CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE PENTRU PROMOVAREA JOCURILOR DE NOROC DESFĂȘURATE PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE „ORĂȘELUL SPORTIV 2021”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale pentru promovarea jocurilor de noroc desfășurate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice „ORĂȘELUL SPORTIV 2021” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat a S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

2.1. Campania promoțională se desfășoară în perioada 11 iunie 2021 – 11 iulie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

2.2. Campania promoțională se poate prelungi automat, în totalitate sau în parte, fără un anunț prealabil, în cazul amânării anumitor competiții sau evenimente sportive determinante pentru stabilirea timpului de efectuare a extragerilor pentru stabilirea câștigătorilor prezentei Campanii.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc activ pe site-ul Organizatorului (www.7777.md) și, în perioada indicată la pct.2, au efectuat o depunere în contul respectiv, de minim 100 lei, la terminalul prestatorului de servicii de plată electronică PAYNET, amplasat în imediata apropiere de punctul de informații și suport al Organizatorului (Loteria Națională) din cadrul „Orășelului Sportiv” (mun.Chișinău, scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”), sau prin intermediul portofelului electronic PAYNET.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

4.1. În total în cadrul Campaniei promoționale vor fi oferite:

 • 29 câștiguri de tipul „Freebet” echivalentul a 1000 lei;
 • 29 câștiguri de tipul „Freebet” echivalentul a 500 lei;
 • 145 câștiguri de tipul „Freebet” echivalentul a 100 lei.

acestea vor fi oferite sub formă de vouchere cu coduri promoționale și vor putea fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md, în conformitate cu prevederile Regulilor privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, a regulilor aferente utilizării site-ului www.7777.md și a bonusurilor oferite prin intermediul acestuia.

4.2. În sensul aplicării prezentelor condiții noțiunea de „FREEBET” semnifică pariul liber, ceea ce presupune faptul că participantul primește în cont doar suma câștigată după determinarea rezultatelor mizei de tipul „FREEBET”.

Exemplu: Dacă pariul liber este echivalentul a 100 lei la un coeficient de 3,5: participantul, în caz de câștig, obține în contul de joc, drept câștig din FREEBET 250 lei (100*3,5 – 100 = 250 lei).

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Campania promoțională se desfășoară în cadrul a 29 etape fiecare dintre acestea încheindu-se cu o extragere a:

 • unui câștig de tipul „Freebet” echivalentul a 1000 lei;
 • unui câștig de tipul „Freebet” echivalentul a 500 lei;
 • cinci câștiguri de tipul „Freebet” echivalentul a 100 lei.

5.2. Fiecare sumă de 100 lei depusă în contul de joc de pe site-ul www.7777.md, de către participantul care întrunește condițiile stabilite la pct.3, dă posibilitate acestuia de a se înregistra la extragerea de câștiguri stabilite la pct.5.1, conform următorului principiu:

 • Alimentarea contului cu sume cuprinse între 1 - 99.99 lei – nici o participare;
 • Alimentarea contului cu sume cuprinse între 100 – 199.99 lei – 1 (una) participare;
 • Alimentarea contului cu sume cuprinse între 200 – 299.99 lei– 2 (două) participări;
 • Alimentarea contului cu sume cuprinse între 1000 -1099.99 lei– 10 (zece) participări, etc.

5.3. Înregistrarea pentru extragere se efectuează de către reprezentantul Organizatorului doar la punctul de informații și suport al Loteriei Naționale din cadrul „Orășelului Sportiv” (mun.Chișinău, scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”) prin:

a) prezentarea de către participant a bonului eliberat de terminalul PAYNET, amplasat în imediata apropiere de punctul de informații și suport al Loteriei Naționale din cadrul „Orășelului Sportiv”, care confirmă alimentarea contului de joc de pe site-ul Organizatorului / sau confirmarea de către reprezentantul Organizatorului și a prestatorului de servicii PAYNET a tranzacției efectuate prin intermediul portofelului electronic PAYNET privind alimentarea contului de joc de pe site-ul Organizatorului;

b) Stabilirea de către reprezentantul Organizatorului a numărului de participări la extragere (prin aplicarea prevederilor pct.5.2.). La extragere se înregistrează orice bon emis/tranzacții efectuate în conformitate cu prezentele Condiții, în orice zi pe durata desfășurării Campaniei, dacă acesta nu a fost înregistrat anterior pentru o extragere din cadrul celorlalte etape;

c) completarea formularului (formularelor) stabilit de Organizator – fiecare participare însemnând un formular completat. În formular se va indica: Numele, Prenumele participantului, telefon de contact, numărul contului de pe site-ul www.7777.md sau adresa de email afiliată acestuia și altă informație stabilită de Organizator. Refuzul de a prezenta datele prevăzute în prezentul punct însemnând refuzul de participa la extragere;

d) aplicarea, de către reprezentantul Organizatorului, a ștampilei pe bonul care a stat la baza înregistrării pentru extragere și returnarea bonului participantului/ bifarea în lista tranzacțiilor efectuate prin intermediul portofelului electronic PAYNET privind alimentarea contului de joc de pe site-ul Organizatorului;

e) plasarea formularului/formularelor în cutia pentru extrageri sigilată de organizator. Toate formularele emise în baza unui bon/unei tranzacții participă la o singură extragere.

5.4. La o extragere participă toate formularele înregistrate în conformitate cu prezentele Condiții în perioada dintre extragerea precedentă și extragerea curentă. La prima extragere participă toate formularele depuse în cutia pentru extrageri în perioada 11 iunie 2021 ora 00.00.00 – momentul extragerii, fapt care presupune și încheierea primei etape.

6. Determinarea câștigătorilor și anunțarea rezultatelor

6.1. Extragerea câștigurilor prevăzute la pct.5.1. au loc doar în zilele în care se desfășoară cel puțin un meci din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 (Perioada oficială: 11 iunie – 11 iulie/2021).

Dacă într-o anumită zi au loc 2 sau 3 meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, extragerea are loc în perioadele dintre cele 2, respectiv 3 meciuri. În cazul în care pe parcursul unei zile se desfășoară un singur meci extragerea are loc între prima și a doua repriză. Dacă într-o anumită zi meciuri nu au loc - extragerea în ziua respectivă nu se desfășoară (3 meciuri pe zi – 2 extrageri în ziua respectivă; 2 sau un meci pe zi- una extragere în ziua respectivă; nici un meci- nici o extragere).

6.2. Determinarea câștigătorilor are loc prin extragere (tragere la sorți), de către reprezentantul Organizatorului/prezentator/altă persoană desemnată, a șapte formulare din cutia pentru extrageri. Primul formular extras determină câștigătorul „Freebet-ului” de 1000 lei; al doilea formular extras determină câștigătorul „Freebet-ului” de 500 lei; următoarele 5 formulare extrase determină câștigătorii „Freebet-ului” de 100 lei.

6.3. Rezultatele extragerii se contrasemnează într-un proces-verbal și se fac publice prin intermediul mijloacelor disponibile din cadrul „Orășelului Sportiv” (mun.Chișinău, scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”). Organizatorul poate apela câștigătorul la numărul de telefon indicat de participant și înscris în formularul de participare.

6.4. În cazul în care, în cadrul unei extrageri au rămas câștiguri nerevendicate sau au fost înregistrați mai puțini participanți decât câștigurile puse în joc, câștigurile vor fi acordate în ordine descrescătoare participanților înregistrați la extragere (conform prevederilor pct.6.2.), iar câștigurile rămase se transferă pentru următoarea extragere.

7. Acordarea câștigurilor și utilizarea acestora

7.1. Organizatorul, acordă câștigul participantului câștigător sub forma unui voucher care conține un cod de activare, în baza actelor care confirmă tranzacția efectuată (pct.5.3. lit.a);

7.2. Persona împuternicită de Organizator va anunța public câștigătorii premiilor din cadrul extragerii respective. Dacă oricare din câștigători nu se va prezenta pentru ridicarea câștigului în locul și în termenii indicați de reprezentanții Organizatorului, acesta (Organizatorul) poate contacta câștigătorul la numărul indicat de acesta în formularul de câștig. Dacă respectivul nu va putea fi contactat urmare unui apel telefonic cu cel puțin 4 tonuri, respectivul pierde dreptul la câștig, urmând să fie selectat un alt câștigător al premiului nerevendicat.

7.3. FREEBET-ul acordat urmează a fi utilizat pentru mize pe competițiile și evenimentele sportive a căror rezultate vor fi stabilite până cel târziu pe 18.07.2021, ora 23:59. 59. Activarea se faceprin introducerea codului de activare în contul de joc al participantului câștigător de pe site-ul www.7777.md, compartimentul „ALIMENTAȚI CONTUL” (https://7777.md/user/finance /deposit/ - „Codul promoțional”).

7.4. Câștigurile sub formă de FREEBET vor putea fi utilizate doar on-line pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive accesibile pe site-ul www.7777.md, având la bază Regulile privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc de tipul pariurilor la competițiile/evenimentele sportive prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, a regulilor aferente utilizării site-ului www.7777.md și a bonusurilor oferite prin intermediul acestuia.

7.5. Suma câștigurilor obținute ca rezultat al mizei de tipul FREEBET se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior poate fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc, sau retrasă din contul de joc, urmând să fie impozitată, la retragere, în corespundere cu legislația în vigoare.

8. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

8.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: support@ln.md.

8.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

9. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea serviciilor furnizate de către terți.

10. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea câștigurilor prevăzute la pct.4, fiind exonerat de orice obligație de plată, în următoarele cazuri:

 • participantul este minor, nu are capacitate deplină de exercițiu, ori s-a constatat încălcarea altor prevederi a actelor normative aferente domeniului jocurilor de noroc, inclusiv a regulilor sau regulamentelor aprobate de autoritatea competentă, sau de organizator, cu referire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;
 • participantul nu a prezentat/completat documentele și/sau nu a furnizat datele necesare pentru a primi câștigul, conform solicitării Organizatorului;
 • participantul nu s-a prezentat pentru ridicarea câștigului în locul și termenii indicați de persoana împuternicită de Organizator;
 • participantul, sau beneficiarul câștigului este un angajat al Organizatorului.

11. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

12. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web www.7777.md.

13. Organizatorul consideră că participantul care s-a înscris în Campanie confirmă că a citit și a acceptat prezentele Condiții, precum și orice regulamentele care reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md și a produselor furnizate de către acesta și se obligă să le respecte.

14. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

15. Organizatorul, unilateral, în orice moment, avânt la bază o argumentare obiectivă și temeinică, poate să înceteze prezenta Campanie promoțională și să nu distribuie câștigurile stabilite în cadrul acesteia, nefiind obligat să compenseze presupusele daune ale participanților, sau să returneze contravaloare mizelor efectuate.

16. Organizatorul poate modifica prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.