CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE PENTRU PROMOVAREA BILETELOR ELECTRONICE DE LOTERIE MOMENTANĂ „HOT BALL”, „STAR SIGNS” și „FORTUNES OF ROME”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale pentru promovarea biletelor electronice de loterie momentană „HOT BALL”, „STAR SIGNS” și „FORTUNES OF ROME” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 16 aprilie 2021 – 28 aprilie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md.

4.Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale

4.1. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau în jocuri gratuite (promoționale) în jocurile „HOT BALL”, „STAR SIGNS” sau „FORTUNES OF ROME” echivalentul a 2 lei.

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, va primi o notificare de la Organizator cu propunerea de a îndeplini o misiune în unul din jocurile electronice de loterie momentană implicat în Campanie, iar în cazul îndeplinirii acesteia urmează să-i fie acordate 3 zile consecutiv, la o distanță de 24 ore de la îndeplinirea misiunii câte 10 jocuri gratuite (promoționale) în cadrul jocului în care a realizat misiunea.

5.2. Misiunile de îndeplinit, în jocurile electronice de loterie momentană implicate în Campanie, constau în:

Nr. d/o

Perioada

Jocul de noroc nemijlocit

Misiunea care urmează a fi îndeplinită de participant

Câștigul promoțional

1

2

3

4

5

1.

16 -18 aprilie/2021

HOT BALL

Găsește un bilet cu un câștig 50 de lei sau mai mare

3 zile câte 10 jocuri gratuite (promoționale)
HOT BALL la o miză echivalentă sumei de 2 lei

2.

19 - 21 aprilie/2021

STAR SIGNS

Acumulați 3 jocuri câștigătoare consecutiv

3 zile câte 10 jocuri gratuite (promoționale)
STAR SIGNS la o miză echivalentă sumei de 2 lei

3.

22 - 25 aprilie/2021

FORTUNES OF ROME

Găsește un bilet cu un câștig 50 de lei sau mai mare

3 zile câte 10 jocuri gratuite (promoționale)
FORTUNES OF ROME la o miză echivalentă sumei de 2 lei

5.3. Mizele efectuate din compartimentul „Bonus” al contului de joc, sau câștigurile înregistrate din sursele bonus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.5.2.

6. Acordarea câștigurilor

6.1. Organizatorul acordă primele 10 jocuri promoționale imediat, la îndeplinirea misiunii prevăzute la pct.5.2, celelalte 10 jocuri după expirarea a 24 ore de la îndeplinire și ultimele 10 jocuri promoționale la expirarea a 48 ore de la realizarea misiunii.

6.2. Câștigurile promoționale acordate în conformitate cu prevederile pct.5.2. col.5 pot fi utilizate doar în conformitate cu Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

6.3. Câștigurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 24 ore de la acordare. Transferul câștigului către terți nu este permis.

6.4. Suma câștigurilor obținute din jocurile gratuite (promoționale) se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior va putea fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc. În caz de solicitare de retragere a câștigurilor obținute din jocurile gratuite (promoționale), pentru mijloacele bănești solicitate spre retragere se vor aplica prevederile Codului Fiscal privind impozitarea jocurilor electronice.

7. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

7.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemenager@ngm.md.

7.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

8. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

9. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

10. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

11. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.