CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE „PIETRE PREŢIOASE”

PREVEDERI GENERALE

 1. Compania "NGM Company" SRL, IDNO 1018600017105, adresa juridică MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 9/1, denumită în continuare Organizator, în scopul promovării jocurilor de noroc desfășurate de companie, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. "Loteria Națională a Moldovei", înregistrate la Agenția Servicii Publice la 02.04.2019, cu modificările ulterioare, desfășoară Campania promoțională "Pietre prețioase".
 2. Campania promoțională "Pietre prețioase" (în continuare Campania promoțională sau Campanie), este desfășurată din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării Campaniei.
 3. La Campanie pot participa persoanele care au cumpărat, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a regulilor specifice jocurilor de noroc de tipul loteriilor momentane, 2 (două) bilete de loterie momentană "Diamant 7" (joc de noroc organizat și desfășurat de S.A."Loteria Națională a Moldovei" și "NGM Company" SRL, în condițiile Regulilor de desfășurare a jocului de loterie momentană "Diamant 7" înregistrate la Agenția Servicii Publice la 18.09.2020), cu prețul de 50 lei fiecare.
 4. Vor participa la Campanie doar punctele de vânzare selectate de Organizator, unde sunt comercializate biletele de loterie momentană la jocurile de noroc  organizate de S.A. "Loteria Națională a Moldovei" și "NGM Company" SRL. Organizatorul și distribuitorul (biletelor de loterie) informează, prin abțibilduri și alte materiale/produse promoționale/publicitare, dacă punctul de vânzare respectiv participă la Campanie.
 5. Campania promoțională se desfășoară începând cu 15.10.2020 și continuă până la epuizarea câștigurilor/premiilor, indicate la pct.9, dar nu mai târziu de 10.11.2020. Fiecare punct de vânzare are un număr limitat de câștiguri/premii, epuizarea stocului în punctul de vânzare respectiv presupune sfârșitul Campaniei în punctul dat.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 1. Campania se desfășoară în două etape:
  1. Etapa 1 – Participantul primește un câștig/premiu suplimentar la punctul de vânzare, unde a cumpărat cele două bilete de loterie. Premiul constă dintr-o cutie (Cutia cu Pietre prețioase) cu o piatră semi-prețioasă în interior și un card (scratch-sticker) de participare care are un câmp de răzuire, sub care se află Codul unic ce oferă dreptul de participare la Etapa 2 a Campaniei.
  2. Etapa 2 – Participantul, se înregistrează pe site-ul www.7777.md utilizând codul de participare obținut din cutia cu Pietre prețioase (de pe scratch-sticker), în perioada de desfășurare a Campaniei.
   1. Pentru a participa la Etapa 2-a, Participantul trebuie să dețină un cont/profil de joc, activ, pe site-ul www.7777.md, creat în conformitate cu prevederile Regulilor generale de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, înregistrate la Agenția Servicii Publice la 25.06.2019.
   2. Participantul trebuie să se autorizeze/logheze/în contul/profilul său  de utilizator pe site-ul  www.7777.md, prin intermediul link-ului www.7777.md/diamond7.
   3. După ce Participantul/Utilizatorul s-a logat  în contul/profilul său cu link-ul  www.7777.md/diamond7, acesta va putea introduce codul de participare într-un câmp destinat acestui scop.
   4. Pe durata Campaniei, de pe un cont/profil de utilizator, în decursul unei zile (de la 00:00:00 până la 23:59:59 din aceeași zi), poate fi înregistrat doar un singur Cod (Cod unic) de participare la Campanie.
 2. Fiecare Cod unic, determinat în condițiile pct.6.1. oferă dreptul de a participa la joc, pentru a putea obține câștiguri/premii suplimentare.
 3. Cumpărarea a două bilete de loterie "Diamant 7" nu garantează obținerea de câștiguri/premii suplimentare.

TIPURILE DE CÂȘTIGURI/PREMII

 1. În cadrul Campaniei promoționale vor fi acordate următoarele câștiguri/premii:
 2. 80.000 cutii cu "Pietre prețioase" care conțin unul din șase tipuri de pietre semi-prețioase: Aventurin, Ametist, Agat, Jasp, Cuarț roz, Calcit auriu;
 3. 25.925 de jocurile gratuite în cadrul jocului electronic de loterie momentană "Comoara egipteană". Prețul fiecărui joc gratuit este 2 (doi) lei;
 4. 25.926 de jocuri gratuite în cadrul jocului electronic de loterie momentană "Comoara egipteană II". Prețul fiecărui joc gratuit este 2 (doi) lei;
 5. 25.926 de jocuri gratuite în cadrul jocului electronic de loterie momentană "Trifoiul norocos". Prețul fiecărui joc gratuit este 2 (doi) lei;
 6. 25.000 mize la jocurile de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Prețul fiecărei mize este 5 (cinci) lei;
 7. 228.612 participări la extragerea câștigului/premiului "Diamant". În total sunt puse în joc 7 (șapte) pietre prețioase de tipul Diamant sau 7 (șapte) câștiguri a câte 10.000 lei fiecare;
 8. 228.612 participări la extragerea unui câștig/premiu în mărime de 100 000 lei.

DETERMINARE CÂȘTIGĂTORILOR

 1. Determinarea câștigătorilor în cadrul Etapei a 1-a ale loc în momentul procurării celor două bilete de loterie "Diamant 7" și doar la punctul de vînzare selectat de Organizator în limita stocului disponibil. Participantului/Cîștigător fiindu-i înmânată Cutia cu "Pietre prețioase" în care se află una din cele șase tipuri de pietre semi-prețioase și cardul (scratch-sticker).
 2. Determinarea câștigătorilor pentru premiile/câștigurile stabilite la pct.9 lit.b) -g) are loc după cum urmează:
  1. Participantul se loghează/primește acces la profilul său de utilizator pe site-ul www.7777.md și urmează instrucțiunile, care vor fi afișate la link-ul www.7777.md/diamond7;
  2. După înregistrarea reușită a Codului unic, pentru participarea la extragerea câștigurilor/premiilor suplimentare, se va afișa o  "Roată", cu sectoare în care sunt indicate câștigurile/premiile, stabilite la pct.9 lit.b) -g) și butonul "Joacă":
   1. Roata se va roti apăsând butonul "Joacă" și după oprire va  fi afișat sectorul cu premiul câștigat.
   2. Roata poate indica unul din următoarele sectoare:
 3. sectorul cu simbolul jocului gratuit "Trifoiul norocos", "Comoară egipteană" sau  "Comoară egipteană II";
 4. sectorul cu simbolul  "Miză la jocurile de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice" (Miză bonus freebet);
 5. sectorul "Participare la extragerea câștigului/premiului Diamant";
 6. sectorul "Participare la extragerea câștigului/premiului de 100 000 lei";
 7. în sectorul "Сolectare" - jocul se finalizează și Participantul câștigă suma câștigurilor tuturor jocurilor gratuite acumulate până la începutul jocului, mizelor bonus pe rezultatele evenimente sportive și participare la extragerile suplimentare.
  1. Participanții care au câștigat premii ca de exemplu "Participare la extragerea premiului Diamant", participă la extragerea a 7 premii  Pietre prețioase Diamant sau 10 000 lei. La extragere participă toți participanții care au câștigat premiul "Participare la extragerea premiului Diamant" și fiecare din ei participă conform numărului corespunzător de participări câștigate. Extragerea se organizează în decursul a 14 zile după finalizarea Campaniei de către Organizator cu utilizarea generatorului de numere aleatorii. Pentru situațiile în care câștigătorul nu-și revendică câștigul, conform procedurii și în decursul a trei zile lucrătoare, Organizatorul va selecta 3 (trei) câștigători supleanți în cadrul fiecărei extrageri, care vor fi primul, al doilea și al treilea participant-câștigător de rezervă, în conformitate cu ordinea selectării. Rezultatele extragerii se afișează pe site-ul Organizatorului www.7777.md.
  2. Participanții care au câștigat premiul "Participare la extragerea premiului de 100 000 lei" participă la extragere pentru a câștiga suma de 100 000 lei. La extragere participă toți participanții care au câștigat premiul "Participare la extragerea premiului de 100 000 lei", fiecare participând conform numărului corespunzător de participări câștigate. Extragerea se organizează în decursul a 14 zile după finalizarea Campaniei promoționale cu utilizarea generatorului de numere aleatorii. Pentru situațiile în care câștigătorul nu-și revendică câștigul, conform procedurii și în decursul a trei zile lucrătoare, Organizatorul va selecta 3 (trei) câștigători supleanți în cadrul fiecărei extrageri, care vor fi primul, al doilea și al treilea participant-câștigător de rezervă, în conformitate cu ordinea selectării. Rezultatele extragerii se afișează pe site-ul organizatorului www.7777.md.

ACORDAREA CÂȘTIGURILOR/PREMIILOR

 1. Câștigurile promoționale, obținute la Etapa 1, se transmit Participantului concomitent cu transmiterea biletelor de loterie procurate chiar la punctul respectiv de vânzare al biletelor, în limita stocului disponibil la acel punct.
 2. Câștigurile sub formă de participări la jocurile de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice trebuie să fie jucate/utilizate nu mai târziu de 31.12.2020, Organizatorul  nu poartă vreo răspundere pentru neutilizarea câștigurilor până la această dată și nu va avea vreo obligație în acest sens după expirarea acestui termen.
 3. Premiul "Diamant" sub formă de obiect câștigat va fi acordat Participantului la solicitare și conform comunicării prealabile cu reprezentanții Organizatorului la sediul acestuia pe adresa: mun. Chișinău, str. Arborilor 17/2. Acesta va contacta Organizatorul la numărul de telefon 022 333 777, pentru a stabili detaliile privind procedura de ridicare a câștigului. Echivalentul în bani a Premiului "Diamant" este de 10.000 lei. Eliberarea câștigului "Diamant" sub formă de obiect (piatră prețioasă - diamant)  se va efectuat în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din momentul acceptării scrise de către Participantul/Câștigător a premiului sub formă de obiect.
 4. Câștigătorul poate opta pentru acordarea echivalentului în bani pentru Premiul "Diamant", adresând o cerere scrisă Organizatorului. Suma bănească va fi acordată Participantului/Câștigător prin transfer bancar în decurs de 14 zile lucrătoare de la momentul extragerii, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare de la aceasta.
 5. Câștigătorul premiului bănesc în mărime de 100.000 lei va intra în posesia premiului, în condițiile pct.14 și 15.
 6. În cazul în care Participantul nu dorește să primească premiul suplimentar conform pct. 12;  sau nu dorește să se înregistreze pe site-ul www.7777.md în condițiile indicate în pct. 11; sau nu utilizează/revendică câștigurile/premiile suplimentare indicate în pct. 9 lit. b)-e) în termenii stabiliți; sau nu contactează Organizatorul pentru a se identifica ca Câștigător al premiul suplimentar/sau nu se prezintă pentru a primi/perfecta actele necesare pentru a primi premiul suplimentar în conformitate cu procedura descrisă la pct.14-16, acesta pierde dreptul de a primi ulterior premiile/câștigurile respective, iar Organizatorul nu poartă vreo răspundere și respectiv nu are nici o obligație în acest sens, inclusiv în cazul epuizării stocului de Cutii cu "Pietre prețioase" din punctul de vânzare.

RĂSPUNDEREA

 1. Se consideră că fiecare Participant care a cumpărat biletele de loterie momentană participante la Campania promoțională și/sau a primit un scratch-sticker și/sau a înregistrat codul unic de participare în cadrul Campaniei, cunoaște prevederile cadrul normativ aferent domeniului jocurilor de noroc cu risc social scăzut, inclusiv prezentele condiții și se obligă să le respecte.
 2. Angajații Organizatorului, precum și angajații distribuitorului/punctelor de vânzare, unde se desfășoară extragerea premiilor, nu sunt în drept să participe la campania promoțională, precum și să primească câștiguri/premii.
 3. Prezentele Condiții intră în vigoare în momentul publicării lor pe site-ul  www.7777.md și pot fi modificate unilateral de către Organizator prin publicarea unui anunț pe același site.
 4. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Organizatorul va reține, după caz, din câștigurile acordate, un impozit pe venit/câștig stabilit de legislația aplicabilă.
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru erori de imprimare ale codurilor unice de pe cardurile de participare (scratch-sticker).
 6. De responsabilitatea Participantului ține verificarea imediată a integrității cutiei cu "Pietre prețioase" și a cardurilor de participare (scratch-sticker), la primirea acesteia la punctul de vânzare. Plângerile privind integritatea cutiei și a cardului de participare urmând a fi adresate imediat, direct și doar la punctul de vânzare a biletelor de loterie.
 7. . Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanți în cadrul desfășurării Companiei Promoționale  nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția în care Organizatorul trebuie să respecte legislația în vigoare. Organizatorul garantează confidențialitatea  datelor personale a participanților. Organizatorul cu acordul scris a Participanților-câștigători poate utilizarea în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și  video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor.
 8. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți la Compania Promoțională "Pietre prețioase" se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele  judecătorești competente.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „PIETRE PREȚIOASE”