CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE PENTRU PROMOVAREA BILETELOR ELECTRONICE DE LOTERIE MOMENTANĂ „JUNGLE”

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE
A CAMPANIEI PROMOȚIONALE PENTRU PROMOVAREA BILETELOR ELECTRONICE DE LOTERIE MOMENTANĂ „JUNGLE”

1.         Organizatorul Campaniei promoționale
Organizatorul Campaniei promoționale pentru promovarea biletelor electronice de loterie momentană „JUNGLE” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.         Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale
Campania promoțională se desfășoară în perioada 18 martie 2021 – 23 martie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.

3.         Participanții la Campania promoțională
La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.         Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale
4.1. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau în jocuri gratuite (promoționale) în jocul „JUNGLE”, echivalentul a 2 lei.

5.         Desfășurarea Campaniei promoționale
5.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, va primi o notificare de la Organizator cu propunerea de a îndeplini o misiune în jocul electronic de loterie momentană „JUNGLE”, iar în cazul îndeplinirii acesteia urmează să-i fie acordate 3 zile consecutiv, la o distanță de 24 ore de la îndeplinirea misiunii câte 10 jocuri gratuite (promoționale) în cadrul jocului „JUNGLE”.
5.2. Misiunea de îndeplinit, în jocul electronic de loterie momentană „JUNGLE”, constă în acumularea a 3 jocuri câștigătoare consecutive în primele 4 zile ale Campaniei (18 martie 2021- 21 martie 2021).
5.3. Mizele efectuate din compartimentul „Bonus” al contului de joc, sau câștigurile înregistrate din sursele bonus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.5.2.

6. Acordarea câștigurilor
6.1. Organizatorul acordă primele 10 jocuri promoționale imediat, la îndeplinirea misiunii prevăzute la pct.5.2, celelalte 10 jocuri după expirarea a 24 ore de la îndeplinire și ultimele 10 jocuri promoționale la expirarea a 48 ore de la realizarea misiunii.
6.2. Câștigurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 24 ore de la acordare. Transferul câștigului către terți nu este permis.
6.3. Suma câștigurilor obținute din jocurile promoționale se transferă în contul de joc al participantului.

7. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor
7.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.
7.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

8. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

9. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

10. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele  judecătorești competente.

11. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.