REGULILE DE PARTICIPARE LA JOCUL ”GHEATA DE AUR”

Pe site-ul www.7777.md

1.1. Aceste reguli stabilesc condițiile și modul de desfășurare a jocului ”GHEATA DE AUR” (denumit în continuare ”Joc special” sau ”Gheata de aur”), destinat distribuirii câștigurilor suplimentare, în sensul art. 6.5 din ”Regulile jocului electronic de pariuri la competițiile/evenimentele sportive, confirmate de către Agenția Servicii Publice în data de 25 iunie 2019”.

1.2. Câștigurile în Jocul special sunt asigurate de către Organizator.

2.1. Jocul special se desfășoară în decursul perioadei anunțate direct pe site-ul https://7777.md/sport7/.

2.2. În Jocul special ”Gheata de aur” va fi înmânat premiul bănesc în sumă de 5 000 (cinci mii) de lei;

3. La Jocul special pot lua parte numai jucători apți, care au împlinit vârsta majoratului și care dispun de un cont pe site-ul 7777.md, înregistrat pe numele lor.

4.1. Pentru a participa la joc, în scopul obținerii câștigului suplimentar, participantul înregistrat trebuie să-și acceseze profilul de joc/contul de joc de pe site-ul 7777.md și să facă o prognoză EXACTĂ în trei meciuri sportive, indicate de către Organizator și care sunt grupate în colonița specială a bonusurilor.

4.2. Participantul este obligat să facă o prognoză privind rezultatul exact în toate cele trei meciuri sportive din colonița specială, în perioada indicată la punctul 2.1.

4.3. Mizele făcute cu mijloace financiare reale pe rezultatele/finalitatea unuia sau la toate cele trei meciuri sportive nu influențează prognozele și mizele făcute pentru aceleași meciuri sportive, incluse în colonița specială și care nu participă la Jocul special.

5.1. Momentul inițial și final pentru particpare la joc/prognozare a rezultatelor meciurilor sportive incluse în colonița specială sunt stabilite de către Organizator și se publică pe site-ul 7777.md.

5.2. În perioada indicată la punctul 2.1, Participantul are dreptul la o participare la Jocul special.

6. Rezultatele meciurilor sportive sunt stabilite conform rezultatelor oficiale ale meciurilor în cauză. Prognozele privind finalitatea meciurilor trebuie să fie indicate sub forma de REZULTATE EXACTE (numărul golurilor marcate de către ECHIPA GAZDĂ: numărul golurilor macate de ECHIPA OASPEȚILOR). REZULTATUL EXACT este stabilit conform timpului de bază (90 de minute, standard pentru meciurile de fotbal).

7. Dacă toate cele trei prognoze ale participantului, privind rezultatele celor trei meciuri sportive din colonița ”Joc special” vor fi corecte, după anunțarea rezultatelor acestor meciuri, participantul primește câștigul indicat la punctul 2.2.

8.1. În cazul în care există mai mult de un câștigător cu prognoze corecte privind meciurile de fotbal incluse în colonița specială, mărimea câștigului suplimentar, stabilit de Organizator conform punctului 2.2., este împărțită egal între jucătorii care au prezis corect rezultatele meciurilor din colonița specială.

8.2. Dacă niciun participant la Jocul special nu a oferit o prognoză corectă privind meciurile incluse în colonița specială, câștigul suplimentar, stabilit de Organizator, nu este distribuit.

8.3. În cazul anulării unuia sau mai multor meciuri din colonița specială, Organizatorul își rezervă dreptul să oprească jocul și să nu ofere câștigul indicat.

9. Câștigul din urma participării la Jocul special este transferat pe contul de joc de pe site-ul 7777.md al participantului care l-a obținut.

10.1 Organizatorul nu poartă responsabilitate și este în drept să refuze acordarea câștigului în oricare dintre cazurile următoare:

  • Participantul este minor sau inapt și/sau nu corespunde unor alte prevederi ale Legii privind jocurile de noroc sau Regulile jocului electronic de pariuri la competițiile/evenimentele sportive, publicate pe site-ul 7777.md;
  • Participantul nu a prezentat documentele și datele necesare pentru primirea câștigului;
  • Participantul refuză să completeze documentele necesare, prezentate de către reprezentantul Organizatorului.

10.2. În oricare dintre cazurile enumerate mai sus, participantul pierde dreptul de a primi câștigul.

11. Luând parte la jocul pentru obținerea câștigului suplimentar, se consideră că fiecare particpant a făcut cunoștință și a acceptat prezentele Reguli.

12. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice numărul evenimentelor sportive din colonița specială, precum și numărul și mărimea câștigului suplimentar distribuit.

13. Organizatorul își rezervă dreptul să introducă modificări în prezentele Reguli.

14. Prezentele Reguli intră în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.7777.md.