CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „DRUMUL SPRE GLORIE”

1. Organizatorul Campaniei promoționale
Organizatorul Campaniei promoționale „Drumul spre glorie” (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2. Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale
Campania promoțională se desfășoară în perioada 02 aprilie 2021 – 11 aprilie 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului și nu presupune careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.

3. Participanții la Campania promoțională
La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc site-ului www.7777.md, sunt niște utilizatori activi și onești a acestuia și accesează secțiunea corespunzătoare amplasată pe pagina de start a site-ului www.7777.md, sau din compartimentul „Bonusuri” al acestuia.

4. Câștigurile oferite în cadrul Campaniei promoționale constau în jocuri gratuite (promoționale), sau sume bonus transferate în compartimentul „Bonus” al contului de joc, care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive, sau mize de tipul „FREEBET”.

5. Desfășurarea Campaniei promoționale
5.1. Participantul care îndeplinește condițiile stabilite la pct.3, urmează să acceseze zilnic secțiunea corespunzătoare („Drumul spre glorie”) amplasată pe pagina de start a site-ului www.7777.md, sau în compartimentul „Bonusuri” al acestuia.
5.2. Organizatorul Campaniei promoționale, având o abordare individuală pentru fiecare utilizator al site-ului www.7777.md, va oferi, pe durata Campaniei, participanților selectați, unul din următoarele bonusuri:

     

Nr. d/o

Data

Tipul de bonus oferit zilnic

1.

02.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

2.

03.04.2021

Miză de tipul FREEBET

3.

04.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

4.

05.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

5.

06.04.2021

Miză de tipul FREEBET

6.

07.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

7.

08.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

8.

09.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

9.

10.04.2021

Sume bonus care pot fi utilizate doar on-line pe site-ul www.7777.md pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive

10.

11.04.2021

Miză de tipul FREEBET

5.3. Bonusurile oferite în condițiile pct.5.2. pot fi utilizate în decurs de 24 ore din momentul acordării. Momentul acordării fiind considerat, momentul în care participantul a acceptat bonusul (cadoul) oferit de Organizator.
5.4. În cazul în care participantul nu a acceptat bonusul în ziua respectivă din cadrul Campaniei promoționale acesta nu se transferă pentru o altă zi.
5.5. Odată cu bonusurile acordate în condițiile 5.2., participantul poate obține câștiguri promoționale suplimentare efectuând un anumit tip de miză și îndeplinind, astfel, una din următoarele condiții/misiuni:


Nr. d/o

Data

Tipul de miză

Misiunea care urmează a fi îndeplinită de participant

Câștigul promoțional

1

2

3

4

5

1.

02.04.2021

Miză pe un meci de fotbal Live

Depune o miză pe un meci de fotbal Live de cel puțin 150 lei

25 jocuri gratuite (promoționale) “SEA OF TREASURES”

2.

03.04.2021

Miză pe un meci de fotbal în Premier League

Depune o miză pe un meci de fotbal în Premier League  de cel puțin 100 lei și cel mult 149 lei

20 jocuri gratuite (promoționale) “FOOTBALL STARS”

Depune o miză pe un meci de fotbal în Premier League  de cel puțin 150 lei

30 jocuri gratuite (promoționale) “FOOTBALL STARS”

3.

04.04.2021

Miză pe două evenimente sportive Live

Depune o miză multiplă pe două evenimente sportive Live de cel puțin 100 lei și cel mult 199 lei

20 jocuri gratuite (promoționale) “LUCKY 7777”

Depune o miză multiplă pe două evenimente sportive Live de cel puțin 200 lei

40 jocuri gratuite (promoționale) “LUCKY 7777”

4.

05.04.2021

Miză pe un meci de tenis Live

Depune o miză pe un meci de tenis Live de cel puțin 100 lei

20 jocuri gratuite (promoționale) “AGENT 7”

5.

06.04.2021

Miză în Champions League

Depune o miză single pe meciul din Champions League,
Real Madrid-Liverpool de cel puțin 100 lei și cel mult 199 lei

50 lei Freebet

Depune o miză single pe meciul din Champions League,
Real Madrid-Liverpool de cel puțin 200 lei

100 lei Freebet

6.

07.04.2021

Miză pe un meci de fotbal în Champions League

Până la începerea evenimentului, depune o miză single, de cel puțin 150 lei, pe meciul din Champions League Bayern München - Paris Saint-Germain

10 jocuri gratuite (promoționale) “JUNGLE” pentru fiecare gol marcat în meci. Dacă meciul se încheie cu scorul 0:0 primiți 10 jocuri gratuite (promoționale) “JUNGLE”, în calitate de câștig de consolare

7.

08.04.2021

Miză pe un meci de fotbal în Europa League

Depune o miză single pe un meci din Europa League de cel puțin 100 lei și cel mult 199 lei

20 jocuri gratuite (promoționale) “SEA OF TREASURES”

Depune o miză single pe un meci din Europa League de cel puțin 200 lei

40 jocuri gratuite (promoționale) “SEA OF TREASURES”

8.

09.04.2021

Miză pe un meci de baschet

Depune o miză pe un meci de baschet live de cel puțin 100 lei și cel mult 199 lei

50 lei Freebet

Depune o miză pe un meci de baschet live de cel puțin 200 lei

100 lei Freebet

9.

10.04.2021

Miză pe meciul de fotbal Real Madrid-Barcelona

Până la începerea competiției sau live, depune o miză, de cel puțin 100 lei pe meciul de fotbal Real Madrid-Barcelona

Până la 50 jocuri gratuite (promoționale) „BREAK THE VAULT” – pentru fiecare 10 lei mizați veți primi un joc gratuit

10.

11.04.2021

Miză pe un meci de fotbal în Premier League

Depune o miză de cel puțin 50 lei pe un meci de fotbal PRE match sau Live în Premier League

Până la 30 jocuri gratuite (promoționale) „SILVER & GOLD” – pentru fiecare 10 lei mizați veți primi un joc gratuit

5.6. Mizele efectuate din compartimentul „Bonus” al contului de joc, sau câștigurile înregistrate din sursele bonus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.5.5.
5.7. Misiunile prevăzute la pct.5.5 sunt misiuni unice și în cazul în care participantul a îndeplinit-o, aceasta nu va mai apărea ca opțiune care poate fi utilizată de acesta, fiind exclusă din compartimentul „Bonusuri” a site-ului www.7777.md. Pentru mizele depuse un cadrul misiunilor pentru care au fost acordate câștiguri promoționale, opțiunea CASH OUT nu este aplicabilă.

6. Stabilirea câștigătorilor
Câștigurile promoționale inclusiv cele sub formă de bonus, acordate conform prevederilor pct.5.2 și 5.5, sunt atribuite fiecărui participant, care a îndeplinit misiunea corespunzătoare sau care a acceptat bonusul (cadou), în termen de 24 ore de la apariția acestui drept conform prevederilor prezentelor Condiții.

7. Acordarea câștigurilor
7.1. Organizatorul va adăuga valoare bonusului acordat în condițiile pct.5.2. la compartimentul „Bonus” al contului de joc al participantului, care poate fi utilizat doar on-line pe site-ul www.7777.md, pentru mize pe competițiile sau evenimentele sportive și, corespunzător, pentru mize de tipul „FREEBET”. În cazul rezultatului pozitiv (în favoarea participantului) câștigul obținut din miza efectuată din sursele bonus (sau „FREEBET”) se transferă din compartimentul „Bonus” în contul de joc al participantului, acesta având dreptul să-l utilizeze la libera discreție.
7.2. Câștigurile promoționale acordate în condițiile pct.5.5. sunt acordate participanților prin notificarea corespunzătoare expediată de organizator la contul de joc al participantului. Câștigurile obținute din jocurile gratuite (promoționale) sau din mizele de tipul „FREEBET” se transferă în contul de joc al participantului, acesta având dreptul să-l utilizeze la libera discreție.

8. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor
8.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.
8.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

9. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

10. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

11. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele  judecătorești competente.

12. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.