CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „BONUS DE PAȘTE”

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„BONUS DE PAȘTE”

1.Organizatorul Campaniei promoționale

Organizatorul Campaniei promoționale „BONUS DE PAȘTE (în continuare Campanie promoțională sau Campanie) este Compania „NGM Company” SRL, IDNO 1018600017105, adresa de corespondență MD-2025, mun. Chișinău, str. Arborilor, 17/2 – partener privat al S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

2.Perioada de desfășurare a Campaniei promoționale

Campania promoțională se desfășoară în perioada 26 aprilie 2021 – 09 mai 2021, din contul veniturilor proprii ale Organizatorului.

3.Participanții la Campania promoțională

La Campanie pot participa persoanele fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, care au atins vârsta de 18 ani, au domiciliul sau reședință pe teritoriul Republicii Moldova, dețin un cont de joc pe site-ul www.7777.md și este selectat de Organizator.

4.Bonusurile/ofertele oferite în cadrul Campaniei promoționale

4.1. În cadrul Campaniei promoționale pot fi oferite unul din următoarele bonusuri/oferte:

a) Bonus depozit (jocuri promoționale) – în cazul în care participantul efectuează un depozit (alimentarea contului de joc) care depășește suma stabilita în prealabil de organizator în ofertă, acestuia îi vor fi acordate jocuri gratuite, conform ofertei înaintate. Dacă participantul a făcut depozitul până la accesarea bonusului, este necesar să efectueze un nou depozit în termenul indicat;

b) Bonus depozit (bani pentru joc) – în cazul în care participantul efectuează un depozit (alimentarea contului de joc) care depășește suma stabilita în prealabil de organizator în ofertă, acestuia îi vor fi acordate surse bonus (bani pentru joc), conform ofertei înaintate, pentru prima sumă depusă în contul de joc după acceptarea ofertei. Dacă participantul a făcut depozitul până la accesarea bonusului, este necesar să efectueze un nou depozit în termenul indicat;

c) Cashback – în cazul unui bonus de tipul Cashback, participantului îi vor fi acordate surse bonus pentru jocurile promoționale sau mizele la competițiile și evenimentele sportive, în cuantumul stabilit de organizator. Cashback –ul se calculează având în vedere mizele efectuate (Biletele electronice + Pariuri) pentru ziua calendaristică precedentă, după următoarea formulă:

Dacă (Mizele - Câștigurile) > 0 (zero), Bonusul = (% Cashback stabilit de organizator) * (Mizele - Câștigurile).

Suma minimă a Cashback -ului este de 2 lei suma maximă 10 000 lei.

d) Freebet – în cazul unui bonus de tipul Freebet, participantului îi vor fi acordate mize de tipul Freebet (pentru sport), având la bază toate câștigurile înregistrate pe parcursul zilei (inclusiv cele obținute până la acceptarea bonusului, precum și pentru care a fost utilizată opțiunea CASHOUT) pentru mizele depuse în cadrul competițiilor și evenimentelor sportive. În cazul înregistrării unui câștig conform ofertei înaintate de organizator, participantul va obține un Freebet corespunzător ofertei înaintate.

Exemplul 1:

Participantului îi este înaintată următoarea ofertă: Pentru câștigurile urmare pariurilor la competițiile și evenimentele sportive de cel puțin 100 lei primiți un Freebet de 50 lei;

  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 80 lei – acesta nu va primi Freebet;
  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 100 lei – acesta va primi un Freebet în valoare echivalentă a 50 lei;
  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 250 lei – acesta va primi un Freebet în valoare echivalentă a 50 lei.

Exemplul 2:

Participantul deja are un câștig de 50 lei ca rezultat al unui pariu la competițiile și evenimentele sportive și îi este înaintată următoarea ofertă: Pentru câștigurile urmare pariurilor la competițiile și evenimentele sportive de cel puțin 200 lei primiți un Freebet de 100 lei;

  • Dacă participantul va înregistra câștiguri în sumă de 149 lei – acesta nu va primi Freebet;
  • Dacă participantul va înregistra câștiguri în sumă de 150 lei – acesta va primi un Freebet în valoare echivalentă a 100 lei.

e) Surse bonus pentru joc (bilete promoționale) – în cazul bonusului respectiv participantului îi vor fi acordate surse bonus pentru joc care vor fi utilizate exclusiv pentru procurare biletelor promoționale. Se vor lua în calcul toate câștigurile înregistrate de jucător în cadrul jocurilor electronice de loterie momentană, în ziua în care bonusul va fi activ (inclusiv cele înregistrate până la acceptarea ofertei bonus).

Exemplul 1:

Participantului îi este înaintată următoarea ofertă: Pentru câștigurile la biletele electronice de loterie momentană de cel puțin 100 lei primiți surse bonus pentru joc (bilete promoționale) de 20 lei;

  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 99 lei – acesta nu va primi sursele bonus;
  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 100 lei – acesta va primi 20 lei surse bonus pentru joc;
  • Dacă participantul are deja câștiguri în sumă de 3000 lei – acesta va primi 20 lei surse bonus pentru joc.

Exemplul 2:

Participantul are deja câștiguri în sumă de 50 lei ca rezultat al unor mize la biletele electronice de loterie momentană și îi este înaintată următoarea ofertă: Pentru câștigurile urmare unor mize la biletele electronice de loterie momentană de cel puțin 200 lei primiți surse bonus pentru joc (bilete promoționale) de 100 lei;

  • Dacă participantul deja are câștiguri în sumă de 149,99 lei – acesta nu va primi sursele bonus;
  • Dacă participantul deja are câștiguri în sumă de 150 lei – acesta va primi 100 lei surse bonus pentru joc.

f) Participare la extragere suplimentară sau Bonus pentru joc – Organizatorul va oferi participanților selectați șansa de a participa la o extragere suplimentară de surse bonus: 10 x 1000 lei și 20x500 lei Bonus sau Bonus pentru joc. Un participant poate primi numai un tip de bonus dintre cele indicate în prezentul punct.

g) Jocuri bonus – oferite aliator la discreție Organizatorului, fără careva condiții suplimentare.

5.Desfășurarea Campaniei promoționale

5.1. Organizatorul Campaniei promoționale, având o abordare individuală pentru fiecare utilizator al site-ului www.7777.md, va oferi, pe durata Campaniei, participanților selectați, șansa să obțină un Bonus în conformitate cu prevederile pct.4 din prezentele Condiții.

5.2. Participanții selectați vor primi, zilnic, un mesaj informativ cu propunerea de a selecta, din „Coșul de cadouri”, unu din cele 4 ouă, în care se va afla un Bonus/ofertă din cele oferite/înaintate în cadrul Campaniei. Campania începe la 26 aprilie 2021 ora 10.00, ulterior „Coșul de cadouri” se va activa zilnic la ora 00.00 și va rămâne activ până la ora 23.59.59.

5.3. În cazul în care participantul găsește, în „Coșul de cadouri” mențiunea despre participare la extragere, acesta este înregistrat automat la o extragere suplimentară de surse bonus: 10 x 1000 lei și 20x500 lei Bonus.

5.4. Extragerea suplimentară de surse bonus: 10 x 1000 lei și 20x500 lei Bonus va avea loc nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din momentul expirării termenului limită prevăzut la pct.2 din prezentele Condiții, prin intermediului generatorului de numere aleatorii deținut de Organizator.

5.5. Orice sume oferite în calitate de „Bonus”, conform prezentelor Condiții, vor fi transferate în contul de joc nemijlocit doar după efectuarea unui rulaj de x20 în jocurile promoționale, sau de x5 în cazul mizelor pentru competițiile și evenimentele sportive.

6. Utilizarea bonusurilor și a câștigurilor

6.1. Bonusurile acordate în conformitate cu prezentele Condiții nu pot fi înlocuite cu bani sau alte valori și urmează a fi utilizate în termen de 24 ore de la acordare. Transferul bonusului către terți nu este permis.

6.2. Suma câștigurilor obținute ca rezultat a îndeplinirii condițiilor bonusului se transferă în contul de joc al participantului, care ulterior va putea fi utilizată ca taxă de participare la jocurile de noroc. În caz de solicitare de retragere a câștigurilor obținute ca rezultat a îndeplinirii condițiilor bonusului, pentru mijloacele bănești solicitate spre retragere se voraplica prevederile Codului Fiscal privind impozitarea jocurilor electronice.

7. Încălcări și modul de soluționare a litigiilor

7.1. În caz de suspiciune rezonabilă de încălcare a prezentelor Condiții, participanții pot notifica Organizatorul despre aceste încălcări la următoarea adresă de e-mail: officemanager@ngm.md.

7.2. Nu pot participa la Campanie, urmând să fie descalificați, angajații Organizatorului.

8. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanții la Campania promoțională vor fi utilizate doar în conformitatea cu prevederile prezentelor Condiții. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților în limita prezentelor Condiții și ale actelor normative aplicabile. Organizatorul poate utiliza, în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, imaginea și/sau numele contului de Facebook a câștigătorului.

9. Condițiile de desfășurare a Campaniei promoționale se publică pe pagina web www.7777.md.

10. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțelejudecătorești competente.

11. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.