Introducere

1. Introducere

1) Acest set de Termeni și Condiții reglementează utilizarea serviciului de pariuri sportive al [7777.md]. Pentru plasarea unui pariu cu [7777.md], deținătorul contului confirmă că a citit, că a înțeles și că acceptă Termenii și Condițiile ( apasati aici) .

2) Utilizarea serviciului de pariuri sportive se supune reglementărilor impuse de Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, precum și Reguli generale cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor prin intermediul sistemelor electronice.

3) Orice dispută legată, în orice fel, de utilizarea serviciului de pariuri sportive trebuie trimisă prin intermediul poștei electronice la adresa: [help@7777.md]. Dacă răspunsul este considerat a fi nesatisfăcător, se poate trimite o solicitare confidențială de arbitrare. Decizia arbitrilor este definitivă și irevocabilă. Aceasta poate fi introdusă ca o hotărâre judecătorească la orice tribunal dintr-o jurisdicție competentă.

4) [7777.md] își rezervă dreptul de a modifica conținutul și structura site-ului, de a schimba limitele de pariere, limitele de profit și de a modifica sau anula ofertele de pariere în orice moment.

5) [7777.md] poate, în orice moment, să actualizeze, să amendeze, să editeze și să completeze Termenii și Condițiile.

6) Orice referire din Termeni și Condiții la cuvinte/obiecte care apar la singular se aplică și pentru forma de plural. Referințele la gen nu sunt obligatorii și trebuie tratate ca având doar scop informativ.

2. Definiții

1) "Eroarea" este definită ca o greșeală, o greșeală de tipar, o interpretare eronată, o înțelegere eronată, o citire eronată, o traducere eronată, o eroare gramaticală, o problemă tehnică, o eroare de înregistrare, o eroare la tranzacție, o eroare evidentă și clară, forță majoră și/sau similar. Exemplele de erori, includ, fără a se limita la:

a. pariuri acceptate în timpul problemelor tehnice, care în alte situații nu ar fi fost acceptate;

b. pariuri plasate pe evenimente/oferte care au fost deja decise;

c. pariuri pe piețe care conțin participanți incorecți;

d. pariuri plasate la cote care sunt substanțial diferite de cele disponibile pe piața generală la momentul plasării pariului;

e. pariuri oferite la cote care reflectă o stare incorectă a scorului; sau

f. cote care sunt în mod clar incorecte datorită șansei de apariție a evenimentului la momentul plasării pariului.

2) "Pariere cu influență" este un act, interzis de către [7777.md], prin care un Deținător al contului, sau părți care acționează în asociere cu un Deținător al contului, pot să influențeze rezultatul unui meci sau al unui eveniment - direct sau indirect.

3) "Pariere în colaborare" este un act, interzis de către [7777.md], prin care Deținătorii conturilor acționează în asociere pentru a plasa o serie de pariuri la același eveniment sau competiție. Dacă apar dovezi ale acționării în colaborare în acest mod a Deținătorilor conturilor, [7777.md] își rezervă dreptul de a anula respectivele pariuri și/sau să rețină plățile în funcție de rezultatul investigațiilor ulterioare.

3.Acceptarea pariului

1) Un pariu nu este valabil până când nu este validat și afișat în istoricul de pariere al Deținătorului contului. În cazul unei incertitudini privind valabilitatea unui pariu, Deținătorul contului este rugat să verifice pariurile plasate (în așteptare) sau să contacteze Serviciul pentru clienți.

2) Cu excepția cazului în care este acceptat din cauza unei Erori, un pariu rămâne valabil și nu poate fi retras. Este responsabilitatea Deținătorului contului să se asigure că informațiile din pariurile plasate sunt corecte. În nicio situație [7777.md] nu acceptă nici o responsabilitate pentru oricare tip de greșeali (percepute și reale), care apar ca urmare a unei Erori din oricare alt motiv, fără însă a se limita la, prezentarea incorectă a cotelor/obiectelor de pariere.

3) Dacă apare un litigiu cu privire la acceptarea (sau lipsa acesteia) a oricărei tranzacții din contul Deținătorului contului, lista tranzacțiilor din baza de date va fi considerată o dovadă supremă.

4. Limite de pariere și profit

1) [7777.md] își rezervă dreptul de a limita profitul net (profitul rezultat după deducerea mizei) la orice pariu sau combinații de pariuri ale unui singur Deținător al contului la EUR200,000. Această limită poate fi mai mică în funcție de specificul sportului, de ligă și de tipul ofertei de pariere. Pentru mai multe informații vă recomandăm să consultați Limitele specifice sporturilor.

2) Toate selecțiile de pariuri se supun limitelor pre-impuse și/sau setate de către [7777.md], care pot fi mai mici decât limitele menționate. Dacă aceste limite vor fi atinse, Deținătorul contului are dreptul de a cere mărirea acestora printr-o solicitare efectuată prin intermediul platformei(lor) [7777.md]. [7777.md] își rezervă dreptul de a accepta (complet sau parțial) sau de a respinge respectiva solicitare fără nici o notificare prealabilă și fără nici o explicație ulterioară.

3) [7777.md] își rezervă dreptul de a refuza, la discreția sa absolută, total sau parțial, orice solicitare de pariere. Aceasta include posibilitatea ca un „Pariu sistem”, să nu fie acceptat complet datorită mizei sau a combinațiilor incluse în respectivul „Pariu sistem”.

4) [7777.md] își rezervă dreptul de a restricționa sau de a refuza accesul, total sau parțial, la contul utilizatorului, la discreția sa absolută.

5) Toate pariurile plasate prin intermediul oricărei platforme deținute de către [7777.md], inclusiv pariurile care solicită aprobarea manuală, pot fi acceptate cu întârziere, durata de timp putând varia în funcție de caz. O astfel de întârziere va fi stabilită de către [7777.md] la discreția sa absolută.

6) [7777.md] își rezervă dreptul de a reține orice plată și/sau să declare pariurile nule la un eveniment (sau serie de evenimente), dacă există suficiente dovezi că au apărut una din următoarele situații:

a. integritatea evenimentului a fost pusă sub semnul întrebării;

b. prețul/prețurile sau miza totală a fost manipulată;

c. a avut loc o Aranjare a meciului sau meciul este investigat sub pretextul dat.

Dovezile pentru situațiile de mai sus se pot baza pe dimensiunea, volumul sau particularitatea pariurilor plasate prin intermediul oricărei platforme deținute de către [7777.md], pe oricare sau toate canalele de pariere, precum și pe baza informațiilor primite de la alți furnizori de servicii de pariere sau de la organizații recunoscute oficial.

7) Toate cotele oferite pot varia. Stabilirea acestor fluctuații se face la discreția [7777.md]. Pariurile sunt acceptate doar la cotele disponibile pe grila de pariere la momentul acceptării pariului de către [7777.md], indiferent de orice altă pretenție sau publicare anterioară aflată pe site-ul web sau pe orice alt mediu care prezintă alte date.

8) Toate calculele de plată la stabilirea pariurilor se vor face în baza cotelor zecimale, indiferent de formatul afișat/ales în momentul plasării pariului.5. Anularea/Invalidarea pariurilor

1) Un pariu poate fi declarat nul și va fi, în acest caz, acceptat cu o cotă de 1,00.

2) Un pariu efectuat ca un pariu multiplu va rămâne valabil chiar dacă un meci sau un eveniment care face parte din acest pariu multiplu este anulat.

3) 7777.md își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a declara un pariu anulat, în totalitate sau parțial, dacă este evident că oricare din următoarele circumstanțe există:
a. Pariurile au fost oferite, plasate și/sau acceptate datorită unei erori;
b. Pariurile au fost plasate atunci când site-ul web avea probleme tehnice, care au favorizat acceptarea pariului;
c. Pariere cu influență;
d. Pariere în colaborare;
e. Un rezultat a fost influențat de acțiuni ilegale - direct sau indirect;
f. A apărut un anunț public referitor la pariu care modifică semnificativ cotele.

4) Un pariu efectuat ca un pariu multiplu nu va include niciodată două sau mai multe oferte ale căror rezultate pot avea legătură (de ex. Echipa X va deveni campioană și jucătorul Y va deveni golgeterul din campionatul respectiv). Deși [7777.md] va lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de posibilități, în cazul în care acest lucru se întâmplă, [7777.md] își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să declare nule toate părțile din pariul multiplu care includ rezultatele corelate.

5) Pariurile pot fi anulate indiferent dacă evenimentul a fost soluționat sau nu.

6) În plus, toate pariurile plasate (și/sau acceptate) în următoarele circumstanțe vor fi declarate nule:

a. Pariuri înainte de meci
(I) Parierea a fost făcută după ce evenimentul a început;
(II) Parierea s-a efectuat după ce a început un eveniment legat de acesta și în care condițiile s-au putut modifica într-un mod direct și de necontestat.

b. Pariuri live
(I) Parierea efectuată la un preț incorect datorită unei întârzieri sau unor probleme ale acoperirii „Live";
(II) Parierea efectuată la oferte particulare după ce acestea au avut loc, sau după un eveniment care poate fi considerat în mod normal că aduce rezultatul care s-a produs sau urmează să se producă (de ex. pariurile plasate la oferte cum ar fi Numărul total de goluri marcate sau Următorul gol atunci când urmează să se execute un penalty sau acesta a fost acordat);
(III) Parierea efectuată la cote care reprezentau un scor diferit decât cel actual;

6. Declinarea responsabilității (Disclaimer) și Prioritate

1) [7777.md] își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să ajusteze Profitul creditat în Contul Deținătorului contului dacă este evident faptul că Profitul a fost creditat datorită unei erori.

2) Pentru a ajusta orice incorectitudine din soldul Deținătorului contului ca urmare a creditării unor sume datorită unei erori, [7777.md] își rezervă dreptul de a face orice acțiune necesară, fără o notificare prealabilă și în limite rezonabile, pentru ajustarea soldului Deținătorului contului prin inversarea, amendarea sau anularea oricărei tranzacții ulterioare în contul acestuia.

3) Orice plângere/neînțelegere cu privire la determinarea rezultatului oricărei oferte de pariere trebuie să ajungă la [7777.md] în termen de 14 zile de la determinarea inițială pentru a se putea face o investigație completă. Toate celelalte plângeri vor fi avute în vedere doar dacă Deținătorul contului oferă dovezi de necontestat cu privire la o determinare eronată. Astfel de dovezi vor fi luate în considerare doar dacă pot fi atribuite în orice.

4) [7777.md] își rezervă dreptul de a suspenda accesul la cont până când finalizează toate investigațiile pe care le consideră necesare.

5) Aceste reguli sunt aplicabile tuturor tranzacțiilor din secțiunea Pariuri Sportive ale [7777.md] și pot fi suplimentate cu alte Reguli. În caz de ambiguitate, prioritatea trebuie considerată în următoarea ordine:
a) Regulile și condițiile publicate în legătură cu orice ofertă și/sau campanie;
b) Dacă acestea nu sunt concludente, se va face referire la Regulile Generale privind Pariurile Sportive, cu excepția cazului în care este specificat altfel în Regulile Specifice Sportului.

6) În cazurile în care se consideră că aceste Reguli nu sunt concludente, [7777.md] își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, să determine rezultatul ofertelor în funcție de fiecare caz individual, având la bază principiul de echitate, urmărind normele de pariere, obiceiurile și definițiile general acceptate.

7) Adaptările în alte limbi a Termenilor și Condițiilor sau a oricărui alt text care poate fi asociat cu ofertele de pariere sunt realizate doar în scop informativ. Deși s-au luat toate măsurile de prevedere necesare pentru a se asigura o redare cât mai fidelă a Termenilor în limba specifică, [7777.md] nu va accepta nici o răspundere cu privire la orice incompatibilitate între versiunea în limba română și versiunea în oricare altă limbă. În cazul discrepanțelor între varianta în limba română și respectiva traducere, varianta în limba română va fi considerată obligatorie și va constitui baza în care se va determina rezultatul ofertelor.

8) Orice date furnizate sau accesibile în, din sau în legătură cu Cartea sportivă pot fi folosite de către Titularul de Cont exclusiv pentru uz privat, necomercial. Orice utilizare sau încercare de utilizare a acestor date în scopuri comerciale este strict interzisă.

9) [7777.md] are dreptul să pună în aplicare orice prevedere a contractului privind Cartea sportivă împotriva oricărui Titular de Cont.