Reguli

CONDIȚIILE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

A CAMPANIEI PROMOȚIONALE „VIP CLUB”

1. Compania „NGM Company” SRL, denumită în continuare Organizator, în scopul promovării jocurilor de loterie momentană, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, înregistrate la Agenția Servicii Publice la 06 decembrie 2019 (text revăzut, modificat și completat) cu modificările și completările ulterioare și cu regulile jocurilor de loterie momentană, desfășoară, în baza biletelor răzuibile de loterie momentană, Campania promoțională„VIP CLUB”.

În cadrul Campaniei promoționale „VIP CLUB”, „NGM Company” SRL la discreția sa, pe cheltuiala proprie, acordă Participanților la jocurile loteriei momentane câștiguri sub formă de sume bănești sau bunuri materiale. Extragerile din cadrul Campaniei promoționale se petrec cu ajutorul unui generator de numere aleatorii, prin efectuarea unor extrageri suplimentare a biletelor de loterie momentane necâștigătoare, numărul unic al cărora a fost înregistrat de Participanți pe site-ul oficial al Companiei (www.7777.md) .

2. Extragerile în cadrul Campaniei promoționale „VIP CLUB” se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentelor Condiții, la data anunțată de Organizator prin intermediul mijloacelor de informare în masă și site-ul www.7777.md.

3. Prezentele Condiții sunt obligatorii pentru toți participanții la Campania promoțională. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentele Condiții acestea urmând să între în vigoare în momentul plasării lor pe site-ul www.7777.md.

4. Campania promoțională „VIP CLUB” se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, metodele de participare, suma premiilor bănești, categoria de bunuri materiale și valoarea lor bănească precum și condițiile de ridicare a câștigurilor, sunt anunțate în prealabil de către Organizator prin intermediul mijloacelor de informare în masă și a paginii sale web.

5. La Campania promoțională „VIP CLUB” pot participa doar persoane fizice, care au atins vârsta de 18 ani, au capacitate deplină de exercițiu, care au procurat și dețin un bilet valabil de loterie momentană necâștigător codul unic al căruia, format din 14 cifre, a fost înregistrat pe site-ul www.7777.md sau la telefonul nr.022-333-777, pentru participare la Campania promoțională „VIP CLUB”.

6. Nu au dreptul de a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani și persoanele care nu se află în deplinătatea capacității de exercițiu.

7. Calitatea de participant la Campania promoțională „VIP CLUB” se obține prin înregistrarea pe site-ul www.7777.md. Participantul trebuie să îndeplinească formularul de înregistrare de pe site, precum și să confirme toate declarațiile și acordurile, pe care Organizatorul le poate cere pentru aceasta.

8. Mecanismul de înregistrare

8.1. Organizatorul oferă fiecărui participant la Campanie puncte VIP pentru fiecare bilet de loterie momentană necâștigător, care a fost înregistrate după ora 00.00 a zilei precedentele extragerii petrecute cu respectarea regulilor, stabilite în prezentele Condiții.

8.2. Fiecare bilet de loterie momentană necâștigător în cadrul unui joc de loterie momentană desfășurat în conformitate cu Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de loterie momentană de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, înregistrate la Agenția Servicii Publice la 06 decembrie 2019 (text revăzut, modificat și completat) cu modificările și completările ulterioare, oferă un număr de puncte VIP prestabilite de către Organizator.

8.3. Punctele VIP se cumulează, se retrag și se utilizează de către participanți, în conformitate cu prevederile generale și speciale stabilite de către Organizator.

8.4. Punctele VIP vor putea fi utilizate doar de participantul care a participat în cadrul jocurilor de loterie momentană, în conformitate cu regulile fiecărui joc în parte.

8.5. Numărul punctelor VIP se determină în funcție de prețul biletului, 1.00 (unu) leu este egal cu 1 punct VIP, 10.00(zece) lei cu 10 puncte VIP și așa mai departe.

8.6. Un participant poate obține maximum 20.000 (douăzeci mii) puncte VIP în decursul a 30 (treizeci) de zile calendaristice.

8.7. Punctele VIP acumulate în decursul perioadei stabilite de către Organizator, în conformitate cu punctul precedent, care nu sunt utilizate de către participanți sau se cheltuiesc printr-o altă metodă până la finele anului calendaristic, nu vor putea fi transferate, utilizate, folosite etc. într-o altă perioadă.

9. Înregistrarea participanților

9.1. Punctele VIP pot fi obținute doar la înregistrarea biletelor de loterie momentană necâștigătoare emise de către Organizator în comun cu S.A.„Loteria Națională a Moldovei”.

9.2. Pentru înregistrarea participării la Campania promoțională „VIP CLUB” se va utiliza codul unic înscris pe biletele necâștigătoare, care este valid. Este valabil codul unic format din 14 cifre, care este înscris pe biletul necâștigător, sub stratul răzuibil și care nu a mai fost înregistrat până la acel moment.

9.3. Participantul nu va putea primi puncte VIP la înregistrarea codului unic valabil, dacă sunt întrunite condițiile specificate la pct.8.7.

9.4. Metodele de înregistrare pentru participare la extragere a codului unic înscris pe biletul de loterie momentană, conform pct.9.2 sunt:

- prin internet pe site-ul www.7777.md;

- prin telefon la numărul 022-333-777 (la tarif standard pentru apelurile naționale), afișat de către Organizator pentru înregistrarea biletelor necâștigătoare.

9.5. În cazul în care, înregistrarea codului unic a fost efectuată prin internet pe site-ul www.7777.md, participantul alege la care extragere urmează să participe și va primi în contul său puncte VIP, în conformitate cu regulile descrise la pct.8.5.

9.6. În cazul în care înregistrarea codului unic a fost efectuată printr-un apel la număr de telefon 022-333-777, participantul va primi punctele VIP în valoarea prețului biletului înregistrat și în mod automat va fi înregistrat la extragerile active de premii, anunțate de către Organizator în timpul înregistrării biletului necâștigător.

10. Utilizarea punctelor VIP

10.1. Participantul poate folosi punctele VIP pentru a participa la un joc petrecut de către Organizator pe site-ul www.7777.md, dacă va face mize și va fi de acord să utilizeze punctele VIP în fiecare dintre jocurile respective. Rezultatele fiecărui joc se vor înregistra în contul personal al participantului în secțiunea ”Istoric rezultate”.

10.2. În cazul înregistrării pentru a participa la un joc prin intermediul telefonului, participantul nu poate de sine stătător să selecteze în care joc activ vor fi transferate punctele VIP aferente codului de pe biletul necâștigător.

11. Organizatorul va indica pe site-ul său tipurile de jocuri, la care pot participa participanții la Campania promoțională, inclusiv cu utilizarea punctelor VIP.

12. Regulile privind desfășurarea jocurilor se stabilesc și se publică de către Organizator în mod liber pe site-ul www.7777.md. Organizatorul va stabili tipurile de câștiguri și condițiile de acordare a acestora.

13. Organizatorul stabilește durata și periodicitatea fiecărei etape din cadrul Campaniei promoționale. Organizatorul poate introduce condiții speciale pentru anumite etape.

14. Jocurile se pot desfășura on-line sau printr-un alt mod determinat de către Organizator.

15. Jocurile care permit utilizarea punctelor VIP acumulate în cadrul promoției VIP CLUB sunt: Jocul „МEGAJACKPOT” și Jocul cu puncte VIP pentru premii suplimentare, prin participare la tragere la sorți.

16. Prin participarea la joc, se consideră că participantul a fost informat și acceptă în totalitate prezentele Condiții și consimte benevol să furnizeze Organizatorului informații privind datele sale cu caracter personal, pentru a fi prelucrate în scopurile necesare, pentru desfășurarea Campaniei promoționale (Numele, Prenumele precum și oricare altă informație relevantă identificării).

17. Fiecare jucător, care a câștigat un premiu bănesc în sumă ce depășește 500 de lei, consimte să fie fotografiat și poza lui să fie utilizată, cu titlu gratuit, de către Organizator în vederea popularizării jocului de noroc.

18. Câștigurile obținute de către participanți în cadrul Campaniei promoționale „VIP CLUB” sunt impozitate în conformitate cu legislația în vigoare.

19. Jocul „MEGAJACKPOT” se va desfășura în cadrul Campaniei promoționale „VIP CLUB” inclusiv în etape separate. Edițiile individuale ale jocului „МEGAJACKPOT”, începutul și sfârșitul lor, premiile acordate și alte condiții speciale se vor stabili de către Organizator.

20. Jocul „MEGAJACKPOT” se desfășoară pentru a permite participanților Campaniei promoționale „VIP CLUB”, care au întrunit condițiile stabilite în aceste reguli, acumularea a unor puncte care permit participarea lor la mai multe extrageri în cadrul unei Campaniei promoționale, în baza unui și același cod unic de identificare a biletului de loterie momentană și de a obține câștiguri suplimentare.

21. Înregistrarea pentru participarea la joc poate avea loc prin internet pe site-ul www.7777.md sau prin telefon la numărul 022-333-777, fiecare participant poate folosi nu mai mult de 20.000 puncte VIP în decursul a 30 (treizeci) de zile calendaristice. Pentru a participa la joc, sunt necesare cel puțin 10 puncte VIP. Organizatorul va stabili numărul de puncte VIP care acordă dreptul de participare la o anumită etapă a Campaniei promoționale.

22. Jocul ”MEGAJACKPOT” se desfășoară în două etape (nivele):

a) Etapa I - cu denumirea convențională Etapa „Roata norocului”;

b) Etapa II - cu denumirea convențională Etapa „Jocul cu bile”.

23. Etapa „Roata norocului”

23.1. În cadrul etapei „Roata norocului , participanții pot acumula puncte, care nu cad sub incidența punctelor VIP și țin doar de codul biletului utilizat în joc, în baza căruia participantul a obținut dreptul de participare și punctele VIP CLUB. Codul biletului este inclus pentru a participa la tragerile la sorți pentru ediția respectivă a jocului „MEGAJACKPOT”, de atâtea ori cât permite soldul punctelor acumulate. Organizatorul stabilește numărul punctelor obținute în cadrul „MEGAJACKPOT” ce dă dreptul de a introduce codul unic al biletului pentru a participa la o extragere. Numărul punctelor necesare pentru a participa la extrageri poate să difere pentru fiecare ediție a jocului, precum și pentru câștigurile obținute în cadrul unei ediții a jocului „MEGAJACKPOT”.

23.2. Numărul maxim de puncte necesare pentru înregistrarea codului unic a biletului pentru participare la extragerea de premii, pe care un participant le poate câștiga este stabilit de Organizator, care la discreția sa le poate modifica, și este adus la cunoștință participanților prin intermediul site-ul său.

23.3. La prima etapă, acționând „Roata norocului”, care reprezintă în sine un dispozitiv electronic, generator de numere aleatorii, participantul joacă pentru a determina numărul maxim de puncte pe care le poate primi în cadrul jocului „MEGAJACKPOT”.

23.4. Roata norocului este împărțită în 10 (zece) sectoare, în care sunt indicate numărul de puncte, pe care jucătorii le pot câștiga în cadrul jocului. Organizatorul, la discreția sa, stabilește numărul de puncte pentru fiecare sector și informează participanții prin intermediul site-lui său.

23.5. Participanții vor putea obține atâtea puncte, câte sunt stabilite în sectorul indicat de săgeata „Roții norocului”.

23.6. După stabilirea numărului maxim de puncte pe care un participant le poate obține, acesta va trece la următoarea etapă – Etapa „Jocul cu bile”.

24. Etapa „Jocul cu bile”

24.1. La debutul etapei „Jocul cu bile”, pe ecran înaintea jucătorilor vor apărea 10 bile. Pe prima bilă, de la stânga spre dreapta, sunt indicate cifre de la 1 la 50, care se schimbă în mod aleatoriu. Prin intermediul butonului „Stop”, participantul poate alege momentul când dorește să oprească rotirea bilelor. După apăsarea butonului „Stop”, se va afișa o cifră de la 1 la 50 și participantul va obține numărul minim de puncte posibil de obținut la această etapă a jocului. În cazul următoarelor bile, de la 2 la 10, participantul trebuie să prezică dacă cifra care va apărea la următoarea bilă va fi mai mare sau mai mică decât cifra de la bila precedentă. Dacă participantul va prezice corect cifra, el va obține punctajul indicat pe bila respectivă.

24.2. Organizatorul la discreția sa va distribui suma punctajul de sub fiecare bilă, despre ce va informa participanții prin intermediul site-lui.

24.3. La etapa respectivă participantul are dreptul să comită două greșeli. După prima greșeală, participantul trebuie să decidă dacă să oprească jocul, păstrând astfel punctele acumulate, sau să continue. Această opțiune este valabilă și pentru celelalte bile, până la sfârșitul jocului sau la comiterea celei de-a doua greșeli. Participantul poate juca doar cu următoarea bilă după prezicerea corectă a numărului atribuit bilei curente. Dacă numărul prezis nu este corect, participantul va continua să joace cu aceeași bila. În cazul în care participantul a decis să continue jocul după comiterea primei greșeli, iar apoi, în timpul jocului, comite și a doua greșeală, în acest caz va pierde jumătate din punctele acumulate până la acel moment, iar jocul se va termina. În acest caz, participantul va termina jocul cu jumătate din punctele acumulate. Dacă participantul prezice cifrele din toate cele zece bile, fără să comită mai mult de o greșeală, va câștiga numărul de puncte, stabilite de Organizator pentru etapa respectivă.

25. Desfășurarea jocului

25.1. Jocul începe doar după apăsarea butonului „Start” de pe ecranul dispozitivului prin intermediul căruia s-a conectat participantul.

25.2. După apăsarea butonului „Start”, participantul consimte să utilizeze numărul corespunzător de puncte VIP, anunțat prealabil de Organizator, indiferent dacă va juca sau nu până la sfârșit.

25.3. Puncte obținute la sfârșitul jocului se echivalează, conform raportului anunțat prealabil de Organizator, cu un număr anumit de participări în cadrul unei trageri la sorți. Dacă participantul părăsește jocul după apăsarea butonului „Start”, jocul se va termina, iar participantul va primi punctajul minim, care este egal cu o participare în cadrul unei trageri la sorți.

25.4. Dacă participantul nu apasă butonul „Stop” în decursul perioadei indicate, jocul se va termina. Dacă participantul nu a acumulat puncte, jocul se va termina, iar participantul va acumula punctajul minim, care este egal cu o participare la tragerea la sorți. Dacă participantul are în cont puncte acumulate până la acel moment, el va termina jocul cu punctele acumulate până la acel moment.

25.5. Intervalele de timp, în timpul cărora participantul trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

а. 30 secunde, pentru a acționa „Roata norocului”;

b. 30 secunde, pentru a apăsa butonul care oprește prima bilă;

с. 30 secunde, pentru a apăsa butonul, pentru a opri a doua bilă până la a 10-a bilă;

d. 30 secunde, pentru a apăsa butonul „Anulare”.

25.6. Organizatorul are dreptul să modifice intervalele de timp în interiorul căruia participantul trebuie să întreprindă acțiunile prevăzute în pct.25.5.

26.Fiecare cod unic al biletului de loterie momentană, care a câștigat un număr minim de puncte, destinate pentru tragerea la sorți a premiilor, este inclus în extragerea de câștiguri din ediția de joc corespunzătoare. Numărul de participări la trageri la sorți se determină în funcție de numărul punctelor, acumulate în conformitate cu pct. 23.

27. La expirarea perioadei de desfășurare a jocului „MEGAJACKPOT” corespunzător și efectuarea tragerii la sorți, toate punctele acumulate și punctele VIP din conturile participanților, la fel și numărul de participări în cadrul tragerilor la sorți se vor considera ca fiind utilizate și nu vor putea fi transferate la următoarele ediții ale jocului sau pentru a participa la tragerea la sorți pentru un alt câștig.

28. Pentru fiecare ediție a jocului „MEGAJACKPOT”, organizatorul va stabili data, ora, locul și metoda prin care va organiza tragerea la sorți. Informația despre loturile retrase și viitoare, se va afișa pe site-ul www.7777.md. Rezultatele tragerii la sorți vor fi publicate pe site-ul www7777.md.

29. În cadrul extragerii se vor determina, unul sau mai multe coduri unice a biletelor de loterie înregistrate corespunzător, în funcție de numărul premiilor disponibile în ediția curentă a promoției. Pentru fiecare premiu se vor extrage patru coduri unice, primul cod este codul câștigător, iar al doilea, al treilea și al patrulea cod sunt de rezervă, în funcție de ordinea distribuirii/stabilirii.

30. Organizatorul va anunța codul câștigător și informația despre câștigător, care l-a înregistrat, în cazul în care această informație este disponibilă.

31. În cazul în care, proprietarul biletului, deținător al codului unic câștigător nu se va prezenta pentru a primi premiul în decursul a trei zile din momentul anunțării rezultatelor și în această perioadă nu va prezenta biletul câștigător, va pierde dreptul la câștig. În acest caz, dreptul de a primi câștigul îl va avea participantul care deține biletul care a fost stabilit ca fiind primul în lista de rezervă. Această regulă se va aplica și în cazul participanților deținători ai biletelor din lista de rezervă, în ordinea stabilită de la primul de rezervă la următorii.

32. Câștigurile sub formă de bunuri materiale se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție/etapă a Campaniei promoționale VIP CLUB.

33. Acordarea câștigurilor.

33.1. Câștigurile vor fi acordate participanților care posedă și prezintă Organizatorului, în termenul stabilit la pct.31, biletul corespunzător, codul unic al căruia a fost extras în cadrul tragerii la sorți. Pentru a primi câștigul participantul se va prezenta la sediul Organizatorului, mun.Chișinău, str.Arborilor, 17/2, cu un act de identitate valabil. Organizatorul nu poartă careva responsabilitate pentru calitatea câștigurilor sub formă de bunuri, procurate de la terțe părți, responsabilitatea fiind integral pe seama vânzătorului.

33.2. Câștigurile sub formă de bunuri materiale pot fi substituite cu echivalentul lor bănesc doar dacă acest fapt este prevăzut în lista câștigurilor aprobată de Organizator (de exemplu: Autoturism Dacia Logan sau 100.000 lei), câștigul de bază fiind considerat bunul material. În cazul în care lista de câștiguri nu prevede valoarea de substituire, aceasta nu poate fi realizată. Valoarea de substituire o constituie valoarea anunțată public de Organizator (în exemplul vizat supra 100.000 lei) și poate să difere de valoarea de piață a bunului material. Substituirea se realizează în baza cererii depuse de câștigător, pe numele Organizatorului.

33.3. Cu titlu de excepție de la prevederile pct.33.2. Organizatorul își rezervă dreptul să substituie alte câștigul sub formă de bunuri materiale în echivalentul bănesc al acestora doar în cazuri excepționale. Poate fi recunoscut drept caz excepțional vârsta înaintată, situația precară, starea de sănătate a participantului (suferă de o boală incurabilă) etc.

33.4. Toate obiecțiile și pretențiile privitor la calitatea bunurilor materiale sau serviciilor acordate ca premii, deservirea lor în garanție, etc vor fi adresate vânzătorului acestora.

34. Jocurile prin tragere la sorți, desfășurate în cadrul Campaniei promoționale „VIP CLUB” vor fi organizate în cadrul unor ediții separate. Aceste ediții ale jocurilor se petrec doar cu puncte VIP și oferă posibilitatea câștigării unor premii suplimentare prin participare la trageri la sorți, începutul și sfârșitul lor, câștigurile și alte condiții speciale vor fi stabilite de către Organizator și se vor publica pe site-ul www.7777.md – la secțiunea „Clubul VIP”.

35. Jocurile cu tragere la sorți se petrec cu participanții care întrunesc criteriile stabilite de prezentele Condiții, în scopul obținerii de câștiguri suplimentare.

36. Înregistrarea participării la jocurile prin tragere la sorți se va putea efectua prin una dintre următoarele metode:

a) On-line pe site-ul www.7777.md;

b) După înregistrarea codului biletului la numărul de telefon 022-333-777.

37. Orice participant la Campania promoțională, care dispune în cont de puncte VIP și s-a înregistrat pentru a participa în decursul perioadei stabilite de Organizator, poate participa la tragerile la sorți organizate în vederea acordării câștigurilor suplimentare.

38. Pentru înregistrarea unei participări la tragerile la sorți pot fi utilizate de la 10 până la 1.000 de puncte VIP. Numărul punctelor VIP necesare pentru a participa la tragerile la sorți se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție/etapă în parte și se aduce la cunoștință participanților prin intermediul site-ului www.7777.md.

39. Numărul participărilor la tragerile la sorți se va determina în funcție de numărul punctelor utilizate.

40. Într-o ediție/etapă a Campaniei promoțională, fiecare participant poate participa nu mai mult de 2.000 de ori în cadrul unei trageri la sorți.

41. Tragerea la sorți se efectuează prin metoda generării aleatorie a cifrelor în conformitate cu regulile prevăzute în pct.28-30.

42. Câștigurile care pot fi oferite participanților câștigători se stabilesc de către Organizator pentru fiecare ediție/etapă a Campaniei promoționale „VIP CLUB”.

43. Câștigurile vor fi acordate participantului, care deține biletul selectat în cadrul tragerii la sorți și care, în mod obligatoriu, l-a prezentat Organizatorului, în conformitate cu pct.33-35.

44. În cazul în care participantul nu va utiliza câștigul ce presupune plecarea într-o vacanță/excursie/croazieră în zilele și termenul prevăzut, Organizatorul va fi exonerat de orice responsabilitate și se va considera că acest câștig a fost acordat.

45. Organizatorul nu poartă nicio responsabilitate pentru calitatea câștigurilor eliberate participanților-câștigători sub formă de produse și servicii, procurate/ prestate de către terțe părți, ca de exemplu, producători de aparate tehnice, importatori, agenții de turism, companii aeriene și altele.

46. Organizatorul își rezervă dreptul să preschimbe câștiguldin categoria „vacanță/excursie/croazieră” pe plata contravalorii acestora, în aceeași sumă, în cazul în care câștigătorul se află în imposibilitatea de a obține documentele necesare pentru această călătorie. Câștigul se oferă o singură dată. Premiile nerevendicate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea la liberă discreție, în modul care o va considera necesar, sau potrivit intereselor sale.

47. Datele cu caracter personal obținute de către Organizator de la participanți în cadrul desfășurării Campaniei promoționale „VIP CLUB” nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazului în care Organizatorul trebuie să respecte legislația în vigoare, sau țin de asigurarea obligațiilor de plată a câștigului. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților. Organizatorul cu acordul scris al Participanților-câștigători poate utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și imaginea lor.

48. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți la Campania promoțională „VIP CLUB” se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul când aceasta nu este posibil în instanțele de judecată competente.

49. Prezentele Condiții intră în vigoare la 01 ianuarie 2021 și se aplică până la 31 decembrie 2021. Cu titlu de excepție, normele din prezentele Condiții se aplică și pentru edițiile/etapele Campaniei promoționale care excedă 31 decembrie 2021, dar care au fost inițiate până la această dată.

50. Organizatorul este în drept să modifice prezentele Condiții în totalitate sau în parte, fără vreo limitare în timp. Modificările operate vor intra în vigoare din momentul aprobării lor și publicării pe site-ul www.7777.md.