Ciclism (Pe pistă & Rutier)

1) Determinarea rezultatului ofertelor se va baza pe ciclistul/echipa care obține cea mai înaltă poziție la finalul etapei/evenimentului.

2) Factorul decisiv la determinarea rezultatului pariurilor va fi plasarea cea mai bună la evenimentul specificat conform prezentării organizației oficiale la momentul prezentării pe podium, ignorându-se descalificările ulterioare, modificarea rezultatului oficial, etc.

3) Toate pariurile „Head to Head", „Peste/Sub" având ca subiect performanța a unuia sau a mai multor cicliști la un eveniment/etapă sunt considerate valabile cu condiția ca toți cicliștii prezentați să participe la startul respectivului eveniment/etapă și cel puțin unul să finiseze respectivul eveniment/etapă.

4) Pariurile referitoare la rezultatul după terminarea unui eveniment necesită ca terminarea completă a respectivului eveniment ca să fie considerată realizată complet și rezultatul declarat, în caz contrar pariurile vor fi declarate nule, cu excepția cazului în care rezultatul este deja stabilit. În cazul în care numărul complet de etape ale unui eveniment nu sunt finalizate pe deplin sau dacă organizatorii decid să elimine rezultatele de la anumite etape din calculul rezultatului oficial, atunci pariurile vor fi considerate valabile dacă numărul de etape excluse nu depășește 25% din numărul de etape pre-stabilite (fără prolog) la începutul competiției.

5) Toate pariurile vor fi considerate a fi valabile cu condiția ca Evenimentul sau etapa respectivă la care se referă pariul să se desfășoare în același an, cu excepția cazului în care se convine altfel.

6) Pariurile pe performanțele într-o anumită etapă rămân valabile indiferent de orice modificare a traseului considerată a fi potrivită de către organizatori și care este aplicată pe parcursul etapei. O excepție la aceasta o constituie cazul în care o etapă are o caracteristică specială (de ex. o etapă de munte) este schimbată de organizatori, înainte de începerea etapei, într-o etapă care are o altă caracteristică predominantă (de ex.: contratimp sau etapă de șes). În aceste cazuri pariurile plasate înainte de anunțarea modificării în conceptul etapei vor fi declarate nule.

Dacă nu este specificat altfel, la un pariu de performanță a echipei/ciclistului de la un eveniment anume (cum ar fi Total victorii de etapă ale Echipei/Ciclistului X în Turul Y) sau ofertele de pariere „Head to Head” care implică performanțele a doi cicliști/două echipe în anumite evenimente, aparițiile din evenimentele care au următoarele denumiri nu vor conta în determinarea rezultatului: Prolog, Contratimp pe echipe.