Bonus Sport

Bonus pînă la 2000 de lei

Bonus pînă la 2000 de lei

pentru utilizatorii noi

pentru utilizatorii noi

SPRE BONUS

Cu ajutorul acestui Bonus puteți juca și câștiga cu echipele dvs preferate și cu Biletele electronice!
Cu Depozit Bonus pentru "Noii jucători", pe 7777.md primesti până la 2 000 de lei și până la 200 de FREE SPINS.
La prima alimentare a contului de pe 7777.md primiți 100% din suma primei supliniri de până la 1 000 de lei și până la 100 de FREE SPINS.
La a doua alimentare a contului de joc de pe 7777.md primiți 50% din sumă celei de-a doua supliniri de până la 1 000 de lei și până la 100 de FREE SPINS
Suma minimă de alimentare a contului pentru primirea Bonusului este de 100 de lei.

Adăugați bani în cont

Adăugați bani în cont

alegeți suma:

alegeți suma:

100 lei 200 lei 500 lei 1000 lei 2 000 lei 5 000 lei

sau

sau

introduceți o altă sumă:

introduceți o altă sumă:

lei

bonus pentru joc

bonus pentru joc

50 lei 50 Free Spins

1. Dispoziții generale

1.1. Aceste reguli reglementează condițiile de primire a bonusului oferit de Loteria Națională.

1.2. "DEPOZIT BONUS până la 2 000 LEI" (denumit în continuare "Bonus") este un program special de bonusuri art.25 Regulile generale pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

1.3. Aceste reguli nu garantează primirea bonusului. Organizatorul propune și/sau oferă un Bonus doar participanților selectați de el și în cazul în care, după părerea sa, participanții selectați au fost de acord cu condițiile și dacă depozitele și pariurile efectuate de acestea corespund condițiilor stabilite de aceste reguli.

1.4. Bonusul poate fi acordat unui singur participant doar o singură dată.

1.5. Primul pas al bonusului este creditat automat fiec[rui jucător după primul depozit. Al doilea pas al bonusului este creditat automat după încheierea primului bonus și după următorul depozit.

 

Jucătorul poate întotdeauna:

• Refuza un bonus - el are dreptul să nu parieze din contul său de bonus.

• sau să refuze să respecte regulile de bonus - el poate declara că nu dorește să continue să utilizeze bonusul.

În aceste cazuri, clientul își pierde toate pariurile făcute din contul bonus și toate sumele disponibile în contul său bonus.

 

2. Perioada

Perioada în care Organizatorul oferă Bonusul, precum și perioada în care Bonusul poate fi folosit de către Participant se stabilește de către organizator și se anunță pe site.

 

3. Condițiile de ridicare a bonusului

Bonusul poate fi primit numai de către participantul care îndeplinește următoarele cerințe:

3.1. Participantul și-a activat profilul de jocul:

3.1.1. A confirmat IDNP-ul în sistem:

Participantul s-a înregistrat pe site-ul www.7777.md după ora 00:00 26.06.2019;
sau dacă înregistrarea sa a fost făcută înainte de ora 00:00 în data de 26.06.2019 și după această dată, el și-a confirmat IDNP-ul în profilul său și a dat clic pe "Salvați".
3.1.2. A confirmat prin e-mail înregistrarea sa anterioară pe site și acest fapt este înregistrat în sistemul Organizatorului.

3.2. După orele 11:00, 16.02.2020, participantul a introdus un depozit în valoare de cel puțin 100 lei pe contul profilului său de joc. Participantul nu a primit și nu a utilizat Bonusul și, prin urmare, nu există nicio înregistrare în sistemul Organizatorului pentru primirea și utilizarea acestuia.

 

4. Fiecare participant primește automat depozit de bonus 100%!

4.1. După încheierea primului bonus și a următorului depozit, jucătorului îi va fi făcută oferta pentru al doilea pas al bonusului.

4.2. În cazul în care clientul și-a alimentat contul de joc după încheierea primului bonus, el va primi al doilea pas al bonusului - 50% depozit bonus!

4.3. Dacă veți alimenta contul prima dată cu o sumă mai mică decât 100 de lei (suma minimă), oferta "Jucători noi" va fi deveni valabilă pentru dvs după ce veți îndeplini condiția alimentării contului cu cel puțin 100 de lei la o suplinire.

5. Bonusul este creditat în contul bonus al jucătorului. Informații despre toate bonusurile sunt disponibile la:

• Meniul Bonus (butonul din meniul principal) - clientul poate vedea toate bonusurile oferite și cele curente;

• Bonusul meu (în contul de joc) - acolo clientul poate vedea informațiile generale despre bonusuri.

 

6. Valoarea Bonusului 

6.1. Suma minimă pentru primirea primului Bonus este de 100 lei.

6.2. Suma maximă pentru primirea primului Bonus este de 1 000 de lei.

6.3. Mărimea Bonusului este de 100% din suma primului depozit al clientului și este limitată la 1 000 de lei.

6.4. Suma minimă pentru primirea celui de-al doilea Bonus este de 100 lei.

6.5. Suma maximă pentru primirea celui de-al doilea Bonus este de 1 000 de lei.

6.6. Mărimea Bonusului este de 50% din suma celui de-al doilea depozit al clientului este limitată la 1 000 de lei.

6.7. Mărimea bonusului suplimentar sub forma de FREE SPINS pentru fiecare dintre cei doi pași ai bonusului depinde de mărimea fiecărui dintre cele două depozite.

      6.7.1  Depozit 100 – 250 lei - 50 FREE SPINS 

       6.7.2 Depozit 250.01 – 500 lei -   75 FREE SPINS 

       6.7.3 Depozit de peste 500.01 lei - 100 FREE SPINS

 

7. Utilizarea Bonusului

7.1. Bonusul poate fi utilizat de participant în termen de 30 de zile din momentul creditării bonusului în contul bonus al participantului pe site. După această perioadă, dacă soldul bonusului nu este utilizat integral sau parțial, acesta va fi automat retras din cont, iar Organizatorul nu îi datorează nimic participantului. Bonusul suplimentar FREE SPINS poate fi utilizat în termen de cel mult 3 zile din data activării bonusului.

7.2. Participantul pierde Bonusul dacă solicită retragerea fondurilor din contul său de joc după depozitul inițial, dar înainte de creditarea soldului Bonus la suma Bonusului.

7.3. Participantul are posibilitatea de a utiliza soldul Bonus pentru pariuri:

numai dacă contul său de jocuri nu are bani. Fondurile din contul de joc sunt utilizate întotdeauna la început și după ce fondurile sunt retrase din contul de bonus.

7.4. Bonusul suplimentar FREE SPINS: este folosit pentru Bilete electronice cu prețul de 2.00 lei pentru fiecare varietate a Biletului electronic. Bonusul este de unică folosință și trebuie să fie jucat o singură dată.

8. La utilizarea Bonusului și a soldului de Bonus pentru pariuri, se aplică următoarele reguli - conform clauzei 7.1, pariurile făcute pentru a eluda cerințele clauzei 9 nu sunt luate în considerare, incluzând, dar fără a se limita la, pariurile făcute de un grup de jucători pentru aceleași evenimente sau evenimente similare.

 

Retragerea fondurilor din cont și condițiile de punere în joc a bonusului

 

9. După primirea Bonusului, participantul nu va avea dreptul să depună cerere de retragere a fondurilor din contul său de pe site înainte de a face pariuri valide pe sume corespunzătoare:

a) Bonusul poate fi utilizat pentru biletele electronice și pariurile sportive, organizate pe site-ul organizatorului. Restricțiile privind utilizarea Bonusului sunt stabilite în paragraful "c".

b) Bonusul poate fi epuizat în cadrul unui sau mai multe pariuri. Suma maximă care poate fi considerată ca fiind jucată la o rată este limitată până la 100% din valoarea bonusului de credit. De exemplu, în cazul unui bonus de 1.000 lei și al unui pariu de 5.000 lei, 1.000 lei vor fi considerate în calitate de îndeplinirea condiției Bonusului expuse în punctul c).

c) După primirea Bonusului, Participantul este obligat să realizeze un rulaj de pariuri în valoare totală după cum urmează:

 

- Sport – în funcție de mărimea bonusului:

Bonus de la 100 la 500 lei: de 4 ori mai mare decât valoarea bonusului;

Bonus de la 500.01 la 1000 de lei: de 7 ori mai mare decât valoarea bonusului;

Bilete electronice – de 25 ori mai mare decât valoarea bonusului;

Dacă participantul face mize pe Sport și joacă cu Bilete electronice, condiția se calculează în raport procentual dintre două tipuri de mize.

 

10. Organizatorul va oferi jucătorilor o vizualizare informativă a fondurilor jucate. Vizualizarea este pentru comoditate și nu reprezintă o informație oficială obligatorie. În caz de litigii, Organizatorul ia o decizie finală cu privire la valoarea totală a sumelor jucate.

 

11. Restricții speciale pentru mize pe Sport
11.1. Coeficienți

11.1.1. Mizele single trebuie să fie făcute în secțiunea Sport cu un coeficient de 1.50 sau mai mare pentru a corespunde cerințelor Bonusului.
11.1.2. Numai mizele express cu un coeficient total 1.50 sau mai mare se consideră conforme condițiilor bonusului.
11.2. Numai mizele calculate, făcute după cererea de primire a Bonusului, se consideră condiții de îndeplinire a Bonusului. Mizele calculate, făcute până la expirarea termenului indicat în p.7.1. se consideră condiție pentru îndeplinirea Bonusului.
11.3. Numai prima miză pe EVENIMENT (meci) va fi considerată folosită în sensul p.7.1. Mizele următoare, făcute pe alte tipuri de mize ale aceluiași eveniment, nu vor fi considerate conforme cerințelor în sensul p.7.1. Această condiție se aplică împreună cu alte restricții.
De exemplu, miza ”Manchester United” pe victorie asupra ”Chelsea” pe Rezultatul meciului cu un coeficient 1.50 sau mai mare va fi luată în calcul conform cerințelor pentru folosire în sensul p.7.1., dar miza următoare pe ”Chelsea” pe Rezultatul meciului pentru același meci până la sau în timpul transmisiunii live nu va fi luată în calcul în baza cerințelor pentru utilizare în sensul p.7.1. Dacă prima miză a participantului pe Meci nu corespunde niciunei condiții de folosire în sensul p.12, această miză și toate cele următoare pe acest MECI nu vor fi luate în calcul, deoarece nu corespund cerințelor p.7.1

De exemplu, în cazul mizei făcute pe Liverpool cu un coeficient al șanselor de 1.20 pe câștigătorul final, această miză și toate mizele ulterioare nu vor fi luate în calcul, conform cerințelor de utilizare în sensul p.7.1., deoarece prima miză este la un coeficient mai mic de 1.50.

11.4. Se aplică limitarea sumei pentru folorisrea Bonusului dintr-o miză. Suma maximă care poate fi considerată transformată este limitată la 100% din suma Bonusului acordat.
De exemplu, în cazul unui Bonus acordat de 1000 de lei, dacă participantul face o miză de 5000 de lei pe Manchester United pe Rezultatul meciului cu un coeficient de 1.50, în calitate de Bonus folosit va fi considerată suma de până la 1000 de lei.
11.5. NU se iau în calcul sumele care nu au fost finalizate/amplasate, dar și mizele CASH OUT, anulate/rezultative cu un coeficient al șanselor 1.00, mizele în lanț, combinate, mizele făcute pe liniile handicapului asiatic și/sau liniile europene. De exemplu: NU SE IAU ÎN CALCUL mizele pentru liniile 0, -1, -2, -3, +1 etc, mizele pentru liniile 1.25, 0.75 și / sau 1-1.5, 0.5-1, etc.
11.6. NU se iau în calcul mizele, conform p. 7.1., care au fost făcute pentru a ocoli cerințele p.9, inclusiv, dar fără a se limita la acesta, mizele făcute de un grup de jucători pe aceleași evenimente / evenimente asemănătoare pentru folosirea mijloacelor fără risc.
11.7. Limitări speciale
11.7.1. Nu se iau în calcul mizele făcute pentru ocolirea cerințelor p.9, inclusiv, dar fără a se limita la acesta, mizele făcute de un grup de jucători pe aceleași evenimente /evenimente asemănătoare, sectoare, numere pentru rulajul mijloacelor fără risc. 11.7.2. Câștigul de la o miză făcută în una și aceeași rundă a jocului (indiferent de tipul mizei), ploătită atât din Balanța Bonus, cât și din banii din contul jucătorului din profilul acestuia, se achită și în Balanța Bonus, și în contul jucătorului, în aceeași proporție în care a fost făcută miza.
De exemplu, miza totală este de 100 de lei, dintre care 70 de lei sau 70% din mărimea mizei au fost achitate din mijloacele contului, iar 30 de lei sau 30% din mărimea mizei au fost achitare din Balanța Bonus.
Câștigul potențial în mărime de 500 de lei trebuie să fie plătit în modul următor:
- 70% din câștigul total, în mărime de 500 de lei, egal cu 350 de lei, transferată în contul jucătorului,
- 30% din câștigul total, în mărime de 500 de lei, egal cu 150 de lei, se transferă în Balanța Bonus a jucătorului.

 

12. Lipsirea de bonus în cazul unei cereri de retragere a fondurilor

 

În cazul în care participantul depune o cerere de retragere a fondurilor din contul său de pe site înainte de a face pariuri valide cu valoarea specificată în paragraful 7, acesta pierde Bonusul, întregul sold de Bonus acumulat în acel moment în contul său. În cazul în care, la depunerea unei cereri de retragere a fondurilor, în conformitate cu oferta precedentă, pariurile deja efectuate prin intermediul soldului de Bonus, cu un posibil câștig, fondurile nu vor fi transferate la niciun sold din contul de joc.

 

13. Drepturile organizatorului

Organizatorul, la discreția sa și fără a-și asuma anumite responsabilități, poate oricând să suspende sau să interzică utilizarea Bonusului atât pentru un participant, cât și pentru un grup de participanți, precum și să anuleze sau să retragă integral sau parțial Bonusul sau soldul de Bonus din contul de pe site al membrului. Deciziile organizatorului sunt definitive și acesta nu este obligat să informeze participantul despre motivele sale.

 

14. Indiferent de cele de mai sus, Organizatorul are dreptul, fără a-și asuma o anumită responsabilitate, să nu pună la dispoziție Bonusul, respectiv, să-l anuleze, să-l retragă din cont, chiar dacă a fost solicitat în mod corespunzător, oferit sau utilizat, dacă:

a) Bonusul a fost solicitat, acordat sau utilizat în același cont sau în alt cont, al aceluiași participant sau al unui membru al familiei sau al gospodăriei sale.

b) Bonusul a fost solicitat, furnizat sau utilizat de aceeași adresă IP/adrese IP sau adresă/adrese similare care au fost utilizate pentru conectarea la contul participantului, la înregistrarea unui cont pe site, la executarea unei tranzacții de cont etc., adrese (și adrese similare).

c) Înregistrarea, solicitarea sau orice altă acțiune necesară pentru primirea Bonusului a avut loc prin e-mail, la numărul de telefon care a fost deja utilizat în legătură cu Bonusul solicitat, primit sau utilizat de același sau alt participant.

d) Pentru a primi bonusul, s-au folosit metode de plată similare sau identice (de exemplu, aceleași cărți de debit sau de credit, cont bancar) și dispozitiv de acces la site (computer, telefon, etc.), care au fost deja solicitate, primite sau utilizate de aceleași sau alt membru, în legătură cu primirea bonusului.

 

15. Bonusul nu va fi acordat participanților care încalcă regulile și/sau utilizează sau au folosit anterior soluții metode frauduloase pentru a profita de Bonus sau alte Bonusuri similare, precum și cererile făcute cu încălcarea sau nerespectarea acestor termeni și condiții, sau primite cu posibile încălcări, Bonusul va fi anulat, iar Organizatorul nu este responsabil pentru acest lucru.

 

16. Organizatorul nu este responsabil pentru încetarea participării la Bonus și/sau pentru Bonusul sau Soldul de bonus întrerupt, retras, anulat, chiar dacă participantul îndeplinește sau nu condițiile de primire și utilizare.

17. În caz de nerespectare de către participant sau după expirarea oricăror dintre termenii specificați în aceste Reguli, folosirea sau acordarea Bonusului este întreruptă, ceea ce poate duce la anularea, retragerea soldului Bonus din contul participantului sau interzicerea de a primi sau utiliza Bonusul sau alte beneficii similare.

18. Aceste Reguli sunt acceptate de "Loteria Națională" și intră în vigoare din momentul plasării lor pe site-ul www.7777.md.

19. Organizatorul are dreptul, în orice moment, unilateral, să modifice aceste Reguli, iar amendamentele intră în vigoare în ordinea clauzei 18.