Reguli

REGULILE de participare în cadrul programului pentru clienții loiali

CLUB VIP – LOTERIA NAȚIONALĂ, în cadrul jocurilor organizate de către ,,Loteria Națională”

I. Termeni generali

Articolul 1. Programul pentru clienții loiali VIP CLUB – LOTERIA NAȚIONALĂ (în continuare denumit „program” sau „club”) este un program organizat de către ”Loteria Națională a Moldovei”(„Organizator”) pentru participanții permanenți la jocurile de noroc, în vederea obținerii de câștiguri bănești sau în formă de bunuri materiale/ călătorii și alte câștiguri suplimentare, prin intermediul participării în cadrul unor jocuri suplimentare („jocuri”).

Articolul 2. Jocurile se desfășoară și câștigurile se oferă în conformitate cu prevederile art.17-19 a „ Regulilor generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A.„Loteria Națională a Moldovei” și a regulilor de joc a jocurilor de loterie momentană în care este prevăzută opțiunea respectivă. Jocurile suplimentare se petrec de către SRL „NGM Company” în baza contractului de Parteneriat Public Privat nr.1/09 din 23.04.2018 și Regulamentului menționat supra.

Articolul 3. Organizatorul stabilește și modifică regulile, durata, condițiile și timpul participării în cadrul Clubului, jocurilor sau oricare dintre acestea.

II. Participarea în cadrul Clubului VIP, puncte VIP.

Articolul 4. Participanții la jocurile de noroc, care îndeplinesc condițiile indicate mai jos, pot participa în cadrul Clubului și la jocurile organizate în cadrul acestuia.

Articolul 5. Participarea (aderarea) în cadrul Clubului este permisă doar persoanelor fizice, care au atins vârsta de 18 ani, care se află în deplină capacitate de exercițiu, care deja au luat parte la jocurile de noroc organizate și desfășurate de către Organizator, care au făcut cel puțin o miză și care nu au câștigat niciun premiu.

Articolul 6. Calitatea de membru al Clubului se obține prin înregistrarea pe site-ul www.LN.md. Participantul trebuie să îndeplinească formularul de înregistrare de pe site, precum și să confirme toate declarațiile și acordurile, pe care Organizatorul le poate cere pentru aceasta.

Articolul 7.(1) Organizatorul oferă fiecărui participant (membru) al clubului puncte VIP pentru fiecare bilet de loterie necâștigător, bilete care au fost înregistrate după ora 00.00 a zilei de 01.11. 2018 cu respectarea condițiilor, stabilite prin prezentele reguli.

(2) Fiecare bilet necâștigător al ”Loteriei Naționale” oferă un număr de puncte VIP prestabilite de către Organizator.

(3) Punctele VIP se acumulează, se retrag, se cheltuie și se utilizează de către participanți, în conformitate cu prevederile generale și speciale stabilite de către Organizator.

(4) Punctele VIP vor putea fi utilizate de către membrii clubului, pentru a participa în cadrul jocurilor, în conformitate cu regulile fiecărui joc în parte.

(5) Numărul punctelor VIP se determină în funcție de prețul biletului, spre exemplu 1.00 leu este egal cu 1 punct VIP, 10.00 lei cu 10 puncte VIP și așa mai departe.

(6) Un participant poate obține maximum 20 000 (douăzeci mii) de puncte VIP în decursul a 30 (treizeci) de zile calendaristice.

(7) Punctele VIP acumulate în decursul perioadei stabilite de către Organizator, în conformitate cu punctul precedent, care nu sunt utilizate de către participanți sau se cheltuiesc printr-o altă metodă până la data de 06 ianuarie 2020, nu vor putea fi transferate, utilizate, cheltuite etc. într-o altă sau în următoarea perioadă/joc.

Articolul 8.(1) Punctele VIP pot fi obținute la înregistrarea biletelor necâștigătoare pe site-ul www.LN.md.

(2) Pentru înregistrare se va utiliza codul înscris pe biletele necâștigătoare, care este valid. Este valabil codul care este înscris pe biletul necâștigător și care nu a mai fost înregistrat până la acest moment pentru a primi puncte VIP;

(3) Participantul nu va putea primi puncte VIP la înregistrarea codului valabil, dacă sunt întrunite condițiile specificate la Art. 7, alin. 6., adică sunt deja acumulate 20 000 de puncte VIP în decurs de 30 de zile.

(4) Metodele de înregistrare a codului:

1. Online pe site-ul www.LN.md;

2. Prin telefon la numărul 022-333-777

(5) În cazul în care înregistrarea codului a fost efectuată online pe site-ul www.LN.md, participantul va primi în contul său puncte VIP în suma aferentă prețului biletului de loterie înregistrat pe site.

(6) În cazul în care înregistrarea codului a fost efectuată printr-un apel la următorul număr de telefon 022-333-777, participantul va primi punctele VIP în valoarea prețului biletului înregistrat și în mod automat va fi înregistrat la câteva extrageri active de premii, anunțate de către Organizator în timpul înregistrării biletului necâștigător.

Articolul 9. Participantul poate folosi punctele VIP în următoarele moduri:

1. Participantul va putea începe un joc pe site-ul menționat anterior dacă va face mize și va fi de acord să utilizeze punctele VIP în fiecare dintre jocurile respective. Rezultatele fiecărui joc se vor înregistra în contul personal al participantului în secțiunea ”Istoric rezultate”.

2.În cazul înregistrării prin intermediul telefonului există o restricție, care prevede că participantul nu poate de sine stătător să selecteze în care joc/joc activ vor fi transferate punctele VIP aferente codului de pe biletul necâștigător.

III. Jocurile cu puncte VIP

Articolul 10. Organizatorul va indica tipurile de jocuri, la care membrii clubului pot participa, inclusiv cu utilizarea punctelor VIP.

Articolul 11. Regulile privind desfășurarea jocurilor se stabilesc și se publică de către Organizator în mod liber pe site-ul www.LN.md. Organizatorul va stabili tipurile de câștiguri, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a le câștiga și obține, informația respectivă fiind publicată pe site-ul www.LN.md.

Articolul 12. Organizatorul stabilește durata și periodicitatea fiecărui joc, în oricare dintre ediții ale oricărui joc. Organizatorul are dreptul să introducă condiții speciale pentru anumite ediții ale oricărui joc, care vor fi afișate pe site-ul www.LN.md.

Articolul 13. Jocurile se pot desfășura online sau printr-un alt mod.

Articolul 14. Următoarele jocuri permit utilizarea punctelor VIP:

1.Jocul „Мegajackpot”;

2.Jocul cu puncte VIP pentru premii suplimentare, prin participare la trageri la sorți.

Articolul 15. Prin participarea la joc, se consideră că participantul a fost informat și acceptă condițiile prezentelor reguli și consimte benevol să furnizeze Organizatorului informații privind datele sale cu caracter personal, pentru a fi prelucrate în scopurile necesare, pentru desfășurarea jocului și pentru acoperirea lui. Dacă va obține un câștig ce depășește suma de 100 de lei, participanții consimt să prezinte numele lor.

Articolul 16. Fiecare jucător, care a câștigat un premiu bănesc în sumă ce depășește 500 de lei, consimte să fie fotografiat și poza lui să fie ”utilizată”, cu titlu gratuit, de către organizatori în vederea popularizării jocului de noroc.

Articolul 17. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentele reguli.

IV. REGULILE jocului „МEGAJACKPOT”

Termeni generali

Articolul 18. Acest joc se va desfășura pe o perioadă nedeterminată de timp, inclusiv în ediții separate. Edițiile individuale ale jocului „МEGAJACKPOT ”, începutul și sfârșitul lor, câștigurile acordate și alte condiții speciale se vor stabili în baza deciziilor Organizatorului și informația se plasează pe site-ul www.LN.md.

· Prima ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.11.2018 până la 30.11. 2018

· A doua ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.12.2018 până la 31.12.2018

· A treia ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.01.2019 până la 31.01.2019

· A patra ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.12.2019 până la 28.02.2019

· A cincea ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.03.2019 până la 31.03.2019

· A sasea ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.04.2019 până la 30.04.2019

· A șaptea ediție a jocului Megajackpot se va desfășura în perioada 01.05.2019 până la 31.05.2019

· A opta ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.06.2019 până la 30.06.2019

· A noua ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.07.2019 până la 30.07.2019

· A zecea ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.08.2019 până la 30.08.2019

· A unsprezecea ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.09.2019 până la 30.09.2019

· A douăsprezecea ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.10.2019 până la 31.10.2019

· A treisprezecea ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.11.2019 până la 30.11.2019

· A paisprezecea ediție a jocului „MegaJackpot” se va desfășura în perioada 01.12.2019 până la 31.12.2019

Articolul 19. Jocul „MEGAJACKPOT ” se desfășoară pentru a permite membrilor clubului VIP, care au întrunit condițiile stabilite în aceste reguli, să obțină câștiguri suplimentare.

Articolul 20. Metodele de participare la joc sunt următoarele:

1. Online pe site-ul www.LN.md;

2. Prin telefon la numărul 022-333-777

Articolul 21. În această ediție a jocului” Megajackpot”, fiecare participant poate folosi nu mai mult de 20 000 de puncte VIP. Pentru a participa la joc, sunt necesare 10 puncte VIP, fapt care reprezintă o condiție obligatorie. Pentru participare la fiecare joc, se vor retrage 10 puncte VIP din contul participantului.

Puncte. Jocul

Articolul 22. (1)

În cadrul fiecărui joc, participanții pot acumula puncte. Aceste puncte acumulate nu sunt puncte VIP, în sensul Articolului 7. Punctele acumulate țin de codul biletului utilizat în joc, în baza căruia participantul a primit punctele VIP. Codul biletului este inclus pentru a participa la tragerile la sorți pentru ediția respectivă a jocului ”Megajackpot”, de atâtea ori cât permite soldul punctelor acumulate. Organizatorul stabilește numărul punctelor necesare, pentru a introduce codul, pentru a participa la o extragere. Numărul punctelor necesare pentru a participa la extrageri poate să difere pentru fiecare ediție a jocului ”Megajackpot”, precum și pentru câștigurile obținute în cadrul unei ediții a jocului ”Megajackpot”.

(2) Numărul maxim de puncte, pe care un participant le poate câștiga într-un joc este 2 000 000.

(3) Toate cele 25 000 de puncte câștigate oferă dreptul la o singură participare a respectivului cod al biletului la extragerea de câștiguri. Organizatorul poate modifica numărul de puncte pentru ediții speciale ale jocului ”Megajackpot”, iar despre asta se informează participanții prin intermediul site-lui www.LN.md.

Articolul 23. Jocul ”Megajackpot” cu puncte pentru un singur jucător, se poate desfășura în următoarea ordine (nivele):

1. Jocul în cadrul ”Roții norocului”;

2. Jocul de noroc cu bile

Articolul 24. (1) Învârtind ”Roata norocului”, participantul joacă pentru a determina numărul maxim de puncte pe care le poate primi în cadrul jocului.

(2) Roata norocului este împărțită în 10 (zece) sectoare, în care sunt indicate numărul de puncte, pe care jucătorii le pot câștiga în cadrul jocului, și anume:

*2 sectoare a câte 1 000 000 puncte;

*2 sectoare a câte 1 500 000 puncte;

*2 sectoare a câte 2 000 000 puncte;

*2 sectoare a câte 2 500 000 puncte;

*1 sectoare a câte 3 000 000 puncte;

*1 sectoare a câte 5 000 000 puncte;

(3) Participantul va putea obține atâtea puncte, câte sunt indicate în sectorul la care va indica săgeata Roții norocului.

(4) După stabilirea numărului maxim de puncte pe care un participant le poate obține, acesta va trece la următoarea etapă – jocul cu bile.

Jocul cu bilet

Articolul 25. (1) La debutul jocului, pe ecran înaintea jucătorilor vor apărea 10 bile. Pe prima bilă, de la stânga spre dreapta, sunt indicate cifre de la 1 la 50, care se schimbă în mod aleatoriu. Cu ajutorul butonului ”Stop”, participantul poate alege momentul când dorește să oprească rotirea bilelor. După apăsarea butonului ”Stop”, se va afișa o cifră de la 1 la 50 și participantul va obține numărul minim de puncte posibil de obținut la această etapă a jocului. În cazul următoarelor bile, de la 2 la 10, participantul trebuie să ghicească dacă cifra care va apărea la următoarea bilă va fi mai mare sau mai mică decât cifra de la bila precedentă. Dacă participantul va ghici cifra, va obține punctajul indicat la bila respectivă.

(2) Punctele de sub fiecare bilă se vor distribui în felul următor:

· Bila № 1 – 25 000 puncte;

· Bila № 2 – 50 000 puncte;

· Bila № 3 – 100 000 puncte;

· Bila № 4 – 150 000 puncte;

· Bila № 5 – 200 000 puncte;

· Bila № 6 – 250 000 puncte;

· Bila № 7 – 300 000 puncte;

· Bila № 8 – 400 000 puncte;

· Bila № 9 – 500 000 puncte;

· Bila № 10 – numărul de puncte, indicat la Roata norocului.

(3) În acest joc cu bile, participantul are dreptul să comită două greșeli. După prima greșeală, participantul trebuie să decidă dacă să oprească jocul, păstrând astfel punctele acumulate sau să continue jocul. Această opțiune este valabilă și pentru celelalte bile, până la sfârșitul jocului sau la comiterea celei de-a doua greșeli. Participantul poate juca doar cu următoarea bilă după determinarea corectă a bilei curente. Dacă numărul ales nu este corect, participantul va continua să lucreze cu aceeași bilă. În cazul în care participantul a decis să continue jocul după comiterea primei greșeli, iar, apoi, în timpul jocului, comite și a doua greșeală, va pierde jumătate din punctele acumulate până la acel moment, iar jocul se va termina. În acest caz, participantul va termina jocul cu jumătate din punctele acumulate. Dacă participantul ghicește cifrele din toate cele zece bile, fără să comită mai mult de o greșeală, va câștiga numărul de puncte, stabilite de jocul ”Roata norocului” conform scalei de mai sus.

Regulile jocului

Articolul 26. (1) Jocul se desfășoară în conformitate cu următoarele reguli de joc:

1. Jocul începe doar după apăsarea butonului ”Start” de pe ecranul calculatorului/terminalului de joc.

2. După apăsarea butonului ”Start”, participantul consimte să utilizeze 10 puncte VIP, indiferent dacă va juca sau nu până la sfârșit.

3. Dacă participantul părăsește jocul după apăsarea butonului ”Start”, jocul se va termina, iar participantul va primi punctajul minim, care este egal cu o participare în cadrul unei trageri la sorți.

4. Dacă participantul nu apasă butonul ”Stop” în decursul perioadei indicate, jocul se va termina. Dacă participantul nu a acumulat puncte, jocul se va termina, iar participantul va acumula punctajul minim, care este egal cu o participare la tragerea la sorți. Dacă participantul are în cont puncte acumulate până la acel moment, el va termina jocul cu punctele acumulate până la acel moment.

5. Intervalele de timp, în care participantul trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

а. 30 secunde, pentru a învârti Roata norocului;

b. 30 secunde, pentru a apăsa butonul care oprește prima bilă;

с. 30 secunde, pentru a apăsa butonul, pentru a opri a doua bilă până la a 10-a bilă;

d. 30 secunde, pentru a apăsa butonul ”Anulare”.

(2) Organizatorul are dreptul să modifice aceste intervale de timp.

Participarea la tragerea la sorți

Articolul 27. Fiecare cod, care a câștigat un număr minim de puncte, destinate pentru tragerea la sorți a premiilor, este inclus în premiul de câștig din ediția de joc corespunzătoare. Numărul de participări la trageri la sorți se determină în funcție de numărul punctelor, acumulate în jocuri, în conformitate cu Articolul 23.

Articolul 28. La expirarea perioadei de desfășurare a jocului ”Megajackpot” corespunzător și efectuarea tragerii la sorți, toate punctele acumulate și punctele VIP, în conturile participanților la începutul numărului de participări în cadrul tragerilor la sorți, se vor considera ca fiind utilizate și nu vor putea fi transferate la următoarele ediții ale jocului sau pentru a participa la tragerea la sorți pentru un alt premiu.

Tragere la sorți pentru premii

Articolul 29.(1) Pentru fiecare ediție a jocului ”Megajackpot”, Organizatorul va stabili data, ora, locul și metoda prin care va organiza tragerea la sorți. Informația despre loturile retrase și viitoare, se va afișa pe site-ul www.LN.md. Tragerea la sorți va fi efectuată prin transmisiune directă în cadrul emisiunilor televizate, pe site-ul www.LN.md sau printr-o altă modalitate, stabilită de Organizator. Rezultatele tragerii la sorți vor fi publicate pe site-ul www.LN.md.

· (2) Tragerea la sorți pentru prima ediție a jocului va fi efectuată la data de 03.12.2018

· (3) Tragerea la sorți pentru a doua ediție a jocului este stabilită pentru data de 04.01.2019

· (4) Tragerea la sorți pentru a treia ediție a jocului este stabilită pentru data de 01.02.2019

· (5) Tragerea la sorți pentru a patra ediție a jocului este stabilită pentru data de 01.03.2019

· (6) Tragerea la sorți pentru a cincea ediție a jocului este stabilită pentru data de 01.04.2019

· (7) Tragerea la sorți pentru a șasea ediție a jocului este stabilită pentru data de 03.05.2019

. (8) Tragerea la sorți pentru a șaptea ediție a jocului este stabilită pentru data de 03.06.2019

. (9) Tragerea la sorți pentru a opta ediție a jocului este stabilită pentru data de 01.07.2019

. (10) Tragerea la sorți pentru a noua ediție a jocului este stabilită pentru data de 02.08.2019

. (11) Tragerea la sorți pentru a zecea ediție a jocului este stabilită pentru data de 02.09.2019

. (12) Tragerea la sorți pentru a unsprezecea ediție a jocului este stabilită pentru data de 04.10.2019

. (13) Tragerea la sorți pentru a douăsprezecea ediție a jocului este stabilită pentru data de 01.11.2019

. (14) Tragerea la sorți pentru a treisprezecea ediție a jocului este stabilită pentru data de 02.12.2019

Articolul 30. Împreună cu tragerea la sorți se vor determina, de asemenea, unul sau mai multe coduri, în funcție de numărul premiilor disponibile în ediția curentă a jocului. Pentru fiecare câștig se vor stabili 4 coduri, primul cod este codul câștigător, iar al doilea, al treilea și al patrulea cod sunt de rezervă, în funcție de ordinea distribuirii.

Articolul 31. Organizatorul va anunța codul câștigător și informația despre câștigător, în cazul în care această informație este disponibilă.

Articolul 32. În cazul în care, proprietarul biletului, deținător al codul câștigător nu se va prezenta pentru a primi câștigul în decursul a trei zile din momentul anunțării rezultatelor și în această perioadă nu va prezenta biletul câștigător, va pierde dreptul la câștig. În acest caz, dreptul de a primi câștigul îl va avea participantul care deține biletul care a fost stabilit ca fiind primul în lista de rezervă. Această regulă se va aplica și în cazul participanților deținători ai biletelor din lista de rezervă în ordinea stabilită de la primul de rezervă la următoarele.

Premii

Articolul 33(1) Câștigurile materiale se aleg de către Organizator pentru fiecare ediție a jocului.

· (2) Câștigul pentru prima ediție a jocului este un automobil marca Dacia Logan.

· (3) Câștigul pentru a doua ediție a jocului este un automobil marca Skoda Octavia.

· (4) Câștigul pentru a treia ediție a jocului este un automobil marca SUZUKI VITARA.

· (5) Câștigul pentru a patra ediție a jocului este un automobil marca Renault Megane.

· (6) Câștigul pentru a cincea ediție a jocului este un automobil marca Suzuki SX4 S-Cross.

· (7) Câștigul pentru a sasea ediție a jocului este un automobil marca Ford Focus

· (8) Câștigul pentru a șaptea ediție a jocului este un automobil marca Skoda Rapid

· (9) Câștigul pentru a opta ediție a jocului este un automobil marca KIA Rio X-Line

· (10) Câștigul pentru a noua ediție a jocului este un automobil marca Peugeot 301

· (11) Câștigul pentru a zecea ediție a jocului este un automobil marca Skoda Octavia.

· (12) Câștigul pentru a unsprezecea ediție a jocului este un automobil marca Zotye T300.

· (13) Câștigul pentru a douăsprezecea ediție a jocului este un automobil marca KIA Rio.

· (14) Câștigul pentru a treisprezecea ediție a jocului este un automobil marca Suzuki Vitara.

Articolul 34. Câștigurile sub formă de obiecte materiale vor fi acordate participanților care posedă și prezintă organizatorului în termenul stabilit, în conformitate cu prevederile Articolului 32, biletul care a fost extras în cadrul tragerii la sorți. Participantul va trebui să prezinte un act de identitate. Organizatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru calitatea câștigurilor acordate de terțe părți. Toate obiecțiile și pretențiile cu privire la automobile, deservirea lor în garanție, înmatricularea lor, etc se vor adresa producătorului și/sau importatorului acestora.

V. REGULILE cu privire la desfășurarea jocurilor pentru câștiguri suplimentare prin tragere la sorți

Termeni generali

Articolul 35. Aceste jocuri se vor desfășura o perioadă nedeterminată de timp și vor fi organizate în cadrul unor ediții separate. Aceste ediții ale jocurilor cu puncte VIP, ce oferă posibilitatea câștigării unor câștiguri suplimentare prin participare la trageri la sorți (”Jocuri cu trageri la sorți”) începutul și sfârșitul lor, câștigurile și alte condiții speciale vor fi stabilite de către Organizator, condițiile se vor publica pe site-ul www.LN.md – la secțiunea „Clubul VIP”.

· Prima ediție a jocului ”Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 01 noiembrie 2018 până la ora 23.59 din 18 noiembrie 2018

· A doua ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 19 noiembrie 2018 până la ora 23.59 din 2 decembrie 2018

· A treia ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 3 decembrie 2018 până la ora 23.59 din 16 decembrie 2018

· A patra ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 17 decembrie 2018 până la ora 23.59 din 30 decembrie 2018

· A cincea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 31 decembrie 2018 până la ora 23.59 din 13 ianuarie 2019

· A sasea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 14 ianuarie 2018 până la ora 23.59 din 27 ianuarie 2019

· A șaptea ediție a jocului ”Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 28 ianuarie 2019 până la ora 23.59 din 10 februarie 2019

· A opta ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 11 februarie 2019 până la ora 23.59 din 24 februarie 2019

· A noua ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 25 februarie 2019 până la ora 23.59 din 10 martie 2019

· A zecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 11 martie 2019 până la ora 23.59 din 24 martie 2019

· A unsprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 25 martie 2019 până la ora 23.59 din 7 aprilie 2019

· A douăsprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 8 aprilie 2019 până la ora 23.59 din 21 aprilie 2019

· A treisprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va desfășura începând cu ora 00.00, 22 aprilie 2019 până la 23.59 din 05 mai 2019

· A paisprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 06 mai 2019 până la ora 23.59 din 19 mai 2019

· A cincisprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 20 mai 2019 până la ora 23.59 din 02 iunie 2019

· A șaisprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 03 iunie 2019 până la 23.59 din 16 iunie 2019

· A șaptesprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 17 iunie 2019 până la 23.59 din 30 iunie 2019

· A optsprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 1 iulie 2019 până la 23.59 din 14 iulie 2019

· A nouăsprezecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 15 iulie 2019 până la 23.59 din 28 iulie 2019

· A douăzecea ediție a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 29 iulie 2019 până la 23.59 din 11 august 2019

· Ediția douăzeci și unu a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 12 august 2019 până la 23.59 din 25 august 2019 /span>

· Ediția douăzeci și doi a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 26 august 2019 până la 23.59 din 8 septembrie 2019

· Ediția douăzeci și trei a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 9 septembrie 2019 până la 23.59 din 22 septembrie 2019

· Ediția douăzeci și patru a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 23 septembrie 2019 până la 23.59, 6 octombrie 2019

· Ediția douăzeci și cinci a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 7 octombrie 2019 până la 23.59, 20 octombrie 2019

· Ediția douăzeci și șase a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 21 octombrie 2019 până la 23.59, 3 noiembrie 2019

· Ediția douăzeci și șapte a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 4 noiembrie 2019 până la 23.59, 17 noiembrie 2019

· Ediția douăzeci și opt a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 18 noiembrie 2019 până la 23.59, 1 decembrie 2019

· Ediția douăzeci și nouă a jocului „Jocuri cu tragere la sorți” se va organiza începând cu ora 00.00, 2 decembrie 2019 până la 23.59, 15 decembrie 2019

Articolul 36. Jocurile cu tragere la sorți se organizează pentru membrii clubului VIP, care au îndeplinit condițiile acestor reguli, în scopul obținerii de câștiguri suplimentare.

Articolul 37. Înregistrarea participării la jocurile prin tragere la sorți se va putea efectua prin una dintre următoarele metode:

1. Online pe site-ul www.LN.md

2. După înregistrarea codului biletului la numărul de telefon 022-333-777

Înregistrarea și participarea la tragerea la sorți

Articolul 38. Orice membru al clubului VIP, care dispune în cont de puncte VIP și s-a înregistrat pentru a participa în decursul perioadei stabilite de organizator, poate participa la tragerile la sorți organizate în vederea câștigării premiilor suplimentare.

Articolul 39. Pentru înregistrarea unei participări la tragerile la sorți pot fi utilizate de la 10 până la 1000 de puncte VIP. Numărul punctelor VIP necesare pentru a participa la tragerile la sorți se stabilesc de către Organizator pentru fiecare joc în parte și se aduce la cunoștință participanților, plasând informația respectivă pe site-ul www.LN.md. Pentru a participa, participantul trebuie să se înscrie pe site-ul www.LN.md și pentru fiecare înscriere poate folosi punctele VIP acumulate.

Articolul 40. Numărul participărilor la tragerile la sorți se va determina în funcție de numărul punctelor utilizate.

Articolul 41. Într-o ediție a jocurilor, fiecare participant poate participa nu mai mult de 2000 de ori în cadrul unei trageri la sorți.

Desfășurarea tragerilor la sorți a câștigurilor

Articolul 42. Tragerea la sorți se efectuează prin metoda generării aleatorie a cifrelor.

Articolul 43. Pentru fiecare ediție în parte a Jocurilor cu tragere la sorți, Organizatorul va stabili o dată când se va efectua tragerea la sorți. Informația despre acest lucru va fi afișată pe site-ul www.LN.md

· Tragerea la sorți pentru prima ediție va avea loc la data de 19 noiembrie 2018

· Tragerea la sorți pentru a doua ediție va avea loc la data de 3 decembrie 2018

· Tragerea la sorți pentru a treia ediție va avea loc la data de 17 decembrie 2018

· Tragerea la sorți pentru a patra ediție va avea loc la data de 04 ianuarie 2019

· Tragerea la sorți pentru a cincea ediție va avea loc la data de 14 ianuarie 2019

· Tragerea la sorți pentru a sasea ediție va avea loc la data de 1 februarie 2019

· Tragerea la sorți pentru a șaptea ediție va avea loc în data de 11 februarie 2019

· Tragerea la sorți pentru a opta ediție va avea loc în data de 1 martie 2019

· Tragerea la sorți pentru a noua ediție va avea loc în data de 11 martie 2019

· Tragerea la sorți pentru a zecea ediție va avea loc în data de 25 martie 2019

· Tragerea la sorți pentru a unsprezecea ediție va avea loc în data de 8 aprilie 2019

· Tragerea la sorți pentru a douăsprezecea ediție va avea loc în data de 22 aprilie 2019

· Tragerea la sorți pentru a treisprezecea ediție va avea loc la data de 07 mai 2019

· Tragerea la sorți pentru a paisprezecea ediție va avea loc la data de 20 mai 2019

· Tragerea la sorți pentru a cincisprezecea ediție va avea loc la data de 03 iunie 2019

· Tragerea la sorți pentru a șaisprezecea ediție va avea loc la data de 17 iunie 2019

· Tragerea la sorți pentru a șaptesprezecea ediție va avea loc la data de 01 iulie 2019

· Tragerea la sorți pentru a optsprezecea ediție va avea loc în data de 15 iulie 2019

· Tragerea la sorți pentru a nouăsprezecea ediție va avea loc în data de 2 august 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci va avea loc în data de 12 august 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și unu va avea loc în data de 26 august 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și doi va avea loc în data de 9 septembrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și trei va avea loc în data de 23 septembrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și patru va avea loc în data de 7 octombrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și cinci va avea loc în data de 21 octombrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și șase va avea loc în data de 4 noiembrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și șapte va avea loc în data de 18 noiembrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și opt va avea loc în data de 2 decembrie 2019

· Tragerea la sorți pentru ediția douăzeci și nouă va avea loc în data de 16 decembrie 2019

Articolul 44. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage unul sau mai multe coduri de bilete, în funcție de numărul câștigurilor oferite la această extragere. Pentru fiecare câștig se vor extrage 4 coduri. Primul cod se va considera ca și câștigător, iar celelalte, primul, al doilea și al treilea vor fi incluse în lista de rezervă, în ordinea extragerii lor. În cazul în care sunt mai multe câștiguri, ordinea efectuării tragerilor la sorți va fi stabilită de către Organizator.

Articolul 45. Organizatorul va declara codul câștigător și informația despre participantul care l-a înregistrat, dacă aceste informații sunt disponibile.

Articolul 46. În cazul în care, proprietarul biletului, deținător al codul câștigător nu se va prezenta pentru a ridica câștigul în termen de trei zile din momentul anunțării rezultatelor și în această perioadă nu va prezenta biletul câștigător, va pierde dreptul la câștig. În acest caz, dreptul de a primi câștigul îl va avea participantul care deține biletul, care a fost stabilit ca fiind primul în lista de rezervă. Această regulă se va aplica și în cazul participanților deținători ai biletelor din lista de rezervă în ordinea stabilită de la primul de rezervă la următoarele.

Câștiguri

Articolul 47. Câștigurile care pot fi oferite se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție a Jocurilor cu trageri la sorți.

- Câștigurile care se oferă în cadrul primului Joc cu tragere la sorți:

* Vacanță la Roma pentru o perioadă de 5 zile, pentru 2 persoane

* Televizor marca LG cu diagonala ecranului de 43 inch

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al doilea Joc cu tragere la sorți:

* Vacanță la Paris pentru o perioadă de 5 zile, pentru 2 persoane

* Notebook Dell Inspiron

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al treilea Joc cu tragere la sorți:

* Vacanță la Roma pentru o perioadă de 5 zile, pentru 2 persoane

* Televizor marca Philips cu diagonala ecranului de 43 inch

* 10 000 lei

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al patrulea Joc cu tragere la sorți:

* Vacanță la Paris pentru o perioadă de 5 zile, pentru 2 persoane

* HP x2 210 G2 Tablet PC

* 10 000 lei

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al cincelea Joc cu tragere la sorți:

* Televizor Smart Samsung 43 inch

* Samsung Galaxy A7

* 20 000 lei

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al saselea Joc cu tragere la sorți:

* Vacanță la Roma pentru o perioadă de 5 zile, pentru 2 persoane

* Televizor Smart Samsung 43 inch

* 10 000 lei

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al șaptelea Joc cu tragere la sorți:

* Samsung Galaxy A7

* Notebook ASUS X540NA

* 20 000 lei

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al optulea Joc cu tragere la sorți:

* Televizor Smart Samsung 43 inch

* 10 000 lei

* Călătorie de 5 zile, pentru două persoane, la Barcelona

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al noulea Joc cu tragere la sorți:

* Smartphone Nokia 7.1

* Laptop DELL Inspiron 15 3000

* Călătorie de 5 zile, pentru două persoane, la Viena

* Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al zecelea Joc cu tragere la sorți:

* Televizor Smart Samsung 43 inch

* 10 000 lei

* Călătorie de 5 zile, pentru două persoane, la Atena

* Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al unsprezecelea Joc cu tragere la sorți:

* Smartphone Samsung Galaxy A8

* Notebook DELL Inspiron 15 3000

* Călătorie de 5 zile, pentru două persoane, la Verona

* Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al paisprezecelea joc cu tragere la sorți:

* Apple Watch 3 Space Gray

* Smartphone Samsung Galaxy A8 Plus Black

* Călătorie de cinci zile, pentru două persoane la Roma

* Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al cincisprececelea joc cu tragere la sorți:

* Tableta Lenovo Yoga Tablet 3

* Televizor LED 43” Smart Samsung

* 20 000 de lei

* Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al șaisprezecelea joc cu tragere la sorți:

* Laptop HP Pavilion 14

* Smartwatch Samsung Gear S3 frontier

* ODIHNĂ DE 5 ZILE, PENTRU DOUĂ PERSOANE, LA PARIS

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al optsprezecelea joc cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Verona

* Notebook Asus X540NA, Chocolate Black

* Smartphone Samsung Galaxy A50

- Câștigurile care se oferă în cadrul celui de-al nouăsprezecelea joc cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Roma

* Televizor LED 43” Smart Samsung

* Tabletă Apple iPad 2018 9.7 WiFi 32GB

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci cu tragere la sorți:

* 10 000 de lei

* Notebook Asus X540NA, Chocolate Black

* Smartphone Samsung Galaxy A50

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și unu cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Atena

* Tabletă Samsung Galaxy Tab A 2018

* Samsung Galaxy Watch 46mm, Silver

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și doi cu tragere la sorți:

* 10 000 de lei

* Aparat foto Nikon Coolpix B500

* Smartphone Samsung Galaxy A70

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și trei cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Paris

* Televizor LED 43" Smart Samsung

* Tabletă Lenovo Yoga 3

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și patru cu tragere la sorți:

* 10 000 de lei

* Notebook Asus X541NA, Chocolate Black

* Smartphone Samsung Galaxy A50

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și cinci cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Veneția

* Televizor LED 43" Smart Samsung

* Tabletă Lenovo Yoga 3

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și șase cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Sankt Petersburg

* Consolă de joc Microsoft Xbox One S 1TB

* Tabletă Samsung Galaxy A 2018 (T595) 10.5

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și șapte cu tragere la sorți:

* 10 000 de lei

* Televizor LED 43" Smart Samsung

* Notebook ASUS X541NA, Chocolate Black

- Câștigurile care se oferă în cadrul jocului douăzeci și opt cu tragere la sorți:

* Călătorie de cinci zile pentru doi la Istanbul

* Smartphone Nokia 7.1

* 5 000 de lei

Articolul 48. Câștigurile vor fi acordate participantului, care deține biletul selectat în cadrul tragerii la sorți și care, în mod obligatoriu, l-a prezentat Organizatorului în termenul prevăzut la Articolul 46. Participantul trebuie să prezinte un act de identitate. În cazul în care participantul nu va utiliza câștigul ce presupune plecarea într-o vacanță/excursie/croazieră în zilele și termenul prevăzut, Organizatorul va fi exonerat de orice responsabilitate și se va considera că câștigul a fost acordat. De asemenea, Organizatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru calitatea serviciilor prestate de către terțe părți, ca de exemplu, producători de aparate tehnice, importatori, agenții de turism, companii aeriene și altele. Organizatorul jocului își rezervă dreptul să preschimbe câștigul din categoria ”vacanță/excursie/croazieră” pe plata contravalorii acestora, în aceeași sumă, stabilită de Organizator pentru o anumită destinație de vacanță/excursie/croazieră, în cazul în care câștigătorul se află în imposibilitatea de a obține documentele necesare pentru această călătorie. Câștigul se oferă o singură dată.

Aceste reguli intră în vigoare din momentul publicării lor.

Organizatorul (www.LN.md) poate modifica aceste reguli în totalitate sau anumite părți, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.LN.md.