Baseball

1) Dacă nu este prevăzut diferit, pariurile la Baseball sunt determinate pe baza rezultatului după toate eventualele reprize suplimentare și indiferent de numărul de reprize jucate, după cum sunt declarate de către asociația organizatoare.

2) Un pariu este declarat nul la un meci anulat sau amânat care nu a început sau în cazul în care nu a fost stabilit un rezultat în termen de 12 ore de la ora de start programată.

3) Pariurile „Meci" vor fi declarate nule în cazul unei remize după eventualele reprize suplimentare. Toate celelalte oferte la care se poate determina rezultatul în mod rezonabil (de ex. „Peste/Sub", „Handicap" și „Impar/Par") vor fi determinate conform cu rezultatul după reprizele suplimentare.

4) Pentru ca pariurile să fie valabile, pariurile „Handicap”, „Peste/Sub" și „Impar/Par” necesită terminarea tuturor innings programate sau a cel puțin 8,5 innings dacă echipa gazdă este în avantaj. Aceasta se aplică la toate ofertele cu excepția acelora a căror rezultat a fost decis anterior abandonului și nu mai poate fi modificat indiferent de evenimentele ulterioare.

5) Numele așa numitului pitcher de start nu are relevanță asupra modului în care se determină rezultatul ofertelor.

6) În scop de determinare a rezultatului, pariurile „Prima jumătate" sunt considerate că se referă la rezultatele care apar în urma primelor 5 reprize. Toate cele 5 reprize trebuie să se încheie pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția acelor oferte ale căror rezultate au fost decise înainte de abandon și nu mai pot fi modificate indiferent de evenimentele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.

7) Pariurile „Head to Head" și “Peste/Sub” care implică performanța unuia sau a mai multor jucători în meci/eveniment/turneu sunt considerate a fi valabile cu condiția ca toți jucătorii prezentați să participe la meci/eveniment/turneu la un anumit moment pentru ca pariurile să fie în vigoare.

8) Toate pariurile care se referă la Totalurile colective ale turneului (cum ar fi Run-urile, etc.) vor fi determinate în funcție de statisticile oficiale ale asociației conducătoare. Dacă nu este specificat altfel, valorile cumulative ale acestor pariuri vor include eventualele prelungiri (de ex. reprize suplimentare).