REGULILE DESFĂȘURĂRII JOCULUI „BANI LA GREU”


CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
LA JOCUL SPECIAL „BANI LA GREU
organizat în baza art.9 al Regululor Jocurilor Televizate Organizate și Desfășurate de către S.A. „LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

 

1. DISPOZIȚII GENERALE


1.1. Aceste Condiții au fost elaboratede în conformitate cu prevederile art. (16)  al Regulilor generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și  art.9 al Regulilor Jocurilor Televizate organizate și desfășurate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și reglamentează condițiile și ordinea desfășurării Jocului Special „BANI LA GREU”.
1.2. Câștigurile sunt garantate și furnizate de Organizator și anume: S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L. „NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a evenimentelor în domeniul organizării jocurilor de loterie ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.


2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII JOCULUI


2.1. Jocul Special „BANI LA GREU” se va desfășira începând cu data de 01 iunie 2020 și se v-a finisa la data de 01 iulie 2020,  jucătorii se pot înregistra de la ora 00:00, data de 30.05.2020 până la ora 23:59, data de 29.06.2020.


3. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE


3.1. Pot participa la Jocul „BANI LA GREU” doar persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, cu capacitatea de exercițiu deplină, care îndeplinesc și respectă prezentele Condiții, utilizând site-ul 7777.md sau înregistrându-se la numărul de telefon 022-333-777.
Nu au dreptul de a participa la joc angajații Organizatorului,soțul/soția angajatului și rudele de gradul unu, factorii de decizie a Organizatorului, membrii comisiei de extragere, persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani, precum și persoanele care nu se află în deplinătatea capacității de exercițiu. În cazul in care, în urma extragerii aleatorii este extras biletul, numărul unic al căruia a fost înregistrat de către una din persoanele indicate supra, extragerea se consideră nevalabilă și la joc participă primul participant supleant selectat.
3.2. Participarea la Jocul special are loc prin intermediul codului unic (de verificare/înregistrare a biletului), format din 14 cifre, care se află sub stratul de protecție răzuibil al fiecărui bilet de loterie momentană, are drept câștig opțiunea „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” și a fost corespunzător înregistrat pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022-333-777
3.3. Jocul special „BANI LA GREU” este organizat în baza extragerilor desfășurate în perioada 01.06-30.06.2020  efectuate în conformitate cu art.16 al Regulilor generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei. La extragere participă biletele de loterie mometană, înregistrate corespunzător, începând cu data de 30.05.2020.
3.4. Repartizarea perioadei de participare și a zilelor extragerilor ale Jocului „BANI LA GREU”

Numerotația

Începutul înregistrării(data,ora)

Sfârșitul înregistrării (data, ora)

Data extragerii

1

30.5.2020 0:00

31.5.2020 23:59

1.6.2020

2

1.6.2020 0:00

1.6.2020 23:59

2.6.2020

3

2.6.2020 0:00

2.6.2020 23:59

3.6.2020

4

3.6.2020 0:00

3.6.2020 23:59

4.6.2020

5

4.6.2020 0:00

4.6.2020 23:59

5.6.2020

6

5.6.2020 0:00

7.6.2020 23:59

8.6.2020

7

8.6.2020 0:00

8.6.2020 23:59

9.6.2020

8

9.6.2020 0:00

9.6.2020 23:59

10.6.2020

9

10.6.2020 0:00

10.6.2020 23:59

11.6.2020

10

11.6.2020 0:00

11.6.2020 23:59

12.6.2020

11

12.6.2020 0:00

14.6.2020 23:59

15.6.2020

12

15.6.2020 0:00

15.6.2020 23:59

16.6.2020

13

16.6.2020 0:00

16.6.2020 23:59

17.6.2020

14

17.6.2020 0:00

17.6.2020 23:59

18.6.2020

15

18.6.2020 0:00

18.6.2020 23:59

19.6.2020

16

19.6.2020 0:00

21.6.2020 23:59

22.6.2020

17

22.6.2020 0:00

22.6.2020 23:59

23.6.2020

18

23.6.2020 0:00

23.6.2020 23:59

24.6.2020

19

24.6.2020 0:00

24.6.2020 23:59

25.6.2020

20

25.6.2020 0:00

25.6.2020 23:59

26.6.2020

21

26.6.2020 0:00

28.6.2020 23:59

29.6.2020

22

29.6.2020 0:00

29.6.2020 23:59

30.6.2020

Codurile unice înregistrate vineri, sâmbătă și duminică vor participa la extragerea de luni. De exemplu, codurile înregistrate de la ora 00:00, data de 05.06 până la ora 23:59, data de 07.06.participă la extragerea din data de 08.06.2020
3.5. Extragerile sunt efectuate în public, sub supravegherea unei comisii, determinate de  către Organizator. Pentru fiecare extragere se întocmește un proces-verbal, care se semnează de către toți membrii Comisiei. Extragerile sunt difuzate la TV (în direct sau înregistrate) și/sau pe site-ul Organizatorului.

3.6 În funcție de data și ora de desfășurare a fiecărei extrageri, Organizatorul determină ora finală de înregistrare a participanților cu câștigul „Participarea la tragerea la sorți pentru jocuri TV“, despre ce notifică în prealabil Participanții la joc.
3.7 După extragerea participanților, în modul prevăzut de art.16 al Regulilor generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, Organizatorul va contacta telefonic fiecare participant la numărul de telefon furnizat de acesta la înregistrarea numărului unic câștigător. Participantul selectat trebuie să prezinte biletul de loterie momentană, codul unic al căruia a fost extras, în timp de 12 ore de la momentul contactării lui de către Organizator. În cazul în care, în termenul stabilit participantul nu prezintă biletul de loterie momentană , codul unic al căruia a fost extras, el pierde dreptul de a participa la joc. Organizatorul contactează telefonic primul participant supleant care trebuie să prezinte biletul respectivă în timp de 2 ore.
3.8. Codul unic al biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” oferă dreptul la o singură participare la extragerea ”Jocului Special.


4. CÂȘTIGURI


4.1. Participanții la extragerile Jocului pot câștiga mai mult de 1 milion de lei. Participantul care nu a câștigat primește suma de consulare în mărime de 10 000 lei. Câștigurile vor fi eliberate doar după difuzarea Jocului în eter (direct sau înregistrate) și/sau pe site-ul Organizatorului.
4.2. Deținătorul Biletului cu codul extras trebuie să se prezinte în ziua și la ora indicată de către Organizator pentru a participa la joc

5. MECANISMUL DE STABILIRE AL CÂȘTIGĂTORULUI


5.1. Jocul Special „BANI LA GREU” se desfășoară în 2 runde. La joc participă 2 jucători, selectați în urma extragerilor desfășurate în conformitate cu art.3 al prezentelor Condiții.
5.2. Fiecare participant are dreptul la un număr nelimitat de participări la tragerile la sorți, adică poate înregistra un număr nelimitat de coduri pentru următoarea tragere la sorți.
5.3. La extragerea iau parte toți participanții în conformitate cu pct. 3.3 din prezentele Condiții, care au înregistrat codul biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV”. Extragerile se desfășoară de către Organizator zilnic, de luni până vineri, cu folosirea unui soft special, bazat pe un generator de numere aleatorii.
5.4. În baza rezultatului extragerii desfășurate în cadrul Jocului respectiv, dacă participantul selectat și-a indicat numărul de telefon și a dat consimțământul pentru utilizarea acestui număr, va fi anunțat  telefonic de către Organizator despre rezultatul extragerii și invitat în studio pentru a participa la Joc.
5.5. În urma extragerii sunt selectați 2 jucători de bază care vor participa în studio la Joc și 2 de rezervă. În cazul în care unul dintre jucătorii de bază nu răspunde la apelurile telefonice ale Organizatorulu, este telefonat jucătorul de rezervă, selectat primul în urma extragerei efectuate.
5.6. Jucătorii, în număr de 2 persoane, selectați prin extragere pentru a participa la Joc, trebuie să se prezintă în studio la data și ora indicată de către Organizator.


6. RUNDA 1


6.1. Jucătorilor selectați pentru a participa la runda respectivă li se prezintă pe panoul studioului imaginea a 16 „diamante” numerotate de la „1” la „16” în spatele a 13 dintre care sunt ascunse sume de bani de: 2500 lei, 3000 lei, 3500 lei, 4000 lei, 4500 lei, 5000 lei, 6000 lei, 7000 lei, 8000 lei, 9000 lei, 10 000 lei, 15 000 lei și 20 000 lei. În spatele a 3 imagini „diamant” este ascuns simbolul „X”. Repartizarea sumelor de bani și a simbolului „X” se efectuează cu ajutorul unui soft special, bazat pe un gereator de numere aleatorii.
6.2. Jucătorii numesc pe rând cifra cu imaginea „diamantului” de pe panou, care urmează a fi deschisă. Suma afișată pe panou la deschiderea imaginii „diamant” se consideră câștigată de către jucătorul respectiv. Sumele deschise de fiecare jucători se adună și constitue câștigul lui final din jocul. 
6.3. Jocul durează până în momentul în care unul dintre jucători deschide 2 imagini „diamant” cu simbolul „X”. Jucătorul care a deschis simbolul „X” de două ori este eliminat din joc și obține un câștig egal cu jumătate din suma acumulată până la momentul respectiv sau suma minimă pre-anunța, în cazul în care suma câștigată în joc este mai mică decât suma de consolare  O dată cu eliminarea din joc a unui jucător, al doilea se anunță drept câștigător al rundei respective.
6.4. Câștigătorul Rundei 1 continuă să joace în Runda 2


7. RUNDA 2


7.1. . Jucătorul selectat pentru a participa la runda respectivă are în studio un buton prin apăsarea căruiea oprește rotațiile „Roții câștigurilor” care apare pe ecran în studio și este devizată în sectoare, pe două din care sunt simbolurile , „7 Jackpot” și „COLECTEAZĂ”. Pe restul sectoarelor este indicată mărimea în bani a câștigurilor care pot fi obținute de la 5 000 lei la 100 000 lei.
7.2. Startul rotirii „Roții câștigurilor” se efectuează cu ajutorul unui soft care are la bază un generatot de numere aleatorii.
7.3. Jucătorul, la discreția sa, apasă butonul pentru a opri rotirea „Roții câștigurilor”.
7.4. La oprirea rotirii, „Roții câștigurilor”, indicatorul de pe ecran se poate opri la sectorul:
- în care este indicată suma de bani care se adună la suma deja câștigată de jucător până la momentul respectiv;
- în care este simbolul „COLECTEAZĂ” - în acest caz jocul se termină, iar jucătorul primește câștigul obținut în prima și a doua rundă.
- în care este simbolul „7 Jackpot” - în cazul în care în runda respectivă jucătorul obține 3 (trei) simboluri „7 Jackpot”, jocul se termină, jucătorul primește suma Jackpotului stabilit de către Organizator pentru ziua respectivă de joc și sumele câștigate pe parcursul jocului.
7.5. Suma Jackpotului pentru fiecare zi de joc se stabilește de către Organizator. Suma inițială a Jackpotului este de 1 000 000 lei.


8 OBȚINEREA CÂȘTIGULUI


8.1. Jucătorul câștigător, pentru a obține câștigul trebuie să prezinte în original Biletul de loterie momentană, codul unic al căruia a fost extras. Organizatorul va verifica dacă Biletul este valid și doar după aceasta va permite participantului să joace. Biletul cu codul câștigător va fi ridicat în original de către Organizator de la jucător și va fi anexat la procesul-verbal de constatare a biletului câștigător. În cazul în care jucătoru nu prezintă Organizatorul originalul biletului de loterie momentană, codul unic al căruia a fost extras, el nu obține dreptul de a juca în Jocul Special TV „BANI LA GREU”.
8.2. Organizatorul va transfera suma câștigată în contul bancar indicat de către jucător, în termenul stabilit de Organizatorul Jocului, dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare.
8.3. Organizatorul nu este responsabil de câștigurile nesolicitate și neprimite în urma neprezentării de către Jucătorul câștigător a unui cont bancar, la care urmează a fi transferați banii, în termen de 40 de zile de la data încetării jocului și nu este obligat să le elibereze după expirarea termenului, dacă acesta nu va fi prelungit prin decizia Organizatorului.
8.4. Câștigurile obținute și acordate vor fi impozitate în condițiile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
8.5. Se consideră că fiecare participant, care a înregistrat codul biletului cu câștigul „Participare la tragerea la sorți pentru jocurile TV” pentru a lua parte la Jocul Special „BANI LA GREU” a acceptat aceste condiții și este de acord să le respecte.
8.6. Organizatorul are dreptul în orice moment să schimbe unilateral aceste Condiții, iar modificările intră în vigoare în conformitate cu pct. 8.7. al prezentelor Condiții.
8.7. Aceste Condiții intră în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.7777.md

 

Regulile generale pentru «BANI LA GREU».