CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „ON-LINE BONUS”

PREVEDERI GENERALE

1. Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa juridică MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 9/1, denumită în continuare Organizator, în scopul promovării jocurilor de noroc desfășurate de companie prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(4), art.14 alin.(2), art.25 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, coordonate de Agenția Servicii Publice la 25 iunie 2019 (în continuare Reguli generale), cu modificările și completările ulterioare, desfășoară Campania promoțională „ON-LINE BONUS”.

2. Campania promoțională „ON-LINE BONUS” (în continuare Campania promoțională sau Campanie), este desfășurată din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării Campaniei.

3. La Campanie pot participa persoanele care accesează jocurile de noroc desfășurate și organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice în conformitate cu Regulile generale.

4. În sensul prezentelor Condiții de desfășurare a Campaniei promoționale, se va considera ca fiind „Bonus”- orice beneficiu acordat suplimentar participanților la jocurile de noroc, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5. Campania promoțională se desfășoară începând cu 01.01.2021 și continuă până la 31.12.2021.

6. Pe durata desfășurării Campaniei, organizatorul poate acorda participantului următoarele tipuri de bonusuri:

6.1. Pentru toate tipurile de jocuri de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice:

a) BONUS LA DEPOZIT SUMĂ FIXĂ – care se acordă la depunerea în contul de joc a unei sume de bani, într-o anumită perioadă de timp, conform criteriilor anunțate prealabil de Organizator;

b) BONUS LA DEPOZIT SUMĂ CUMULATĂ – se acordă la depunerea în contul de joc a unei sume de bani, cumulată într-o anumită perioadă de timp, conform criteriilor anunțate prealabil de Organizator.

6.2. Pentru jocurile de noroc de tipul pariurilor la competițiile și evenimentele sportive organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice:

a) FREEBET – pariul liber semnifică faptul că participantul primește în cont doar suma câștigată. De exemplu, pariul liber este de 5 la un coeficient de 3,5:participantul obține 5*3,5 - 5 = 12,50.

b) FREE MONEY – banii liberi prezumă că participantul primește în cont suma mizei și câștigul. De exemplu, la freebet 5 și un coeficient 3,5: clientul obține 5*3,5 = 17,50.

c) PARIU FĂRĂ RISC – jucătorul mizează pe bani săi, dar dacă pierde pariul, își primește banii;

d) VIP – MIZĂ BONUS - Bonusul poate fi utilizat o singură dată, în secțiunea sport, în volumul deplin al mizei. Participantul pierde bonusul dacă nu îl folosește pentru mizele calculate în termenul stabilit pentru aceasta. În cazul jocurilor cu miză bonus nu se admite CASH OUT;

e) COMBOBOOST – bonus de loialitate care permite majorarea coeficientului pentru pariurile depuse.

6.3. Pentru jocurile de noroc de tipul loteriilor organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice: BONUS DE LOIALITATE – bonus acordat ca urmare a depunerii unui anumit număr de mize, sau mize de o anumită sumă.

6.4. Alte tipuri de bonusuri cu condiția informării prealabile a participanților la jocurile de noroc. Informarea participanților se face prin intermediul link-ului https://www.7777.md/bonuses/.

7. Bonusurile acordate în cadrul prezentei Campanii promoționale pot fi combinate între ele sau luate separat, acordate zilnic sau în cadrul unei perioade determinate de timp. Organizatorul va informa prealabil participanții prin intermediul link-ului https://www.7777.md/bonuses/ cu referire la bonusurile care urmează a fi acordate și condițiile de utilizare, precum și altă informație relevantă cu referire la acestea.

ACORDAREA ȘI UTILIZAREA BONUSULUI

8. Bonusul, indiferent de formatul acestuia, nu poate fi schimbat pe mijloace financiare reale și nu garantează câștig la jocurile de noroc Bonusul poate fi limitat în timp și pentru anumite mize sportive sau pentru un anumit grup de mize/evenimente, sau pentru un anumit tip de jocuri de noroc. Participantul poate folosi Bonusurile ce i-au fost oferite numai pentru tipurile de mize, miza sportivă concretă sau jocul de noroc nemijlocit, stabilit de Organizator.

9. Organizatorul poate limita utilizarea bonusului, după caz stabili criterii suplimentare de combinare a sumei oferite în calitate de bonus cu banii deținuți în contul de joc.

10. Câștigul din mize cu bonus se calculează prin metode standard și se impozitează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru anumite categorii de bonusuri, dacă miza pentru bonus va fi calificată drept câștigătoare, participantul va primi în cont diferența pozitivă dintre câștigul obținut în baza bonusului și bonusul mizat.

DREPTURILE ORGANIZATORULUI

11. Organizatorul, la discreția sa și fără să poarte vreo responsabilitate, poate suspenda sau interzice, în orice moment, aplicarea Bonusului pentru un jucător sau pentru un grup de jucători, dar și să anuleze, retragă Bonusul și Balanța Bonus integral sau parțial de pe contul de joc al participantului. Deciziile luate de Organizator sunt definitive acesta nefiind obligat să informeze participantul despre motivele deciziilor sale.

12. Bonusul nu va fi oferit participanților care încalcă regulile și/sau folosesc, sau au folosit anterior, metode de evitare pentru a folosi Bonusul , dar și cererile făcute cu încălcarea sau neconform Regulilor generale sau prezentelor Condiții. Bonusul primit cu încălcarea normelor stabilite va fi anulat, iar Organizatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru aceasta.

13. Organizatorul nu poartă responsabilitate pentru încetarea valabilității Bonusului, a celui anulat și/sau retras din balanță, indiferent dacă participantul corespunde sau nu cerințelor pentru primirea și folosirea lui.

14. În cazul nerespectării condițiilor sau neutilizării Bonusului în perioada stabilită, adusă la cunoștință odată cu criteriile de acordare, Bonusul se anulează, ceea ce poate duce la retragerea Bonusului, mijloacelor de pe balanța bonus din contul participantului sau la interzicerea primirii și folosirii Bonusului sau altor consecințe similare.

15. Prezentele Condiții au fost aprobate de „NGM Company” SRL și pot fi modificate, sau aplicarea acestora poate fi încetată, în orice moment prin publicarea unui anunț pe site-ul www.7777.md.

16. Organizatorul, înainte de acordarea oricărui Bonus va stabili și publica criteriile specifice de acordare a acestuia. Criteriile specifice și modificările acestora intră în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.7777.md.