CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „DRUMUL SPRE COMOARĂ”

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE
A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „DRUMUL SPRE COMOARĂ”

1.         Organizatorul Campaniei promoționale
Organizatorul Campaniei promoționale „Drumul spre comoară” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.         Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale
Campania promoțională se desfășoară în perioada 01 martie 2021 – 17 martie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.

3.         Participanții la Campania promoțională
La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md și accesează secțiunea corespunzătoare amplasată pe pagina de start a site-ului www.7777.md.

4.         Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale
4.1. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau în jocuri gratuite (promoționale), sau sume bonus transferate în compartimentul „Bonus” al contului de joc, care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru procurare bietelor promoționale.

5.         Etapele Campaniei promoționale
5.1. Campania promoțională constă din trei etape.
5.2. Prima etapă a campaniei promoționale se desfășoară în perioada 01.03.2021 – 06.03.2021. În cadrul primei etape Organizatorul oferă, zilnic, jocuri gratuite fiecărui participant și înaintează condiții/misiuni care, în cazul îndeplinirii acestora, dau dreptul participantului la:
a) câștiguri promoționale prevăzute la pct.6.2.3. (col.5);
b) participări la extrageri de premii suplimentare în cadrul Campaniei promoționale.
5.2. Etapa a II-a a Campaniei promoționale se desfășoară începând cu 07.03.2021 și până la 14.03.2021. În cadrul acestei etape participanții primesc câștiguri promoționale prevăzute la pct.6.2.3. (col.5), în cazul în care îndeplinesc misiunile înaintate de Organizator (col.4). La această etapă jocuri gratuite conform prevederilor pct.5.2 și pct.6.2.1 nu vor fi acordate.
5.3. Etapa a III-a a Campaniei promoționale constă în extragerea de câștiguri suplimentare prevăzute la pct.6.4.2.
5.4.Misiunile necesare de îndeplinit în cadrul primelor două etape constau în atingerea unor obiective/îndeplinirea unor misiuni în cadrul jocurilor de tipul loteriilor momentane prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, după cum urmează: Egyptian Treasure; Agent 7; Egyptian Treasure II; Football Stars; Sea of Treasures; Lucky Clovers.

6.         Desfășurarea Campaniei promoționale și a etapelor acesteia
6.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, urmează să acceseze zilnic secțiunea corespunzătoare („Drumul spre comoară”) amplasată pe pagina de start a site-ului www.7777.md.
6.2. I-a etapă a Campaniei promoționale.
6.2.1. La această etapă, odată pe zi, pe parcursul a 6 zile consecutive (01.03.2021 – 06.03.2021), Organizator activează câte un joc amplasat pe „Drumul spre comoară” și oferă participantului, câte 10 jocuri promoționale/zi, în valoare de 2 lei fiecare. Suma câștigurilor obținute de participant la această etapă, din jocurile gratuite, se transferă în contul de joc al acestuia.
6.2.2. Jocurile promoționale prevăzute la pct.6.2.1 vor fi oferite gratuit de către Organizator doar în perioada 01.03.2021-06.03.2021, acestea urmând să fie utilizate cel târziu pe parcursul a 24 ore din momentul acordării.
6.2.3. După accesarea jocurilor promoționale, oferite gratuit, participantul se poate înregistra la extragerea de premii suplimentare din cadrul etapei a III-a, îndeplinind, în cadrul unui joc de noroc nemijlocit, una din următoarele condiții/misiuni:


Nr. d/o

Data

Jocul de noroc nemijlocit

Misiunea care urmează a fi îndeplinită de participant

Câștigul promoțional

1

2

3

4

5

1.

01.03.2021

Egyptian Treasure

Jucați 60 de jocuri

10 jocuri gratuite (promoționale) și o participare la extragerea suplimentară

2.

02.03.2021

Agent 7

Acumulați 30 de bilete câștigătoare

15 jocuri gratuite (promoționale) și o participare la extragerea suplimentară

3.

03.03.2021

Egyptian Treasure II

Găsește un bilet cu un câștig 50 de lei sau mai mare

50 lei bonus și o participare la extragerea suplimentară

4.

04.03.2021

Football Stars

Acumulați 3 jocuri câștigătoare consecutiv

20 jocuri gratuite (promoționale) și o participare la extragerea suplimentară

5.

05.03.2021

Sea of Treasures

Jucați 100 jocuri

20 jocuri gratuite (promoționale) și o participare la extragerea suplimentară

6.

06.03.2021

Lucky Clovers

Acumulați 50 de jocuri câștigătoare

25 jocuri gratuite (promoționale) și o participare la extragerea suplimentară

7.

07.03.2021

 

Parcurgerea întregului „Drum spre comoară”/îndeplinirea misiunilor din rândurile 1-6, în perioada 01.03.2021-06.03.2021.

50 lei bonus

6.2.4. Mizele efectuate din compartimentul „Bonus” al contului de joc, sau câștigurile înregistrate din sursele bonus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.6.2.3, cu excepția faptului când acestea sunt efectuate/înregistrate din contul jocurilor promoționale acordate în condițiile pct.6.2.1.
6.3. Etapa a II-a etapă a Campaniei promoționale.
6.3.1. Etapa a II-a a Campaniei promoționale se desfășoară începând cu 07.03.2021 și până la 14.03.2021 participanții, care vor îndeplini misiunile înaintate de Organizator la pct.6.2.3. (col.4), vor primi câștiguri promoționale prevăzute la pct.6.2.3. (col.5) rândurile 1-6.
6.3.2. Participantul care nu a îndeplinit toate misiunile prevăzute la pct.6.2.3 în perioada 01.03.2021-06.03.2021, urmează să le realizeze în perioada 07.03.2021 - 14.03.2021.
6.4. Etapa a III-a etapă a Campaniei promoționale.
6.4.1. Fiecare îndeplinire a misiunilor stabilite la pct.6.2.3, oferă participantului șansa de participare la extragerile suplimentare pentru câștigurile stabilite la pct.6.4.2. (o misiune îndeplinită = o participare).
6.4.2. La a III-a etapă Organizatorul pune în joc câștiguri în valoare totală de 50.000 lei bonusuri, după cum urmează:

  • 1 câștig de 10.000 lei - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 1 câștig de 5.000 lei - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 1 câștig de 2.000 lei - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 3 câștiguri a câte 1.000 lei fiecare - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 20 câștiguri a câte 500 lei fiecare - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 50 câștiguri a câte 200 lei fiecare - bonus pentru procurarea biletelor promoționale;
  • 100 câștiguri a câte 100 lei fiecare - bonus pentru procurarea biletelor promoționale.

6.4.3. Un participant se poate înregistra de mai multe ori pentru câștigurile stabilite la pct.6.3.2, dar acestuia nu-i va fi acordat mai mult de un câștig.

7.         Stabilirea câștigătorilor
7.1. Câștigurile promoționale, acordate în cadrul primei etape și celei de a II-a etape, conform prevederilor pct.6.2.3, sunt atribuite imediat fiecărui participant, care a îndeplinit misiunea corespunzătoare.
7.2. Câștigurile promoționale, puse în joc în cadrul etapei a III-a, vor fi atribuite prin tragere la sorți, între toți participanții care s-au înregistrat la etapă, prin intermediului generatorului de numere aleatorii deținut de Organizator. Extragerea câștigurilor în cadrul prezentei etape va avea loc, cel târziu, către sfârșitul zilei de 17.03.2021.

8.         Anunțarea rezultatelor
Câștigătorul etapei a II-a din cadrul Campaniei promoționale va fi anunțat cel târziu către sfârșitul următoarei zile lucrătoare, după stabilirea rezultatelor  extragerilor prin plasarea anunțului pe site-ul www.7777.md.

9.         Acordarea câștigurilor
9.1. Organizatorul va adăuga valoare câștigului obținut în cadrul etapei a III-a la compartimentul „Bonus” al contului de joc al câștigătorului care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru procurare bietelor promoționale. Un participant nu poate primi mai mult de un câștig în cadrul extragerii.
9.2. Câștigurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori. Transferul câștigului către terți nu este permis.

10.         Utilizarea câștigurilor
Câștigurile acordate în conformitate cu prevederile pct.9.1. pot fi utilizate doar în calitate de mize pentru jocurile promoționale organizate în conformitate cu Condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniilor promoționale afiliate jocurilor de noroc cu risc social scăzut, organizate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

11.         Încălcări și modul de soluționare a litigiilor
11.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.
11.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

12.          Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

13.         Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

14.         Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele  judecătorești competente.

15.         Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.