CONDIȚII GENERALE

Utilizarea site-ului 7777.md,

participarea la jocurile de noroc pe site-ul 7777.md şi

utilizarea serviciilor prevăzute de site

I. DISPOZIŢII GENERALE

Aceste Condiţii Generale reglementează condiţiile de participare la diverse tipuri de JOCURI ALE LOTERIEI NAŢIONALE A MOLDOVEI, care au loc pe site-ul 7777.md, utilizarea resurselor informaţionale pe site-ul 7777.md, precum şi utilizarea serviciilor oferite pe acest site. Cu acceptarea acestor Condiţii Generale se consideră că utilizatorul sau participantul a încheiat un contract cu S.A. Loteria Naţională a Moldovei, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. C. Tanas, 7, pentru a utiliza site-ului 7777.md şi pentru a participa la jocurile de noroc pe site-ul 7777.md, precum şi pentru a utiliza serviciile oferite pe acest site.

În textul acestor Condiţii generale, termenii şi expresiile indicate în acest paragraf vor avea următoarele semnificaţii:

Participant” / “Utilizator înregistrat - orice persoană fizică înregistrată pentru a participa în conformitate cu aceste Condiţii Generale.

JOCURILE LOTERIEI NAŢIONALEsauJOCURI” — sunt toate jocurile de noroc desfăşurate pe site-ul 7777.md.

„JOCURILE LOTERIEI NAŢIONALE” în sensul acestor condiţii generale includ, dar nu se limitează la acestea, următoarele jocuri:

Datele de identificare — sunt informaţii, inclusiv datele personale ale participantului, depuse în timpul înregistrării pentru participare în conformitate cu secţiunea II a prezentelor reguli în funcţie de forma de înregistrare selectată pentru accesul participantului la contul său.

„Identificarea participantului - identificarea sistemului de înregistrare a contului, în baza datelor de identificare prezentate personal de către participant sau de reprezentantul acestuia, instituţiei de plată, în scopul accesării cu succes al acestui cont.

Sistem - creat şi menţinut de Loteria Naţională, un sistem central automatizat de înregistrare computerizată, identificarea, participarea la JOCURILE LOTERIEI NAŢIONALE, accesul la care se realizează personal de către participant.

Site - Website-ul 7777.md, care oferă posibilitatea de a avea acces la informaţii sau pentru utilizarea serviciilor, este proprietatea LOTERIEI NAŢIONALE.

„Contul înregistrat - sau pur şi simplu “Cont” - este creat de participant la înregistrarea unui profil de consumator pe site, inclusiv un identificator personal (numele utilizatorului) şi o parolă, în conformitate cu aceste condiţii generale.

„Accesul la contul de înregistrare - înseamnă că a fost accesat cu succes contul înregistrat al participantului site-ului - personal.

Eveniment aleatoriu - un eveniment irezistibil și imprevizibil de natură neobişnuită, care nu a putut fi luat în considerare la data încheierii contractului şi la apariţia căruia devine imposibilă furnizarea de servicii.

„Conţinut” - este orice text, imagine, sunet, video, multimedia sau alt conţinut audio şi/sau video, link electronic sau orice alt material sau informaţii, inclusiv opinie exprimată şi/sau declaraţii publicate pe site şi stocate pe serverul furnizorului de servicii, pentru păstrarea informaţiilor externe accesate prin intermediul site-ului.

„Acţiuni ilegale” - acţiuni şi/sau inacţiuni, care prejudiciază persoanelor care utilizează reţele şi servicii de informaţii electronice, inclusiv expedierea mesajelor comerciale nesolicitate prin încălcarea legislaţiei în vigoare (spam), supraîncărcarea canalelor (Flood), accesul la resurse cu utilizarea dreptului şi parolelor altor persoane, achiziţionarea ilegală, utilizarea perturbărilor de sistem pentru propriile interese sau pentru alte persoane sau obţinerea de informaţii, încălcarea funcţionării normale a altor utilizatori de internet sau a altor reţele de comunicaţie electronică, comiterea de acţiuni care pot fi clasificate drept infracţiuni, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorarea sau distrugerea proprietăţii altor persoane prin accesul neautorizat la sistemele computerizate sau matrice de informaţii, fraudarea computerizată, introducerea unui virus informatic în programul de calculator sau un sistem de tip „cai troieni”, sisteme de control la distanţă ş.a., precum şi oricare alte acţiuni care pot fi atribuite la categoria de infracţiuni sau infracţiuni administrative în conformitate cu legislaţia Moldovei.

„Operator de sistem” - este compania „NGM Company” SRL, adresa juridică mun. Chișinău, str. Uzinelor, 7, care își desfășoară activitatea în conformitate cu clauzele Contractului de Parteneriat Public Privat nr.1/09 din 23.04.2018 și Legii nr.291 din 16.12.2016, cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

II. ÎNREGISTRAREA.

Un participant la JOCURILE LOTERIEI NAŢIONALE poate fi orice persoană fizică adultă, cu exercițiu de capacitate deplină, care se află în Sistemul de localizare geografică, cu reşedinţa la o adresă IP în Republica Moldova, care s-a înregistrat pentru a participa la oricare dintre jocurile indicate în această secţiune.

Se permite doar o singură înregistrare a unei persoane.

Utilizarea site-ului şi înregistrarea pe acesta este voluntară.

Utilizatorul trebuie să se înregistreze personal. Potrivit Loteriei Naţionale / Organizatorului /, se consideră că înregistrarea a fost efectuată personal.

La înregistrare, utilizatorul / participantul confirmă acordul său la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Loteria Națională și Operatorul de Sistem, în conformitate cu art.5 din Legea nr.133 din 08.07.2011, privind protecția datelor personale.

Prezentarea datelor pentru înregistrare.

Înregistrarea se face de către participantul care îşi introduce datele sale:

Informaţii pentru accesarea site-ului:

E-mail;

Parolă;

Repetarea parolei;

Date personale:

Numele;

Prenumele;

Codul de identificare (IDPN);

Numărul de telefon;

Data naşterii;

Sexul;

În timpul înregistrării pentru participare, orice participant trebuie să prezinte date de identificare veridice. Cu acelaşi cod de identificare (IDPN), numărul de identificare al identităţii sau adresa de E-mail, poate fi înregistrat doar un singur cont pentru a participa la JOCURILE “LOTERIEI NAŢIONALE”. Orice participant poate înregistra doar un singur cont, pentru a participa la JOCURI, indiferent de datele pe care le-a prezentat în timpul înregistrării.

Utilizatorul trebuie să completeze fornularul de înregistrare prezentat conștiincios. Participantul completează formularul de înregistrare indicat pe site şi prezintă un cod de identificare (IDPN) sub formă de date de identificare. Nu se permite înregistrarea persoanelor care nu dispun de un cod de identificare (IDPN) sau care au completat formularul de înregistrare cu un cod de identificare (IDPN) inexistent.

Procedura de înregistrare.

După completarea tuturor câmpurilor, selectarea parametrilor corespunzători şi activarea butonului „Înregistrare”, se consideră că s-a făcut o solicitare de înregistrare. După primirea cererii de înregistrare, organizatorul procesează datele.

Înregistrarea prin intermediul site-ului poate fi realizată doar în cazul în care adresa IP prin care se înregistrează participantul este localizată geografic pe teritoriul Republicii Moldova. Orice participant care a înregistrat o adresă IP localizată pe teritoriul Republicii Moldova poate avea, de asemenea, acces la contul său şi la adresa IP localizată în afara Republicii Moldova, doar după prezentarea datelor de identificare pentru verificare, pe care sistemul le cere automat.

La adresa de E-mail indicată de către participant, va fi trimis un e-mail cu linkul sau codul de confirmare (activare). Pentru finalizarea cu succes a activării, este necesar să fie efectuate acţiunile specificate în mesaj. La executarea acestora, înregistrarea se consideră finalizată cu succes.

Organizatorul are dreptul să refuze înregistrarea utilizatorului în cazul în care un alt utilizator deja înregistrat a indicat date identice (integral sau parţial).

Organizatorul informează utilizatorul privind finalizarea înregistrării într-un timp rezonabil.

După finalizarea cu succes a înregistrării, sistemul stochează datele adresei IP cu care participantul s-a înregistrat.

Suspendarea înregistrării.

Indiferent de modul în care a fost efectuată înregistrarea, aceasta poate fi încheiată de către participant în orice moment cu respectarea condiţiilor indicate mai jos. Suspendarea înregistrării necesită implementarea sau accesul personal al participantului la contul său, de unde se activează opţiunea prevăzută în sistem prin selectarea butonului stop acces”.

După selectarea opţiunii de suspendare a înregistrării participantului, administratorii site-ului opresc accesul acestuia la sistem şi din acest motiv, participantul nu poate accesa sistemul printr-un cont deschis. Informaţiile despre jocuri sunt stocate de organizator timp de 5 ani.

Modificarea datelor de identificare.

Modificarea datelor de identificare, parolei şi telefonului poate fi efectuată de participant prin accesarea contului său pe site. La modificarea datelor personale, se păstrează toate procedurile în conformitate cu Politica de protecţie a informaţiilor cu caracter personal.

O condiţie obligatorie pentru modificarea datelor de identificare este accesul personal al participantului la contul de înregistrare.

În scopul protecţiei maxime a contului de înregistrare, participantul are dreptul să solicite angajaților LOTERIEI NAŢIONALE sau a Operatorului de Sistem să iniţieze o nouă procedură de verificare, pentru a modifica datele (inclusiv parola) pentru accesarea contului.

În cazul în care aţi uitat parola pentru accesul la un cont deja confirmat, participantul are dreptul să primească o nouă parolă prin adresa de e-mail, indicată în procesul de înregistrare.

În cazul neprezentării datelor cu caracter personal indicate în formularul de înregistrare, organizatorul are dreptul să refuze înregistrarea.

CâştigulParticiparea la tragerea la sorţi pentru jocurile TV ale Loteriei Naţionale”.

Acesta oferă jucătorilor posibilitatea de a participa la tragerea la sorţi pentru participarea la jocurile naţionale de loterie TV (jocuri TV), pentru a câştiga premiul în bani sau recompensă.

Participanţii cu bilete câştigătoare în „Participarea la tragerea la sorţi pentru jocurile TV ale Loteriei Naţionale” trebuie să-şi prezinte biletul câştigător şi anume să-l includă în procedura de tragere la sorți pentru jocurile TV, prin înregistrarea unui cod unic al biletului pentru verificarea acestuia.

- prin intermediului site-ului 7777.md; sau

- prin apelarea la numărul de telefon 022-333-777, participantul informează numele şi locul de reşedinţă, iar prin intermediul tastaturii, raportează codul biletului.

După înregistrarea codului unic, prin intermediul oricăror dintre metodele specificate mai sus, participantul este inclus în tragerea la sorţi pentru participarea la jocurile TV. Se consideră că înregistrarea pentru tragerea la sorţi este predispusă pentru jocurile TV, care nu au fost desfăşurate până la data înregistrării.

Odată ce a fost înregistrat, un cod unic nu mai poate fi înregistrat din nou.

La tragerea la sorţi pentru participarea la jocurile TV, participă toate biletele câştigătoare prezentate (înregistrate) în “Participarea la tragerea la sorţi pentru jocurile TV ale Loteriei Naţionale”.

Prin intermediul unui dispozitiv special – un aparat pentru determinarea combinaţiilor câştigătoare, creat de un sistem informatic şi un generator de numere aleatorii între toate codurile de înregistrare şi participanţii înregistraţi anterior, pentru a participa la tragerea la sorţi în jocurile TV, se determină câştigătorii care sunt invitaţi în studio, unde se determină câştigătorii jocurilor TV.

Dispozitivul special corespunde cerinţelor standardelor Legii nr.291 din 16.12.2016 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

După încărcarea codurilor participantului, după cum este indicat în paragraful anterior, Organizatorul contactează prin intermediul numărului de telefon prezentat de persoană la prezentarea/înregistrarea câştigului, în conformitate cu datele indicate în profilul participanţilor. În cazul în care nu există posibilitatea de a lua legătura telefonică cu participatul (participanţii), numărul specificat atunci prin 3 seturi timp de 5 minute, dispozitivul trage la sorţi încă 5 participanţi suplimentari. Organizatorul jocului realizează conexiunea telefonică cu primul participant suplimentar selectat, atunci după 3 convorbiri consecutive în decurs de 5 minute se efectuează căutarea celui de-al doilea participant suplimentar, selectat în modul descris mai sus. În acelaşi mod se face şi selectarea celui de-al treilea, al patrulea şi al cincilea participant suplimentar, şi tranziţia la conexiunea telefonică cu unul dintre ei în ordinea alegerii lor. Organizatorul jocului informează în prealabil participanţii privind data desfăşurării jocurilor naţionale TV de loterie.

În funcţie de modul adecvat de prezentare/primire a câştigului, dreptul de a participa la jocurile TV îl are:

persoana al cărui nume a fost menţionat/prezentat la data transferării câştigurilor, la “Participarea în tragerea la sorţi pentru jocurile TV ale Loteriei Naţionale” şi este înregistrat pentru tragerea la sorţi, indiferent cine a fost proprietarul/purtătorul biletului care oferă dreptul pentru câştigul respectiv;

Persoana al cărui nume este indicat pentru conexiune telefonică, indiferent cine a fost proprietarul/purtătorul biletului, care oferă dreptul pentru câştigul respectiv;

La prezentarea câştigului conform procedurii descrise mai sus se consideră că a fost primit.

VIII. REGULILE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu cerinţele Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Loteria Naţională a Moldovei și Operatorul de Sistem nu poartă răspundere şi nu se obligă să plătească despăgubiri persoanei ale cărei date personale au fost folosite de altă persoană, indiferent dacă a fost el de acord cu aceasta. Loteria Naţională și Operatorul de Sistem nu poartă, de asemenea, răspundere pentru situaţiile în care participantul informează unor părţi terţe numele de utilizator şi parola sau dacă acesta dezvăluie identitatea sau numele său unui terţ.

Fiecare participant are dreptul de a accesa şi modifica datele sale personale în modul prevăzut de Politica de confidenţialitate şi Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

Orice persoană care a descoperit faptul că datele sau persoanele au fost sau ar putea fi folosite de părţi terţe pentru înregistrarea pe site, poate spune acest lucru Loteriei Naţionale și Operatorului de Sistem.

Persoana care presupune că datele sale personale pot fi utilizate fără acordul său de către altă persoană, poate solicita ca Loteria Naţională sau Operatorul de Sistem să interzică înregistrarea cu aceste date.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt deja utilizate de un terţ, atunci persoana ale cărei date au fost utilizate ilegal are dreptul să solicite de la Loteria Naţională sau Operatorul de Sistem să interzică utilizarea înregistrării, prezentând dovezi concludente privind incoerenţele de date în formularul de înregistrare cu statutul respectiv, utilizând identitatea acesteia unei părţi terţe. În aceste cazuri, Loteria Naţională sau Operatorul de Sistem are dreptul de a stabili criteriile de credibilitate a dovezilor şi concordanţa acestora la un caz specific.

Acţiunile în conformitate cu paragrafele precedente se desfăşoară personal sau printr-un mandatar cu o procură legitimă.

IX. DREPTURILE DE AUTOR. DREPTUL PENTRU UTILIZARE EXCLUSIVĂ.

Toate părţile site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la design, programe informatice (software), baze de date, text, imagini, grafice, informaţii, interfaţă, precum şi drepturile acestora aparţin exclusiv Loteriei Naţionale și se supun drepturilor de autor în conformitate cu prevederile Legii nr.139 din 02.07.2010 cu privire la dreptul de autor şi drepturilor conexe, protejate de aceasta.

Loteria Naţională are, de asemenea, dreptul la texte şi alte informaţii publicate pe site. Utilizarea acestor informaţii de părţi terţe se permite doar în limitele legislaţiei şi sub rezerva acordului scris în prealabil al titularilor şi achitarea despăgubirii declarate, cu excepţia cazurilor prevăzute de aceste regulamente.

Participantul îşi ia angajamentul să nu utilizeze (cu excepţia cazurilor prevăzute de Regulamente), să nu reproducă, să nu modifice şi să nu realizeze acţiuni interzise de lege în legătură cu oricare parte sau cu întregul conţinut al site-ului.

Participanţii pot utiliza resursele site-ului doar în limitele legislaţiei şi acestor Condiții Generale.

Organizatorul are dreptul sau deţine dreptul exclusiv pentru texte şi alte informaţii afişate pe site. Utilizarea acestora de către părţi terţe se permite doar în limitele legislaţiei şi după acordul scris în prealabil de către Loteria Naţională și Operatorul de Sistem.

Utilizatorul se angajează să utilizeze (cu excepţia cazurilor prevăzute în Condiţiile Generale), să nu reproducă, să nu modifice şi să nu realizeze acţiuni interzise de lege în legătură cu oricare parte sau cu întregul conţinut al site-ului.

Participantul poate utiliza resursele site-ului doar în limitele legislaţiei şi acestor Condiții Generale.

Utilizatorul este de acord şi acordă Organizatorului dreptul exclusiv gratuit de a utiliza informaţiile pe care acesta le-a publicat pe site, inclusiv şi în cazurile în care se află sub protecţie în conformitate cu Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Organizatorul dispune de toate competenţele care decurg din dreptul exclusiv de utilizare şi de exercitare a acestuia în limitele legislaţiei.

Х. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI și UTILIZATORULUI. UTILIZAREA SITE-ULUI.

Organizatorul are dreptul:

1. în orice moment să modifice, să completeze, să întrerupă utilizarea jocurilor, serviciilor, elementelor acestora, conţinutul site-ului în general sau o anumită parte a acestuia, participarea în jocuri în general sau împotriva unui anumit participant sau grup de participanţi. Acest drept poate fi exercitat fără notificare prealabilă;

2. să limiteze sau să suspendeze accesul la conţinutul site-ului, jocurilor sau serviciilor pentru toţi sau unul dintre participanţi. Acest drept poate fi exercitat fără notificare prealabilă;

3. să rezilieze, să limiteze sau să interzică temporar sau permanent accesul la site, servicii, jocuri sau cont şi în consecință la contul de joc (al clientului/utilizatorului), al participantului care a încălcat condiţiile şi regulile obligatorii de joc sau care a încălcat Termenii şi condiţiile generale, precum şi alte prevederi suplimentare şi specifice postate pe site.

4. să organizeze jocuri şi loterii pentru distribuirea premiilor suplimentare: bănești și materiale.

Site-ul poate utiliza anumite date ale utilizatorului care a acceptat aceste Condiţii Generale. Oricare deschidere a paginii pe site are sens pentru declararea acceptării acestor Termeni şi obligaţii, pentru respectarea acestora. Momentul iniţial de utilizare a site-ului este înregistrarea utilizatorului pe www.7777.md, inclusiv la încărcarea paginii iniţiale. Finalul utilizării site-ului (părăsirea site-ului) – este momentul în care utilizatorul a închis toate paginile pe care le-a folosit pe site. Termenii şi condiţiile generale sunt valabile pentru utilizatori de la lansare până la închiderea site-ului. În cazul în care serviciul prevăzut de site poate fi folosit fără a fi necesar ca utilizatorul înregistrat să fie prezent pe site în regimul real, Condiţiile Generale sunt valabile pentru el pe parcursul perioadei de utilizare.

Utilizatorul asigură din contul său o configuraţie computerizată de lucru, un sistem de operare şi acces la internet pentru a lucra cu site-ul.

Organizatorul nu poartă răspundere pentru imposibilitatea utilizatorilor de a utiliza acest site şi serviciile acestuia din orice motiv care nu depinde de Administrator.

În utilizarea site-ului şi serviciilor acestuia, utlizatorul trebuie să respecte regulamentele aplicabile, regulile comportamentului etic pe internet, regulile morale, decenţa şi condiţiile generale.

Utilizatorul nu se obligă să efectueze acţiuni care constituie o intervenţie ilegală în programele informatice, care asigură funcţionarea site-ului, inclusiv interferenţa serverului sau reţelei conectate la un server sau site.

Utilizatorul se obligă să nu utilizeze aceste servicii pentru publicarea informaţiilor sau indignarea sub orice formă şi mod, declaraţii care conţin: - intoleranţă naţională, religioasă, politică, rasială şi etnică; - insulte şi / sau calomnii la adresa oricăror persoane; - ameninţarea vieţii şi integrităţii omului; - recursuri pentru comiterea de infracţiuni; recursuri pentru schimbarea forţată a sistemului de stat stabilit; - mesaje publicitare; - informaţii secrete sau alte informaţii protejate; - propuneri pentru încheierea tranzacţiilor comerciale; - informaţii privind confidenţialitatea părţilor terţe; - orice informaţii care contravin legislaţiei, regulilor moralei şi decenţei;

În cazul nerespectării acestor obligaţii, Organizatorul are dreptul de a interzice imediat accesul la declaraţia respectivă şi de a suspenda temporar sau definitiv accesul utilizatorului la servicii sau site. Criteriile de evaluare a declaraţiei se stabilesc la discreţia Organizatorului. Organizatorul nu poartă răspundere faţă de utilizatori pentru declaraţiile incorecte ale utilizatorului şi publicarea acestora pe site.

XII. DISPOZIŢII FINALE.

Toate pretențiile/ plângerile participanţilor urmează a fi expediate către Loteria Naţională sau Operatorului de Sistem la următoarea adresă: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3, telefon: 022-333-777, sau pe site-ul www.7777.md.

Jocurile sunt desfăşurate în conformitate cu Legea nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea loteriilor de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei”, aprobat de către Agenția Servicii Publice la data de 08.10.2018.

Aceste reguli pot fi modificate în mod unilateral de către Loteria Naţională în urma coordonării cu Operatorul de Sistem. Modificările intră în vigoare de la data publicării acestora pe site.

Toate întrebările privind participarea la jocul de loterieLoteria Naţională”, precum şi regulile de joc sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea loteriilor de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei” și a Regulilor Generale de organizare și desfășurare a loteriilor de S.A.„Loteria Națională a Moldovei, aprobate de către Agenția Servicii Publice la data de 08.10.2018.

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LOTERIILOR DE CĂTRE S.A. ,,LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI