Box

1) La toate ofertele rezultatul va fi determinat imediat conform cu rezultatul oficial al organizației conducătoare corespunzătoare, conform anunțului prezentatorului din ring de la terminarea meciului.

2) În scopul determinării rezultatului, în cazul în care meciul este întrerupt între runde din orice motiv, de exemplu retragerea înainte de începerea unei runde, descalificarea, nu s-a răspuns la clopot, meciul va fi considerat a fi terminat la finalul rundei anterioare.

3) Ofertele la meciurile declarate ca fiind „Fără contestație" sau „Remiză tehnică" vor fi anulate, cu excepția acelor oferte ale căror rezultat a fost decis înainte de abandon și nu mai poate fi modificat indiferent de evenimentele ulterioare, care vor fi determinate conform cu rezultatul decis.

4) Dacă din orice motiv, este modificat numărul de runde dintr-un meci, ofertele care fac o referire specifică la runde, cum ar fi „Parierea pe rundă", „Grup de runde", „Peste/Sub", „Metoda victoriei" și „Să ajungă la final” vor fi declarate nule.

5) În scopul determinării rezultatelor, parierea pe runde sau grupuri de runde se referă la un boxer care va câștiga prin KO (Knockout), TKO (Knockout tehnic) sau descalificare pe durata respectivei runde sau a grupului de runde. Dacă din orice motiv, este luată o decizie la puncte înainte de terminarea numărului total de runde programate sau un boxer este descalificat, rezultatele pariurilor vor fi determinate în funcție de runda în care lupta a fost oprită. Pariurile care nominalizează „câștigă la puncte" vor fi considerate câștigătoare doar dacă este terminat numărul total de runde.

6) Pentru ca un meci să fie declarat ca fiind decis la „puncte" (de ex. definiția diferită pentru „decizie"), trebuie terminate toate rundele programate. Toate celelalte decizii (de ex. KO, TKO, retragere, arbitraj compromis, descalificare, nu s-a răspuns la clopot, spart capete, lovitură sub centură, etc.) vor avea rezultatele determinate ca și cum boxerul a câștigat fără nevoia unei decizii, adică „înainte de clopotul de start".

7) Pariurile referitoare la durata rundei/luptei reprezintă timpul efectiv trecut în rundă/meci, după caz, în funcție de durata programată pentru rundă/luptă. De exemplu, un pariu pe Peste 4,5 Runde totale la un meci de box va avea rezultatul determinat ca Peste imediat după ce trece un minut și jumătate din Runda 5.