele de tipul FREEBET, nu vor fi luate în calcul, chiar dacă acestea corespund celorlalte cerințe din prezentele Condiții;
 • Miza urmează să fie una câștigătoare;
 • Miza poate fi „SINGLE” sau în combinație („EXPRESS”) formată doar din meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. Mizele care în combinația sa conțin alte evenimente sportive decât cele din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 nu aduc puncte de calificare, prin urmare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea locului în Clasament;
 • Mizele pentru care a fost folosită opțiunea CASHOUT, mizele de lungă durată (OUTRIGHT) nu aduc puncte de calificare, prin urmare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea locului în Clasament.

5.5. Fiecare miză, efectuată în corespundere cu prevederile pct.5.4, este înregistrată în clasament pentru determinarea câștigătorilor etapelor intermediare și a clasamentului pentru etapa finală, având în vedere următoarea formulă:

Numărul de puncte = (Diferența pozitivă dintre miză și câștigul din pariu) * (numărul de meciuri selectate)

Exemplu: În cazul unei mize în mărime de 10 lei, pe un singur meci, depuse la un coeficient de 1.50, care s-a dovedit a fi câștigătoare, urmare rezultatelor evenimentului sportiv respectiv, „Diferența pozitivă dintre miză și câștigul din pariu” reprezintă 5 lei (10 lei * 1.50 – 10 lei = 5 lei). Numărul de puncte acumulate fiind egal cu „5” (5 * 1 = 5);

În cazul unei mize în mărime de 10 lei, pe două meciuri, depuse la un coeficient de 1.80 și respectiv 2.00, care s-a dovedit a fi câștigătoare, urmare rezultatelor evenimentelor sportive respective, „Diferența pozitivă dintre miză și câștigul din pariu” reprezintă 26 lei (10 lei * 1.80 *2.00 – 10 lei = 26 lei). Numărul de puncte acumulate fiind egal cu „52” (26 * 2 = 52).

În clasamentele etapelor intermediare se iau în calcul doar câștigurile înregistrate în perioadele prevăzute la pct.5.2. lit a)-d), participantului fiind acordat numărul de puncte, corespunzător mizei efectuate, care determină locul său în clasament, fiecare etapă finalizându-se cu acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4.2, conform locului ocupat de participant. În etapele intermediare punctele nu se transferă de la o etapă la alta. Participantul este înscris în clasamentul etapei intermediare corespunzător momentului în care are loc determinarea mizei ca fiind câștigătoare (de exemplu: Dacă meciul se încheie în data de 15 iunie 2021 până la ora 23.59.59, iar determinarea mizei, ca fiind câștigătoare, are loc după ora 00.00.00, în data de 16 iunie 2021, punctele acumulate de participant în cadrul mizei respective vor fi calculate pentru clasamentul din cadrul Etapei intermediare II).

În clasamentul etapei finale se iau în calcul toate mizele depuse în conformitate cu prezentele Condiții, efectuate pe toată durata desfășurării Campaniei.

5.6. Câștigătorii etapelor se determină în funcție de rezultatul clasamentului pentru etapa respectivă. Clasamentul se formează având la bază sistemul de puncte acumulate, conform formulei prevăzute la pct.5.5. Cele mai multe puncte acumulate însemnând Locul I în clasamentul intermediar sau final.

6. Determinarea câștigătorilor și anunțarea rezultatelor

6.1. Se consideră câștigători ai etapei intermediare primii 400 participanți care au acumulat cele mai multe puncte, conform formulei descrise la pct.5.5. în perioada stabilită de Organizator.

6.2. Se consideră câștigători ai etapei finale primii 50 participanți care au acumulat cele mai multe puncte, conform formulei descrise la pct.5.5. pe întreaga durată a Campaniei.

6.3. Organizatorul creează o Comisie care, în baza informațiilor furnizate de Sistemul de monitorizare, determină și aprobă clasamentele etapelor intermediare și a etapei finale, determinând astfel câștigătorii fiecărei etape în parte.

6.4. Pentru o determinarea corectă a locului din clasament, în cazul în care acesta modifică valoarea câștigului, în situația unei egalități la puncte, va avea prioritate participantul a cărui sumă totală a mizelor, efectuate în cadrul etapei respective, este mai mare.

6.5. În cazul egalității, urmare indicatorilor aplicați în conformitate cu prevederile pct.6.3. și 6.4., va avea prioritate participantul care a efectuat cel mai devreme (ca timp) ultima miză ce corespunde cerințelor de calificare în cadrul etapei din Campanie. Dacă sunt participanți care, urmare aplicării prezentului punct, sunt pe poziții de egalitate, determinarea participantului, care are prioritate, se face prin determinarea jucătorului care și-a creat cel mai devreme contul de joc pe site-ul www.7777.md.

6.6. Clasamentul final și participanții câștigători vor fi anunțați în termen de până la 24 de ore de la sfârșitul fiecărei etape a Campaniei, prin publicarea unui mesaj informativ pe site-ul Organizatorului: www.7777.md.

6.7. Organizatorul poate efectua recalcularea punctelor obținute de participanți în cadrul etapelor din Campanie în cazul în care s-a produs o eroare tehnică, o eroare legată de factorul uman, sau au fost modificate rezultatele oficiale ale unui sau mai multe meciuri care au stat la baza Clasamentului participanților din etapele prezentei Campanii.

7. Utilizarea câștigului și a surselor bonus pentru joc

7.1. Organizatorul, nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la sfârșitul fiecărei etape a Campaniei, va adăuga valoare câștigurilor acordate în conformitate cu prezentele Condiții la compartimentul „Bonus” al contului de joc al câștigătorului. Acestea vor putea fi utilizate doar on-line, pentru procurare biletelor promoționale sau pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive accesibile pe site-ul www.7777.md, având la bază Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, aprobate prin Ordinul „NGM Company” S.R.L. nr.12/B-1 din 28 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare.

7.2. Sursele bonus pentru joc acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 7 zile calendaristice de la acordare. Transferul bonusului către terți nu este permis.

7.3. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile promoționale, sau de x5 în cazul mizelor pentru competițiile și evenimentele sportive.

7.4. Suma câștigurilor obținute ca rezultat al îndeplinirii condițiilor bonusului se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior poate fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc, sau retrasă din contul de joc, urmând să fie impozitată, la retragere, în corespundere cu legislația în vigoare.

7.5. După expirarea perioadei indicate la pct.7.2., dacă Bonusul nu este utilizat în totalitate, sau condițiile acestuia (prevăzute la pct.7.3.) nu vor fi îndeplinite, acesta va fi anulat automat, iar Organizatorul nu datorează despăgubiri participantului.

7.6. Organizatorul afișează în contul de joc al participantului câștigător al câștigului sub formă de surse bonus informația cu referire la utilizarea și rulajul bonusului.

7.7. În cadrul unei etape a Campaniei promoționale un participant nu poate primi mai mult de un câștig.

7.8. Câștigurile sub formă de mijloace financiare (prevăzute la pct.4.3.), acordate la etapa finală a Campaniei vor fi transferate de Organizator la contul de joc al participantului câștigător, care pot fi utilizate la libera discreție de către acesta, inclusiv retrase din contul de joc, cu reținerea la sursă a impozitului aplicabil câștigurilor obținute la jocurile de noroc desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

8. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

8.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

8.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

9. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți.

10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4, fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

 • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
 • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul, conform solicitării Organizatorului;
 • participantul, sau beneficiarul câștigului este un angajat al Organizatorului.

11. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

12. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web www.7777.md.

13. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții, precum și orice alte regulamente care reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md și a produselor furnizate de către acesta și se obligă să le respecte.

14. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele judecătorești competente.

15. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie promoțională și să nu distribuie câștigurile stabilite în cadrul acesteia, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților, sau să returneze contravaloare mizelor efectuate.

16. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.