EGYPTIAN TREASURE II

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ
„EGYPTIAN TREASURE II”

Art. 1. (1) Jocul electronic de loterie momentană  „EGYPTIAN TREASURE II” este organizat și desfășurat de către Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”, în parteneriat cu S.R.L.„NGM Company”, cărora li s-a atribuit sarcina de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut ce constituie monopol de stat, în baza Contractului de parteneriat public-privat, nr.1/09 din 23 aprilie 2018, pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții/evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, în condițiile Legii 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și a cadrului normativ subsecvent.
(2) Organizatorul stabilește data plasării biletelor electronice de tip „EGYPTIAN TREASURE II” pe serverul sistemului electronic de loterie și data distribuției lor.
Art. 2. (1) Biletele electronice pentru loteria momentană de tip „EGYPTIAN TREASURE II” sunt create în 10 varietăți  în dependență de prețul lor nominal, fiecare varietate a câte 5.000.000 bilete.
(2) Prețul unui bilet electronic „EGYPTIAN TREASURE II” în dependență de varietate este de 2,00 lei 5,00 lei, 10,00 lei, 20,00 lei, 30,00 lei, 50,00 lei, 100,00 lei, 200,00 lei, 300,00 lei și 500,00 lei.
Art. 3. Designul biletelor electronice pentru loteria momentană „EGYPTIAN TREASURE II” este elaborat de Organizatorul jocului.
Art. 4. (1) La joc pot participa doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, îndeplinesc cerințele stabilite de legislația Republicii Moldova față de participanții la jocurile de noroc, care s-au înregistrat pentru participarea la jocurile online desfășurate de către Organizator și au un cont de joc deschis în conformitate cu Condițiile de utilizare a site-ului www.7777.md.

(2) Prin înregistrarea pe site-ul www.7777.md și prin participarea la jocul  „EGYPTIAN TREASURE II“ se subînțelege că participantul este familiarizat cu regulile în vigoare, le acceptă și se obligă să le respecte.
Art. 5. (1) La începerea jocului, participantul alege varietatea de bilet, reieșind din costul acestuia. Jocul începe cu efectuarea unui clic pe butonul „Joacă”. Când se începe jocul, pe ecran se afișează o zonă cu Simboluri de joc și o zonă cu Simboluri câștigătoare. Fiecare combinație de simboluri constă în:
a) simboluri câștigătoare - un grup de 4 simboluri, care se deschid în momentul când jucătorul aplică clic pe butonul „Joacă”;
b) simboluri de joc - un grup de 16 simboluri poziționate pe segmente separate cu notarea clară a premiului în bani sau bun material pe simbol;
c) simboluri bonus - împreună cu simbolurile de joc, participantul are posibilitatea de a obține și simboluri bonus, care sunt afișate în zona de simboluri de joc. Simbolurile bonus sunt de 2 tipuri diferite: simbol bonus 1 – „Piramida” și simbol bonus 2 – „Gândac Scarabeu”. Simbolurile suplimentare colectate sunt valabile numai pentru un joc și sunt resetate la pornirea jocului următor;
d) nivel bonus - o opțiune în joc, în care participantul este inclus după colectarea a 3 simboluri bonus de un singur tip. În nivelul bonus, participantul primește oportunitatea de a participa la jocuri suplimentare cu câștiguri suplimentare. În jocul „EGYPTIAN TREASURE II”  sunt prevăzute 2 nivele bonus.
e) posibilitatea de câștig momentan - este o opțiune în joc, în care, participantul are posibilitatea de a câștiga în mod direct (fără condiții suplimentare și joc) un câștig în bani sau premiul „Călătorie la Dubai”. Organizatorul indică tipul câștigului în simbolul câștigător și în simbolul de joc, câștigul respectiv este obținut în caz de coincidență a simbolului câștigător și a celui de joc, într-un singur joc. Premiul de tip „Călătorie la Dubai” – este de 5 zile pentru două persoane, inclusiv bilete de avion. Premiul „Călătorie la Dubai” poate fi înlocuit cu o sumă în numerar în mărime de 40.000 de lei. Echivalentul în numerar al câștigului momentan este inclus în distribuția premiilor din joc.
(2) În cazul în care, în cadrul jocului de bază „EGYPTIAN TREASURE II”, participantul colectează numărul necesar de 3 simboluri bonus identice, în mod automat va fi inclus în nivelul bonus corespunzător tipului de simboluri bonus colectate. Jocul de bază se întrerupe până la finalizarea nivelul bonus, după care participantul are posibilitatea de a-și finaliza jocul de bază, indiferent de rezultatul nivelului bonus.
(3) În cazul în care, în cadrul jocului de bază „EGYPTIAN TREASURE II”, nu vor fi colectate cele 3 simboluri bonus identice, respectiv nu se va activa nivelul bonus și jucătorul va continua să joace până la deschiderea tuturor simbolurilor din jocul de bază.
(4) La deschiderea tuturor simbolurilor într-un singur joc sau la jucarea tuturor rundelor în jocul bonus, jocul se consideră încheiat.
După terminarea jocului, participantul poate alege un nou bilet electronic de același tip sau din tipurile menționate la art. 2. alin.(2) și să înceapă un nou joc.
Art. 6. (1) În funcție de tipul simbolurilor bonus, participantul intră în unul dintre cele două nivele bonus. Dacă jucătorul a fost inclus într-un nivel bonus, el poate juca în el doar o singură dată.
(2) Nu fiecare bilet electronic de la „EGYPTIAN TREASURE II” participă la nivelul bonus.
(3) Pentru participarea la nivelul bonus, jucătorul nu achită suplimentar.
(4) Participarea la nivelul bonus nu garantează câștigarea unui premiu suplimentar la acesta sau a unui premiu în jocul de bază „EGYPTIAN TREASURE II”.
(5) În „Jocul Super Bonus pentru Jackpot”, jucătorii pot obține câștiguri de tipul Jackpot, care sunt unice pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II”. Valoarea acestor câștiguri nu va depăși 1,5% din valoare la vânzarea totală a acestui tip de bilet electronic.
(6) Suma inițială a acestor câștiguri (Jackpot) începe de la 5000 de lei (dar poate fi și mai mare) și crește treptat până în momentul în care este câștigată. După aceasta, se generează un nou Jackpot, cu o nouă sumă de start. Suma Jackpot-ului crește din contul alocărilor de până la 1,5% din suma biletelor electronice vândute de tipul ” EGYPTIAN TREASURE II” de toate varietățile.
(7) În „Joc Super bonus pentru Jackpot” care primește 9 simboluri. Caracterele pot fi câștigătoare și/sau necâștigătoare. Este posibil ca într-un singur joc, participantul să poată obține doar simboluri necâștigătoare, după care ar trebui să se inițieze un nou joc pentru a obține noi simboluri prin apăsarea butonului „Joacă“. Scopul jocului din „Joc Super bonus pentru Jackpot” este de a colecta un anumit număr de simboluri câștigătoare identice, care sunt identificate în mod clar după tipul și numărul necesar în secțiunea corespunzătoare „Joc Super bonus pentru Jackpot" . Simbolurile necâștigătoare nu sunt colectate și nu aduc câștiguri. La terminarea nivelului bonus, suma se adaugă la câștigurile din jocul de bază „EGYPTIAN TREASURE II”. După încheierea nivelului bonus, participantul revine la jocul de bază „EGYPTIAN TREASURE II”. Pentru a continua cu deschiderea de simboluri câștigătoare și vizualizarea câștigului total din acest joc.
(9) La deschiderea „Joc Bonus”, participantul primește șansa de a obține premii suplimentare în bani sau bunuri materiale. Participantul urmează să activeze o „rotire” pe o roată cu simboluri colorate pe ea. La oprirea roții, se determină sectorul câștigător. Simbolul din sector este adăugat colecției personale a jucătorului pentru acel joc. Scopul jocului este de a colecta numărul necesar de simboluri identice după culoare și formă. În funcție de sectoarele câștigătoare determinate, jocul se poate prelungi mai mult de 1 rotire și se termină cu colectarea numărului necesar de simboluri identice, pentru a câștiga un premiu în numerar, în baza combinației corespunzătoare de simboluri. Jocul se încheie cu colectarea numărului necesar de simboluri câștigătoare identice, cu care participantul câștigă respectivele premii. În caz că participantul câștigă un premiu în bani în nivelul bonus, suma se adaugă la câștigurile jocului de bază „EGYPTIAN TREASURE II”. După închiderea nivelului bonus, participantul se întoarce la jocul de bază „EGYPTIAN TREASURE II”, pentru a continua cu deschiderea numerelor câștigătoare.
În cazul în care participantul a colectat 5 simboluri „Diamant”, acesta a câștigat un automobil de model TOYOTA C-HR. În termen de 3 zile de la câștigare, participantul este în drept de a se adresa cu o cerere scrisă către Organizator privind înlocuirea câștigului în bani. Organizatorul, poate înlocui câștigul respectiv cu un premiu în bani în sumă de 400 000 lei.
Modul de obținere și caracteristicile tehnice a automobilului concret vor fi specificate de către organizator la momentul înmânării câștigului. Folosirea în joc a imaginilor și vizualizării automobilului TOYOTA C-HR ar trebui să fie considerate ca fiind ilustrative și nu angajează organizatorul cu obligația de a furniza premiul material cu aceeași culoare și modificații ale automobilului. Echivalentul în numerar a premiului din nivelul bonus 2 – „Joc Bonus” este inclusă în distribuția câștigurilor. Organizatorul are dreptul de a schimba câștigul obținut cu unul similar.
(8) Sumele acordate în calitate câștiguri, de tipul „Jackpot”, sunt parte a fondului general de câștiguri pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II”.
Art.7.(1) Biletele electronice pentru jocul de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II” sunt generate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
(2) Biletele de loterie electronice se generează cu cel puțin 24 de ore înainte de distribuția/punerea în vânzare a acestora. Emiterea, din numărul total de bilete al jocului de noroc, fiind periodică, conform necesității, la decizia Organizatorului.
Art.8. Biletele de loterie electronice conțin următoarele informații prezentate pe site-ul organizatorului:
- denumirea organizatorului loteriei,
- denumirea loteriei
- numărul biletului de loterie electronic,
- prețul biletului de loterie
- data și timpul creării biletului de loterie,
- tabelul de distribuire și achitare a câștigurilor. Pentru a vizualiza integral  informația  respectivă jucătorul accesează prin clic butonul „Informație”.
Art.9. (1) Fondul de câștig pentru Jocul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II”, desfășurat cu 5.000.000 de bilete de fiecare varietate, are următoarea structură:

  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 2,00 lei, este stabilită în Anexa nr.1 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 5,00 lei, este stabilită în Anexa nr.2 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 10,00 lei, este stabilită în Anexa nr.3 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 20,00 lei, este stabilită în Anexa nr.4 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 30,00 lei, este stabilită în Anexa nr.5 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 50,00 lei, este stabilită în Anexa nr.6 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 100,00 lei, este stabilită în Anexa nr.7 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 200,00 lei, este stabilită în Anexa nr.8 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 300,00 lei, este stabilită în Anexa nr.9 la prezentele Reguli;
  • Structura câștigurilor, pentru varietatea de bilet cu prețul nominal al fiecăruia de 500,00 lei, este stabilită în Anexa nr.10 la prezentele Reguli.

(2) Suplimentar câștigurilor stabilite la alin.(1), în Fondul de câștiguri sunt incluse câștigurile de tipul „Jackpot” care sunt unice pentru toate varietățile de bilete electronice de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II”.
(3) Structura câștigurilor, este diferită pentru fiecare varietatea de bilet în parte. Organizatorul publică pe pagina sa web structura câștigurilor, pentru fiecare varietatea de bilet reieșind din prețul nominal al acestuia.

Art. 10. Determinarea și plata câștigurilor:
(1) Câștigurile bănești obținute în urma jocului cu biletul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II” se achită la sfârșitul evenimentului de joc prin adăugarea la soldul contului de joc, de pe care a fost cumpărat biletul.
(2) Suma câștigurilor din Jocurile Bonus este adăugată la suma câștigului obținut din jocul de bază, iar câștigul total este transferat în contul de joc al jucătorului de pe site-ul www.7777.md.
(3) Câștigurile în formă de bunuri materiale obținute de jucător (inclusiv călătoriile), se eliberează de către Organizator la adresa, mun.Chișinău str.Arborilor,17/4, nu mai târziu de 40 de zile din data stabilirii câștigului.
(4) Pentru a primi câștigul, jucătorul urmează să se prezinte la adresa stabilită la alin.(3) cu un document valabil de identitate. La solicitarea organizatorului, jucătorul trebuie să furnizeze informația care confirmă faptul că el este deținătorul contului de joc câștigător.
(5) Câștigul se consideră eliberat din momentul când jucătorul are posibilitatea de al deține, folosi și dispune de el. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea bunurilor și serviciilor acordate de persoane terțe.
Câștigul „Călătorie la Dubai”, se consideră obținut, din momentul când participantului câștigător ia fost înmânat de către Organizator voucher-ul care îi dă dreptul la a o astfel de vacanță. Participantul câștigător trebuie să facă uz de acesta o singură dată în zilele și perioada, specificată în voucher. În cazul în care participantul nu realizează vacanța în zilele și perioadele specificate, Organizatorul nu poartă răspundere și se consideră că câștigul a fost eliberat. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate de terți, cum ar fi agențiile de turism, companii aeriene, aeroporturi și altele.
Câștigul, „Automobil TOYOTA C-HR”, se consideră obținut din momentul când participantului câștigător ia fost înmânat de către Organizator documentele ce confirmă dreptul de proprietate a jucătorului asupra automobilului respectiv. Organizatorul nu poartă răspundere pentru calitatea câștigurilor furnizate de terțe părți și toate obiecțiile și revendicările privind garanția vehiculului se referă la producătorul respectiv sau importatorul în cauză.
(6) La cererea scrisă a jucătorului, organizatorul este în drept de a elibera echivalentul în bani a bunului câștigat (valabil inclusiv pentru călătorii).
(7) Câștigul Jackpot este transferat în contul de joc al jucătorului de pe site-ul www.7777.md.
Art. 11. (1) Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea de a asigura  desfășurarea Jocului și/sau pentru întreruperea Jocului, în situații care nu depind de aceasta, incluzând, dar fără a se limita la: cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de rețea, probleme legate de conexiunea la Internet etc.
(2) Dacă, după cumpărarea biletului, dar înainte de pornirea Jocului sau în timpul desfășurării Jocului, participantul nu poate începe sau finisa Jocul, din cauza circumstanțelor menționate alin.(1), starea sesiunii de joc se păstrează timp de 5 (cinci) minute, timp în care participantul are următoarele opțiuni:
a) să continue același Joc pe biletul achiziționat sau,
b) să înceapă un nou joc prin achiziționarea unui nou bilet. Dacă participantul alege această opțiune, atunci când începe un joc nou, jocul anterior se întrerupe automat, iar participantul își pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă, la apariția oricăreia dintre circumstanțele menționata la alin.(1), serverul a generat un câștig pentru participant în jocul întrerupt, suma câștigată îi este transferată în contul de joc din care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă participantul a început sau nu un nou joc.
(3) În cazul în care Participantul nu și-a exercitat unul dintre drepturile menționate la lit.a) și b) din alin.(2) în timpul specificat, după expirarea acestuia, Jocul este întrerupt automat și participantul pierde dreptul de a juca în continuare în baza  biletului respectiv.
Dacă în momentul apariției oricăror circumstanțe specificate la alin.(1) participantul a obținut un câștig, acesta este eliberat prin transfer în contul participantului de pe care a fost cumpărat biletul, indiferent dacă acesta a folosit sau nu unul dintre drepturile sale, la care se face referire la lit.a) și b) din alin.(2).
(4) Organizatorul nu este obligat să ramburseze sumele achitate  de participant la procurarea biletului de loterie electronic, în jocurile care au fost întrerupte automat, inclusiv în legătură cu apariția și expirarea circumstanțelor specificate în alin.(1), indiferent dacă participantul și-a exercitat în această perioadă drepturile prevăzute la lit. a) și b) din alin.(2).
(5) Organizatorul poate decide suspendarea și/sau stoparea desfășurării jocului, doar după informarea participanților prin intermediul  paginii sale web. Decizia respectivă se aduce la cunoștință de către Organizator autorității competente.
Art.12. Reclamațiile participanților la jocul electronic de loterie momentană „EGYPTIAN TREASURE II”  se examinează în conformitate cu art.27 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
Art.13. (1) Prezentele Reguli sunt elaborate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și SRL „NGN Company” SRL,  intră în vigoare din momentul coordonării lor de Agenția Servicii Publice și publicării  pe site-ul www.7777.md.(2) Prezentele Reguli pot fi modificate de către Organizator, integral sau parțial, fără restricții de timp. Modificările vor intra în vigoare din momentul  coordonării și publicării lor pe site-ul www.7777.md.

REGULILE JOCULUI ELECTRONIC DE LOTERIE MOMENTANĂ „EGYPTIAN TREASURE II”.