DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.43. (1) În cazul contradicțiilor dintre normele generale și normele speciale din prezentele Reguli, prioritate se vor da normelor speciale.

(2) Organizatorul poate stabili condiții suplimentare, menite să detalieze, să clarifice sau să introducă elemente noi, neprevăzute de prezentele Reguli, cu condiția ca respectivele condiții să nu contravină prevederilor legislației în vigoare.

(3) Condițiile stabilite la alin.(1) intră în vigoare în momentul publicării pe site-ul www.7777.md.